Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
14. 1. 2013Přihláška do ZUŠ, Osobní údaje žákaNevyžadovat vyplnění Pracoviště a Povolání zákonného zástupce žákaNa aktuálně platných dokumentech základních uměleckých škol se již nevyskytují údaje o pracovišti a povolání zákonného zástupce žáka, proto ani na Přihlášce do ZUŠ a v Osobních údajích žáka v iZUŠ již není vyžadováno vyplnění těchto údajů, uvedení Pracoviště a Povolání je nepovinné.
14. 1. 2013Všechny stránky týkající se zaměstnanceUmožnit přepínat mezi stejnými dokumenty různých zaměstnancůVedení školy často kontroluje určitý dokument u všech zaměstnanců, např. Rozvrh hodin. Dosud jste museli jít vždy na stranu Zaměstnanci, otevřít si Dokumenty zaměstnance a pak teprve zobrazit Rozvrh hodin. To je zdlouhavá cesta, zvlášť když ji musíte opakovat třeba 50x. Proto jsme přidali do levého sloupce (pod menu) seznam všech zaměstnanců, mezi kterými můžete přepínat. Stačí si tedy zobrazit dokument jednoho zaměstnance, např. jeho Rozvrh hodin, a pak jen vybrat ze seznamu jiného zaměstnance, ihned se zobrazí jeho Rozvrh hodin. Můžete též použít tlačítka Předchozí a Další, čímž můžete snadno zkontrolovat stejný dokument u všech zaměstnanců seřazených podle abecedy. Toto vylepšení oceníte i při kontrolách Osobních údajů zaměstnanců, třídních knih (dokument Výpis z třídních knih), vyplněné klasifikace (dokument Vysvědčení nebo Výpis z vysvědčení) a dalších.
13. 1. 2013PředmětUmožnit po uložení předmětu zobrazit učební plányKdyž upravujete předměty, oceníte možnost zobrazit si předmět přehledně v učebních plánech, vizuálně zkontrolovat, zda je vše zadáno správně. Po uložení předmětu klikněte na tlačítko Učební plány k jejich zobrazení.
12. 1. 2013Učební plányUmožnit upravit předmět přímo z učebního plánuV učebních plánech máte přehledně zobrazeny všechny předměty daného studijního zaměření v daném druhu studia ve všech ročnících. Kliknutím na počet hodin u daného předmětu v daném ročníku (např. žák má ve 3. ročníku 1 hodinu Hudební nauky, tedy kliknutím na číslo 1), můžete tento předmět upravit. Z učebních plánu můžete tak snadno upravovat všechny předměty.
11. 1. 2013Rozvrh hodin zaměstnanceUmožnit zobrazit detailnější náhled Rozvrhu hodinStandardně je zobrazen náhled Rozvrhu hodin ukazující výuku i nepřímou pedagogickou činnost mezi 6. až 22. hodinou. Prostor pro zobrazení je však omezený listem papíru A4, a proto jednotlivé hodiny jsou poměrně malé, vleze se do nich je málo textu (např. ve skupinové výuce je viditelné jméno pouze prvního žáka). Pokud chcete zobrazit výuku detailněji (např. zobrazit pro kontrolu i jméno druhého žáka ve skupině), může přepnout na zobrazení náhledu rozvrhu hodin až od 12. do 20. hodiny. Jednotlivé hodiny budou větší a vleze se do nich více textu. Přepínání mezi zobrazenými hodinami je dostupné nad náhledem rozvrhu. Tento náhled slouží pro kontrolu, když do Rozvrhu hodin zapisujete hodiny. V případě, že chcete Rozvrh hodin vytisknout, využijte tlačítko Nastavení tisku v Dokumentech zaměstnance.
10. 1. 2013Všechny stránkyUmožnit rychlý přístup k Rozvrhům hodin zaměstnancůNyní máte možnost zobrazit si Rozvrhy hodin zaměstnanců z kterékoli stránky, když v menu ukážete na položku Zaměstnanci a kliknete na podpoložku Rozvrhy hodin zaměstnanců. Zobrazí se Vám Váš Rozvrh hodin, mezi zaměstnanci můžete přepínat zvolením jiného zaměstnance ze seznamu zaměstnanců v pravém horním rohu stránky. Snadno tak kdykoli zjistíte, kdy a kde má daný zaměstnanec výuku.
9. 1. 2013Všechny stránkyUmožnit rychlý přístup k Rozvrhům hodin učebenNyní máte možnost zobrazit si Rozvrhy hodin učeben z kterékoli stránky, když v menu ukážete na položku Škola a kliknete na podpoložku Rozvrhy hodin učeben. Zobrazí se Vám Rozvrh hodin učebny, na které vyučujete, mezi učebnami můžete přepínat zvolením jiné učebny ze seznamu učeben v pravém horním rohu stránky. Snadno tak kdykoli zjistíte, zda je na dané učebně výuka je tam volno.
8. 1. 2013PředmětUmožnit uložit předmět typu DoprovodPředmět Doprovod (na druhém stupni nazývaný Vokální a instrumentální doprovod) se týká především klavíristů. Vyučuje se způsobem, že žák (klavírista) dochází do hodiny žáka hrajícího na jiný nástroj (např. housle) a toho doprovází. Učitelem předmětu Doprovod je tedy třídní učitel houslisty. Předmět je vyučován individuálně či skupinově (v hodině je jeden doprovazeč či více, ale vždy společně s houslistou) a je k němu vedena Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku.
Pokud jste takový předmět uvedli i v ŠVP, je třeba určit, že jde právě o předmět typu Doprovod (nikoli Komorní hra či jiný typ, protože ty jsou vyučovány kolektivně a evidují se v Třídní knize pro kolektivní výuku). Vámi již vložené předměty Doprovod jsme upravili, nově vkládané předměty ukládajte s tímto typem, viz nápovědný text na stránce.
7. 1. 2013Rozvrh hodin zaměstnanceZobrazit i počty hodin přímé pedagogické činnosti a celkovou pracovní dobuDo tabulky Nepřímé pedagogické činnosti přibyly dva sloupce: "PPČ" (Přímá pedagogická činnost) a "PD" (Pracovní doba) Zobrazují počty hodin v jednotlivých dnech i celkem za týden. Po ukázání myší na počet počet se v bublině zobrazí odpovídající počet minut. Máte tak okamžitý přehled o rozvržení pracovní doby na přímou a nepřímou pedagogickou činnost.
6. 1. 2013ZaměstnanciZobrazit počet žáků učitelePokud v tabulce zaměstnanců podržíte myš nad tlačítkem Žáci, zobrazí se Vám bublina s počtem současných žáků a počtem všech žáků učitele (včetně bývalých a budoucích). Máte tak okamžitý přehled o tom, kolik má zaměstnanec jakožto třídní učitel žáků.
Zrychlili jsme načítání strany Zaměstnanci a zprovoznili všechny odkazy se studijními zaměřeními, které po kliknutí zobrazí žáky učitele studující v tomto studijním zaměření.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 313 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)