Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
17. 2. 2013Všechny stránkyPřeložit názvy všech stránek do slovenského jazykaPřeložili jsme názvy všech stránek (hlavní nadpisy) do slovenštiny. Jen pro zajímavost uvedeme, že iZUŠ dosud obsahuje 120 různých stránek obsahujících ohromné množství funkcí sloužících pro všemožné činnosti ve škole.
30. 1. 2013Všechny stránkyOficiálně spustit iZUŠ pro Slovenskou republikuO iZUŠ již v minulém roce projevily zájem slovenské základní umělecké školy. Několik týdnů jsme iZUŠ upravovali pro slovenskou legislativu a slovenští učitelé testovali funkčnost slovenské verze. S radostí Vám oznamujeme, že jsme oficiálně spustili iZUŠ pro Slovenskou republiku. Slovenská verze iZUŠ využívá stejné možnosti, některé funkce jsou pro slovenské potřeby upraveny. Postupně budeme pracovat na přeložení všech textů z českého do slovenského jazyka. Těší nás, že o iZUŠ je zájem i na Slovensku, hlavně kvůli nezájmu slovenských programátorů investovat do projektu v málo výdělečné oblasti školsví. iZUŠ je svými moderními funkcemi ojedinělým systémem na slovenském trhu. I další vývoj českého iZUŠ touto expanzí na Slovensko získá. Poznatky slovenských škol budou přínosné i pro české školy. Adresa slovenské verze iZUŠ je www.izus.sk.
29. 1. 2013ŽáciUpozornit na žáky mladší pěti let či nesprávně zařazené do studijního zaměření či ročníku vzhledem k věkuV seznamu žáků jste nyní červeným datem narození a ročníkem upozorňováni na nesprávné zařazení žáků vzhledem k jejich věku. Podrobný popis kontrol naleznete v předchozí novince.
28. 1. 2013Osobní údaje žákaUpozornit na žáka mladšího pěti let či nesprávně zařazeného do studijního zaměření či ročníku vzhledem k věkuPodle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání je možné do ZUŠ přijímat žáky od pěti let do přípravného studia, od sedmi let do základního studia I. stupně, od čtrnácti let do základního studia II. stupně a od osmnácti let do studia pro dospělé. Tohoto věku musí žák dosáhnout k 1. září školního roku. Výjimečně mohou být ke studiu přijati i mimořádně nadaní žáci, kteří ještě požadovaného věku nedosáhli, doloží-li své mimořádné nadání písemně. Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. doklad o mimořádném nadání žáka vydává školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).
Pokud je zjištěno, že je žák mladší než požadovaný věk, jste na to upozorněni červeným varovným hlášením u Data narození žáka. Máte-li písemný doklad o mimořádném nadání žáka, může vedoucí pracovník či vedení školy zatrhnout volbu "Mimořádně nadaný", čímž bude stanoveno, že žák může být mladší než požadovaný věk, a kontroly již nebudou hlásit chybu v zařazení žáka.
Kontroly hlídají i další zařazení žáků v průběhu studia, aby např. dvanáctiletý žák nebyl zařazen do II. stupně, který je pro žáky od čtrnácti let. V tomto případě se většinou jedná o chybně zvolený ročník, případně i chybně zvolené studijní zaměření. Není třeba tedy stanovovat žáka mimořádně nadaným, ale opravit zařazení do ročníku, případně i studijního zaměření.
Kontroly respektují i výjimky ve starých učebních plánech v případě kontrabasu, dechových a bicích nástrojů navazujících na hru na přípravný nástroj, cimbálu, dud a jiných lidových nástrojů a v případě výtvarného oboru, který má podle starých učebních plánů na II. stupni jen 3. ročníky.
27. 1. 2013Zákony, vyhlášky a jiné dokumentyPřidat Vyhlášku č.71/2005 o základním uměleckém vzděláváníMezi zákony, vyhláškami a jinými právními dokumenty nyní najdete i Vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání, která mimo jiné stanovuje minimální věkové hranice pro přijetí žáků do jednotlivých stupňů studia.
26. 1. 2013Osobní údaje žákaUpozornit na špatné zařazení žáka do studijního zaměření či ročníkuOd letošního školního roku (2012/2013) vyučují školy žáky prvních ročníků (1. přípravný, 1./I., 1./II., 1./SPD) podle svého ŠVP. Pokud není žák zařazen ve studijním zaměření podle ŠVP, jste na to upozorněni červeným chybovým hlášením. Bude třeba situaci prošetřit a zařadit žáka do správného studijního zaměření, případně ročníku. S tím souvisí i návaznosti v zařazení žáka do předmětů podle daného učebního plánu a klasifikace z těchto předmětů na Vysvědčení.
26. 1. 2013ŽáciUpozornit na špatné zařazení žáka do studijního zaměření či ročníkuOd letošního školního roku (2012/2013) vyučují školy žáky prvních ročníků (1. přípravný, 1./I., 1./II., 1./SPD) podle svého ŠVP. Pokud nejsou žáci zařazeni ve studijním zaměření podle ŠVP, jste na to upozorněni zobrazením studijního zaměření na červeném pozadí. Jestliže narazíte v seznamu žáků na červené studijní zaměření, bude třeba situaci prošetřit a zařadit žáka do správného studijního zaměření, případně ročníku, opravy provedete v Osobních údajích žáka. S tím souvisí i návaznosti v zařazení žáka do předmětů podle daného učebního plánu a klasifikace z těchto předmětů na Vysvědčení.
25. 1. 2013Dokumenty žákaUmožnit přístup k Náhledu a Tisku Výpisu z vysvědčení přímo z Dokumentů žákaStejně jako z Dokumentů zaměstnance máte nyní i z Dokumentů žáka přímý přístup k Náhledu a Tisku Výpisu z vysvědčení. Při kliknutí na tlačítko Zobrazit se otevře Vysvědčení s možností vyplňování klasifikace jen za 1. pololetí.
24. 1. 2013ŽáciUpozornit na chybná rodná čísla žákůiZUŠ díky svým kontrolám údajů nedovoluje uložení neplatných rodných čísel žáků, např. 000000/0000. Chrání Vás tak před nepříjemnými zjištěními, že škola bude evidovat nesprávné údaje a až na vytištěném Vysvědčení objevíte chybné rodné číslo žáka, které budete muset opravovat a Vysvědčení tisknout znovu. Jiné programy zabývající se školní matrikou nemají tak prokročilé kontroly a umožňují uložení neplatných rodných čísel bez dalšího upozornění. Převodem databáze údajů žáků z jiných programů do iZUŠ se přenesly údaje tak, jak byly, tedy i s případnými chybami v rodných číslech i dalších údajích. Na chybné rodné číslo jste nyní upozorněni na straně Žáci zobrazením data narození žáka na červeném pozadí. Pokud narazíte v seznamu žáků na červené datum narození žáka, bude nutné zjistit správné rodné číslo (od rodičů) a do Osobních údajů žáka ho vložit. Jinak riskujete, že vinou chybného rodného čísla vydáte žákovi neplatné Vysvědčení.
23. 1. 2013Osobní údaje žákaUpozornit na chyby v rodném čísle žákaV Osobním údajích žáka z důvodu ochrany osobních údajů není rodné číslo zobrazeno. Pokud je však uloženo chybné rodné číslo, jste na chybu upozorněni červeným varovným hlášením.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 311 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)