Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
5. 1. 2013NastaveníUmožnit nastavit, zda na Rozvrhu hodin tisknout či netisknout součty hodinPři tisku Rozvrhu hodin si nyní můžete zvolit, zda chcete vytisknout i součty hodin (úvazkových, nadúvazkových, úředních a nepřímé pedagogické činnosti) za jednotlivé dny a celkem za týden či nechcete. U možnosti "Tisknout součty hodin" zvolte Ano či Ne a nastavení uložte. Při následném náhledu a tisku Rozvrhu hodin se použije zvolené nastavení.
4. 1. 2013Rozvrh hodin zaměstnance - tiskUmožnit tisknout i součty hodinNyní je možné tisknout Rozvrh hodin i se součty hodin (úvazkových, nadúvazkových, úředních a nepřímé pedagogické činnosti) zobrazenými pod tabulkou. Aby se všechny údaje vlezly na jednu stranu papíru A4, byl zmenšen horní a spodní okraj stránky a hlavička rozvrhu zhuštěna. Možnost tisknout součty hodin zvolíte v Nastavení tisku Rozvrhu hodin.
Současně text "Podpis učitele" respektuje pohlaví zaměstnance, u žen se tedy zobrazí "Podpis učitelky", v případě neučitelů (provozních zaměstnanců) pak "Podpis zaměstnance", resp. "Podpis zaměstnankyně".
3. 1. 2013Výkaz žáků a vyučovacích hodinUpozornit na nevyplněné údaje potřebné k sestavení výkazuPokud není u žáka, kolektivu či korepetice uložen Rozvrh hodin, není možné vyplnit hodiny do jednotlivých měsíců výkazu. Na nezadaný Rozvrh hodin jste upozorněni oranžovou barvou v příslušných měsících. Taktéž pokud u žáka chybí ročník či studijní zaměření, signalizuje tento nedostatek oranžová barva znamenající nevyplněné údaje v Osobních údajích žáka.
Nyní je na výkaze vyplněn obor, i pokud učitel vyučuje jen kolektivní předměty či je pouze korepetitorem. Vyplněno je více oborů, pokud učitel vyučuje žáky či kolektivy v několika oborech (např. Hudební, Výtvarný).
2. 1. 2013Rozvrh hodin zaměstnance - změnitUmožnit uložení změn klávesou EnterPři úpravách rozvrhu hodin již nemusíte klikat na tlačítko "Uložit docházky do Rozvrhu hodin" (nově zobrazeno tučným písmem), uložení můžete potvrdit stisknutím klávesy Enter. Tlačítka Smazat jsou nyní zvýrazněna červenou barvou, jako je tomu na jiných stránkách, uživatel je tak lépe upozorněn na jejich funkci.
1. 1. 2013Všechny stránky týkající se zaměstnanceUmožnit rychle přejít do Osobních údajů zaměstnancePři procházení dokumentů zaměstnance se často hodí zobrazit podrobnosti o zaměstnanci, nastavit osobní údaje či zobrazit žáky daného učitele. Při ukázání myší na jméno zaměstnance v nadpisu stránky se zobrazí okénko s celým jménem zaměstnance včetně titulů, vyučovanými studijními zaměřeními a tlačítky "Žáci", "Dokumenty zaměstnance" a "Osobní údaje zaměstnance". Kliknutím na ně můžete ihned odkudkoli přejít na patřičnou stránku.
31. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnancePro výpočet nepřímé pedagogické činnosti brát vyučovací hodinu jen jako 45 minut, ne celou hodinuZákony a předpisy týkající se přímé a nepřímé pedagogické činnosti (viz Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty) nehovoří jasně o přesných časových poměrech těchto činností. Zřizovatelé (krajské úřady) si znění zákonů a předpisů vykládají různě. Rozcházejí se především ve časovém vyjádření vyučovací hodiny. Podle některých je vyučovací hodina hodina a zahrnuje v sobě i činnosti bezprostředně související s výukou, např. zákonem stanovené přestávky či povinnou přípravu na pracovišti před začátkem vyučování. Podle jiných je vyučovací hodina pouze přesných 45 minut přímé pedagogické činnosti a vše ostatní je nepřímá pedagogická činnost. Dosud jsme nepřímou pedagogickou činnost počítali podle prvního výkladu. Výhodou je administrativní jednoduchost, stačí zapsat do rozvrhu hodin jeden úsek nepřímé pedagogické činnosti, většinou v dopoledních hodinách, a povinnost je splněna. V případě druhého způsobu (vyučovací hodina jako 45 minut) je třeba si do všech přestávek zapsat nepřímou pedagogickou činnost a taktéž v délce min. 15 minut před začátkem vyučování. Škola si dle pokynů svého zřizovatele nastaví způsob výpočtu NPČ. Zaměstnanec se v obou případech nemusí o nic starat, iZUŠ mu vypočítá přesnou dobu nepřímé pedagogické činnosti v minutách, kterou si musí do Rozvrhu hodin zapsat.
30. 12. 2012ŠkolaUmožnit zvolit způsob výpočtu nepřímé pedagogické činnostiŠkola nyní může dle pokynů svého zřizovatele (krajského úřadu) zvolit, jakým způsobem se má vypočítávat nepřímá pedagogická činnosti s ohledem na vyučovací hodinu. Zda se má vyučovací hodina brát jako celá hodina, jak tomu pro výpočet NPČ bylo doposud, nebo jen jako 45 minut a vše ostatní (přestávky apod.) je nepřímá pedagogická činnost. Pokud zvolíte druhou možnost, budou si muset všichni zaměstnanci zapsat více NPČ do Rozvrhu hodin.
29. 12. 2012Rozvrhy hodinUpravit zobrazování rozvrhů hodin v nejnovější verzi internetového prohlížeče Mozilla FirefoxVerze 17 prohlížeče Firefox přinesla opravu dřívějších chyb v zobrazování tabulek. Proto jsme zrušili výjimky pro tento prohlížeč od této verze. Rozvrhy hodin se nyní zobrazují stejně ve všech verzích prohlížečů.
28. 12. 2012ZaměstnanciU provozních pracovníků znefunkčnit tlačítko ŽáciPokud nemá zaměstnanec žádné žáky (není třídním učitelem; týká se především provozních pracovníků, ale třeba také učitelů jen hudební nauky), tlačítko Žáci směřující na stranu Žáci by žádné žáky neukázalo. Proto je nyní zobrazováno jako zašedlé a neaktivní.
27. 12. 2012Výkaz žáků a vyučovacích hodinPokud zaměstnanec nastoupil do ZUŠ až v průběhu roku, nevyplňovat předchozí měsícePokud v Nastavení tisku zvolíte možnost vyplňovat počty hodin, ve Výkaze žáků a vyčovacích hodin se v jednotlivých měsících u žáků, kolektivů a korepetic zobrazí počty hodin (podle současného Rozvrhu hodin). Nyní je bráno v potaz i to, že zaměstnanec byl přijat do ZUŠ až např. v říjnu, proto v předchozích měsích (v tomto případě v září) jsou hodiny proškrtnuty.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 313 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)