Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
22. 1. 2013VysvědčeníUmožnit zobrazit Učební plány, podle kterých je žák vyučovánNyní si můžete ihned ze stránky, kde zadáváte klasifikaci na Vysvědčení, zobrazit Učební plány studijního zaměření a druhu studia žáka a ověřit si, jaké předměty musí žák podle učebního plánu v daném ročníku plnit a jaké jsou hodinové dotace jednotlivých předmětů.
Také si můžete kromě Náhledu Vysvědčení ihned zobrazit Náhled Výpisu z vysvědčení. Oba dokumenty můžete prostřednictvím tlačítek i vytisknout.
21. 1. 2013PředmětUmožnit uložit předmět s typem kolektivu Čtyřruční hraPodle vyjádření odborníků v oblasti RVP/ŠVP je Čtyřruční hra druhem Komorní hry. Nicméně v iZUŠ potřebujeme tyto předměty rozlišit, pokud se ve Vašem ŠVP nachází předměty oba, tedy i Komorní hra i Čtyřruční hra. Proto jsme přidali do typů kolektivu i typ Čtyřruční hra. Pokud se bude shodovat typ kolektivu u předmět s typem kolektivu u kolektivní výuky, načte se odpovídající kolektiv k předmětu Čtyřruční hra na Vysvědčení, jinak by se totiž načítal jako Komorní hra, což není úplně správně. Komorní hrou může být ještě jiný kolektiv, např. klavírní trio, za který chcete dát též klasifikaci.
20. 1. 2013Všechny stránkyPři hledání prohledávat standardně příjmení a jméno kohokoliV levém sloupci pod menu máte k dispozici vyhledávání. Stačí napsat několik počátečních písmen a zobrazí se Vám hledaná osoba, přímo její Dokumenty či Osobní údaje. Standardně se prohledávalo příjmení a jméno žáka a po zvolení jiné možnosti jste mohli prohledávat zákonné zástupce, zaměstnance či kohokoli. Protože vedení škol často potřebuje rychle zobrazit Dokumenty určitého zaměstnance, bylo standardní hledání změněno na hledání kohokoli. Stačí tak zadat několik písmen příjmení (např. pro "Novák Jan" jen "nov"), kliknout na Dokumenty a hned se Vám zobrazí Dokumenty požadovaného zaměstnance či žáka. Hledání můžete upřesnit zadáním počátečních písmen příjmení i jména (např. pro "Novák Jan" napište "nov j"), taktéž můžete zvolit prohledávání jen žáků, zákonných zástupců nebo zaměstnanců. Vyzkoušejte, zjistíte, že tento způsob je nejrychlejším způsobem, jak se dostat k Dokumentům či Osobním údajům určité osoby. Už se nemusíte zdlouhavě proklikávat mnoha stranami žáků či zaměstnanců a hledat požadované jméno řádek po řádku.
19. 1. 2013PředmětUmožnit uložit dílčí součást nadřazeného předmětu bez hodinové dotaceCelostátní učební plány obsahují předměty jako např. Příprava k souhře, Hra z listu, Improvizace apod., které nemají samostatnou hodinovou dotaci, jsou dílčí disciplínou nadřazeného předmětu (např. Hra na klavír). Nyní je možné zadat minimální i maximální hodinovou dotaci s hodnotou 0.
18. 1. 2013NápovědaZveřejnit postup, jak zapsat žákům klasifikaci na VysvědčeníDo Nápovědy jsme přidali odpověď na další často kladený dotaz "Jak zapsat žákům klasifikaci na Vysvědčení?".
17. 1. 2013VysvědčeníUmožnit zadat počty omluvených a neomluvených hodin, pokud není vyplněna třídní knihaŠkoly, které nezačaly s iZUŠ od září, ale až později, nemají vyplněné třídní knihy, zvláště pak docházku žáků. Není tak možné podle docházky spočítat omluvené a neomluvené hodiny za celé pololetí na Vysvědčení. Z toho důvodu jsme těmto školám umožnili zadat zamešnané hodiny, které nejsou zdokumentovány, ručně. V klasifikaci učitelé těchto škol zadají kromě hodnocení i počet omluvených a neomluvených hodin. Zdokumentované hodiny (v třídních knihách) a nezdokumentované (zadané ručně při klasifikaci) se sečtou dohromady. Zadávejte tedy jen počet hodin, které nejsou uvedeny v třídních knihách.
