Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
3. 1. 2013Výkaz žáků a vyučovacích hodinUpozornit na nevyplněné údaje potřebné k sestavení výkazuPokud není u žáka, kolektivu či korepetice uložen Rozvrh hodin, není možné vyplnit hodiny do jednotlivých měsíců výkazu. Na nezadaný Rozvrh hodin jste upozorněni oranžovou barvou v příslušných měsících. Taktéž pokud u žáka chybí ročník či studijní zaměření, signalizuje tento nedostatek oranžová barva znamenající nevyplněné údaje v Osobních údajích žáka.
Nyní je na výkaze vyplněn obor, i pokud učitel vyučuje jen kolektivní předměty či je pouze korepetitorem. Vyplněno je více oborů, pokud učitel vyučuje žáky či kolektivy v několika oborech (např. Hudební, Výtvarný).
2. 1. 2013Rozvrh hodin zaměstnance - změnitUmožnit uložení změn klávesou EnterPři úpravách rozvrhu hodin již nemusíte klikat na tlačítko "Uložit docházky do Rozvrhu hodin" (nově zobrazeno tučným písmem), uložení můžete potvrdit stisknutím klávesy Enter. Tlačítka Smazat jsou nyní zvýrazněna červenou barvou, jako je tomu na jiných stránkách, uživatel je tak lépe upozorněn na jejich funkci.
1. 1. 2013Všechny stránky týkající se zaměstnanceUmožnit rychle přejít do Osobních údajů zaměstnancePři procházení dokumentů zaměstnance se často hodí zobrazit podrobnosti o zaměstnanci, nastavit osobní údaje či zobrazit žáky daného učitele. Při ukázání myší na jméno zaměstnance v nadpisu stránky se zobrazí okénko s celým jménem zaměstnance včetně titulů, vyučovanými studijními zaměřeními a tlačítky "Žáci", "Dokumenty zaměstnance" a "Osobní údaje zaměstnance". Kliknutím na ně můžete ihned odkudkoli přejít na patřičnou stránku.
31. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnancePro výpočet nepřímé pedagogické činnosti brát vyučovací hodinu jen jako 45 minut, ne celou hodinuZákony a předpisy týkající se přímé a nepřímé pedagogické činnosti (viz Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty) nehovoří jasně o přesných časových poměrech těchto činností. Zřizovatelé (krajské úřady) si znění zákonů a předpisů vykládají různě. Rozcházejí se především ve časovém vyjádření vyučovací hodiny. Podle některých je vyučovací hodina hodina a zahrnuje v sobě i činnosti bezprostředně související s výukou, např. zákonem stanovené přestávky či povinnou přípravu na pracovišti před začátkem vyučování. Podle jiných je vyučovací hodina pouze přesných 45 minut přímé pedagogické činnosti a vše ostatní je nepřímá pedagogická činnost. Dosud jsme nepřímou pedagogickou činnost počítali podle prvního výkladu. Výhodou je administrativní jednoduchost, stačí zapsat do rozvrhu hodin jeden úsek nepřímé pedagogické činnosti, většinou v dopoledních hodinách, a povinnost je splněna. V případě druhého způsobu (vyučovací hodina jako 45 minut) je třeba si do všech přestávek zapsat nepřímou pedagogickou činnost a taktéž v délce min. 15 minut před začátkem vyučování. Škola si dle pokynů svého zřizovatele nastaví způsob výpočtu NPČ. Zaměstnanec se v obou případech nemusí o nic starat, iZUŠ mu vypočítá přesnou dobu nepřímé pedagogické činnosti v minutách, kterou si musí do Rozvrhu hodin zapsat.
30. 12. 2012ŠkolaUmožnit zvolit způsob výpočtu nepřímé pedagogické činnostiŠkola nyní může dle pokynů svého zřizovatele (krajského úřadu) zvolit, jakým způsobem se má vypočítávat nepřímá pedagogická činnosti s ohledem na vyučovací hodinu. Zda se má vyučovací hodina brát jako celá hodina, jak tomu pro výpočet NPČ bylo doposud, nebo jen jako 45 minut a vše ostatní (přestávky apod.) je nepřímá pedagogická činnost. Pokud zvolíte druhou možnost, budou si muset všichni zaměstnanci zapsat více NPČ do Rozvrhu hodin.
29. 12. 2012Rozvrhy hodinUpravit zobrazování rozvrhů hodin v nejnovější verzi internetového prohlížeče Mozilla FirefoxVerze 17 prohlížeče Firefox přinesla opravu dřívějších chyb v zobrazování tabulek. Proto jsme zrušili výjimky pro tento prohlížeč od této verze. Rozvrhy hodin se nyní zobrazují stejně ve všech verzích prohlížečů.
28. 12. 2012ZaměstnanciU provozních pracovníků znefunkčnit tlačítko ŽáciPokud nemá zaměstnanec žádné žáky (není třídním učitelem; týká se především provozních pracovníků, ale třeba také učitelů jen hudební nauky), tlačítko Žáci směřující na stranu Žáci by žádné žáky neukázalo. Proto je nyní zobrazováno jako zašedlé a neaktivní.
27. 12. 2012Výkaz žáků a vyučovacích hodinPokud zaměstnanec nastoupil do ZUŠ až v průběhu roku, nevyplňovat předchozí měsícePokud v Nastavení tisku zvolíte možnost vyplňovat počty hodin, ve Výkaze žáků a vyčovacích hodin se v jednotlivých měsících u žáků, kolektivů a korepetic zobrazí počty hodin (podle současného Rozvrhu hodin). Nyní je bráno v potaz i to, že zaměstnanec byl přijat do ZUŠ až např. v říjnu, proto v předchozích měsích (v tomto případě v září) jsou hodiny proškrtnuty.
26. 12. 2012Rozvrh hodin učebnyUmožnit zobrazení rozvrhu hodin jiné učebnyNad Rozvrhem hodin učebny je nyní rozbalovací seznam všech učeben školy. Vybráním požadované účebny a kliknutím na tlačítko Zobrazit se ukáže její rozvrh hodin (veškerá výuka, která se na učebně koná). Mezi učebnami tak můžete snadno přepínat. Při nezvolení žádné učebny jste vyzváni, abyste učebnu ze seznamu vybrali ze seznamu.
25. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnanceUmožnit uložit více úseků úředních hodin a nepřímé pedagogické činnostiDosud bylo možné uložit pouze 5 docházek k jedné položce rozvrhu hodin. To dostačovalo v případě žáků, kolektivů (ti nedochází do výuky víc než pětkrát týdně) a korepetic, ale nemuselo dostačovat v případě úředních hodin a nepřímé pedagogické činnosti. Nyní je možné uložit až 20 docházek. Můžete tak např. nepřímou pedagogickou činnost rozčlenit do více úseků během dne. Pro zapsání další docházky klikněte při úpravách rozvrhu hodin na tlačítko Přidat další docházku a vyplňte den, začátek a konec docházky.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 311 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)