Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
24. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnanceVypočítat celkové množství nepřímé pedagogické činnostiDo tabulky s nepřímou pedagogickou činností byl přidán řádek zobrazující celkovou nepřímou pedagogickou činnost za celý týden. Je tak možné snadno zkontrolovat celkovou NPČ se smlouvou sepsanou se zaměstnancem týkající se jeho úvazku.
Protože v jednotlivých dnech je nepřímá pedagogická činnost zaokrouhlována na minuty směrem nahoru, došlo by v součtu jednotlivých dnů k překročení celkové NPČ za týden (maximálně o pár minut, ale přesto). Celkové množství NPČ má přednost před NPČ za jednotlivé dny, proto páteční NPČ je nyní zkrácena, aby součet dnů souhlasil s celkovou NPČ. Pokud Vám páteční NPČ svítí červneně (např. že přebývá jedna minuta), zapište si do Rozvrhu hodin na pátek o příslušný počet minut NPČ méně.
23. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnanceZobrazovat jednotlivé docházky pod sebouPokud žák či kolektiv dochází do výuky několikrát týdně, je třeba zobrazit u něj více docházek. Pro zpřehlednění mnoha docházek nyní iZUŠ zobrazuje docházky ne v jednom řádku vedle sebe jako dříve, ale pod sebou. Všechny údaje se tak lépe vlezou na stránku. Docházky jsou seřazeny podle dne a času začátku.
22. 12. 2012Rozvrh hodin zaměstnanceInformovat i o pracovní době provozních zaměstnancůSekce "Korepetice a úřední hodiny" obsahuje i pracovní dobu provozních zaměstnanců, proto byla tato sekce přejmenována na "Korepetice, úřední hodiny a pracovní doba provozních zaměstnanců". I provozní zaměstnanci (administrativní pracovníci, uklízečky, vrátní, školníci...) si mohou zapsat svou pracovní dobu do Rozvrhu hodin. Jejich pracovní dobu je tak možné snadno evidovat například i v Docházce zaměstnanců. O pracovní dobu provozních zaměstnanců byl doplněn nápovědný text.
21. 12. 2012Osobní údaje zaměstnanceDoplnit informaci o pracovní době provozních zaměstnancůSekce "Korepetice a úřední hodiny" obsahuje i pracovní dobu provozních zaměstnanců, proto byla tato sekce přejmenována na "Korepetice, úřední hodiny a pracovní doba provozních zaměstnanců". I provozní zaměstnanci (administrativní pracovníci, uklízečky, vrátní, školníci...) si mohou zapsat svou pracovní dobu do Rozvrhu hodin. Jejich pracovní dobu je tak možné snadno evidovat například i v Docházce zaměstnanců.
20. 12. 2012ŠkolaZarovnat rozbalovací seznamyRozbalovací seznamy byly rozšířeny a doplněno vysvětlení ke zvolení okresu.
19. 12. 2012ŽáciPři vyfiltrování žáků, kteří nezaplatili školné, nezobrazovat žáky osvobozené od platby školnéhoŘeditel školy může žákům ze závažných důvodů povolit snížené školné nebo je od platby školného zcela osvobodit. V iZUŠ se tato situace ošetří uložením Příkazu k úhradě na 0 Kč. Takto uložený příkaz nemá k sobě vázanou platbu (nelze uhradit 0 Kč), ale žáci nemohou být posuzováni, že nezaplatili školné. Tyto žáky nyní filtr Školné zohledňuje a nezobrazuje je mezi žáky, kteří školné nezaplatili.
18. 12. 2012Třídní kniha pro individuální a skupinovou výukuZaznamenávat, kdo hodinu odučilU každé hodiny je zaznamenán učitel, který hodinu vyučoval. Tato informace je zvláště potřebná, pokud hodinu suploval jiný vyučující než řádný učitel žáka. V tom případě při úpravě zápisu vyberte ze seznamu jiného učitele. Údaj o vyučujícím dané hodiny je nezbytný pro sestavení výkazů hodin. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text přímo na stránce třídní knihy.
17. 12. 2012Třídní kniha pro kolektivní výukuZaznamenávat, kdo hodinu odučilU každé hodiny je zaznamenán učitel, který hodinu vyučoval. Tato informace je zvláště potřebná, pokud hodinu suploval jiný vyučující než řádný učitel kolektivu. V tom případě při úpravě zápisu vyberte ze seznamu jiného učitele. Údaj o vyučujícím dané hodiny je nezbytný pro sestavení výkazů hodin. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text přímo na stránce třídní knihy.
16. 12. 2012Studijní zaměření a předmětySestavit z předmětů jednotlivých studijních zaměření učební plányPokud si rozbalíte určité studijní zaměření, vedle jednotlivých druhů studia se nově zobrazuje odkaz "(učební plány)". Kliknutím na něj se Vám ukáží učební plány daného studijního zaměření ve zvoleném druhu studia. Jsou vypsány všechny předměty a k nim počty hodin v jednotlivých ročnících.
15. 12. 2012Studijní zaměření a předmětyU studijních zaměření podle ŠVP nezobrazovat oficiální, ale jen zkrácený název školyOficiální název školy bývá poměrně dlouhý a znepřehledňoval výpis studijních zaměření. Zkrácený název školy pro identifikaci školy postačuje, zrychlil načítání výpisu studijních zaměření a zpřehlednil jej.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 311 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)