16. 1. 2013Hromadné funkceVytvořit funkci pro hromadné uložení Příkazů k úhradě školného všem žákům na 2. pololetíV Hromadných funkcích jsou nyní k dispozici 3 funkce: Uložit Příkazy k úhradě na 1. pololetí a celoroční, Uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí, Odeslat e-mailem Příkazy k úhradě jako Žádost o zaplacení školného
Pokud chcete všem žákům uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí hromadně (ne po jednom žákovi), klikněte na tlačítko Uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí. Uloží se Příkazy k úhradě 200 žákům. Opětovným kliknutím se uloží Příkazy dalším žákům, dokud nebudou uloženy Příkazy všem žákům Vaší školy (klikněte na tlačítko, počkejte na potvrzení uložení). Pokud jsou Vám známy slevy na školném či výjimky v platbách školného (přeplatek, nedoplatek, splátky apod.), jděte do Dokumentů konkrétního žáka, zobrazte si Příkaz k úhradě, upravte ho přepsáním Částky, případně si připište Poznámku a změny uložte. Takto upravte výjimky u těch žáků, kterých se týkají. Nyní namátkově zkontrolujte několik žáků různých oborů (např. jednoho žáka ve výtvarném a jednoho v tanečním oboru) a různých druhů výuky (např. jednoho vyučovaného individuálně na klavír a jednoho skupinově na keyboard). Až si budete jisti, že všichni žáci mají příkázáno správné školné, jdětě zpět do Hromadných funkcí (strana Škola – tlačítko Hromadné funkce). Kliknutím na Odeslat e-mailem Příkazy k úhradě se všechny uložené, nezaplacené, zatím neodeslané Příkazy k úhradě odešlou na e-mailové adresy žákům a jejich zákonným zástupcům jako Žádost o zaplacení školného. Odešle se vždy maximálně 50 Žádostí, proto po potvrzení o odeslání vždy klikněte na tlačítko znovu, dokud se neodešlou všechny Žádosti o zaplacení školného. Pokud nebude školné uhrazeno, můžete platbu upomínat z Dokumentů žáka kliknutím na tlačítko Upozornit v sekci Pohledávky.
15. 1. 2013Přidat platbuNačítat výpisy transakcí z banky ve formátu GPCNyní již iZUŠ zvládá načítat výpisy, které produkuje ČSOB.
14. 1. 2013Přihláška do ZUŠ, Osobní údaje žákaNevyžadovat vyplnění Pracoviště a Povolání zákonného zástupce žákaNa aktuálně platných dokumentech základních uměleckých škol se již nevyskytují údaje o pracovišti a povolání zákonného zástupce žáka, proto ani na Přihlášce do ZUŠ a v Osobních údajích žáka v iZUŠ již není vyžadováno vyplnění těchto údajů, uvedení Pracoviště a Povolání je nepovinné.
14. 1. 2013Všechny stránky týkající se zaměstnanceUmožnit přepínat mezi stejnými dokumenty různých zaměstnancůVedení školy často kontroluje určitý dokument u všech zaměstnanců, např. Rozvrh hodin. Dosud jste museli jít vždy na stranu Zaměstnanci, otevřít si Dokumenty zaměstnance a pak teprve zobrazit Rozvrh hodin. To je zdlouhavá cesta, zvlášť když ji musíte opakovat třeba 50x. Proto jsme přidali do levého sloupce (pod menu) seznam všech zaměstnanců, mezi kterými můžete přepínat. Stačí si tedy zobrazit dokument jednoho zaměstnance, např. jeho Rozvrh hodin, a pak jen vybrat ze seznamu jiného zaměstnance, ihned se zobrazí jeho Rozvrh hodin. Můžete též použít tlačítka Předchozí a Další, čímž můžete snadno zkontrolovat stejný dokument u všech zaměstnanců seřazených podle abecedy. Toto vylepšení oceníte i při kontrolách Osobních údajů zaměstnanců, třídních knih (dokument Výpis z třídních knih), vyplněné klasifikace (dokument Vysvědčení nebo Výpis z vysvědčení) a dalších.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 311 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)