O iZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vítejte v programu pro elektronickou správu dokumentů iZUŠ, který významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti.

 internetová administrace
přehlednéinformace
kreativníinovace

V čem jsme lepší?

Umíme toho opravdu hodně. Dokonce tolik, že se to nevešlo na tuto stránku. Pokud se tedy chcete dozvědět, proč si náš systém vybralo již více než 30 % škol, tak klikněte zde a zobrazte si přehledné srovnání funkcí s jinými programy pro základní umělecké školy.

iZUŠ je nejlepší informační systém pro ZUŠ, za tím si stojíme a jsme připraveni Vám to dokázat. Stačí nám hodina Vašeho času u vás na škole, abychom Vám ukázali a předvedli, že naše sebevědomí je založeno na reálných podkladech, vědomostech a zkušenostech nejen nás, ale i uživatelů iZUŠ.

Co o nás vlastně řekli či napsali?

 • ZUŠ Litvínov, paní Tejlová (ředitel Bc. Jaroslav Sochor)
  „Systém iZUŠ je lepší program než jsme měli dříve. Je propracovanější, je tam více možností, jde dopředu, upravuje se, přizpůsobuje a aktualizuje dle potřeb škol, mohu doporučit i ostatním.“
 • ZUŠ J. L. Dusíka, zástupce ředitele Filip Jerie (Mgr. Jiří Tlapal)
  „Systém iZUŠ považuji za komplexní, aktuální, odborně, erudovaně zpracovaný program pro ZUŠ s velmi dobrou podporou.“
 • ZUŠ Kamenice nad Lipou, ředitel Martin Vaverka
  „U společnosti Sensio.cz s.r.o. oceňuji především jejich nabídku. Tu hodnotím jako velmi pozitivní, přišla nově na trh a je vidět, že se chytila, v dnešní době je každý byznys především o nabídce, konkurenční společnosti tratí jen svou vinou - cesta kritiky konkurenčních společností a zpětného oslovování zákazníků ohledně konkurence je velmi krátkozraká cesta.“
 • ZUŠ Mladá Boleslav, Miroslav Bango (ředitel Kamil Šádek)
  „Po otestování různých jiných programů pro dokumentaci v ZUŠ je podle mě iZUŠ zatím nejlepší a nejkomplexnější program pro přístup ke všem dokumentům a jejich správu, a to odkudkoli prostřednictvím internetu.“
 • ZUŠ Potštát, ředitelka Jana Kozubíková
  „Systém iZUŠ plně doporučuji ostatním ředitelům.“
 • ZUŠ Stod, okres Plzeň – jih, Dagmar Mastná
  „Systém iZUŠ je určitě novou cestou, jak zdolávat obrovská kvanta administrativy a nepodléhat nechuti a je to velké ulehčení práce jak ředitelů, tak učitelů, dává nám větší prostor využít hodiny k tomu, k čemu jsou určeny - k výuce, nikoli vyplňování zápisů; velmi oceňuji také přehlednost systému.“

Jsem ředitel, zástupce či účetní a chci vědět více

Výhody pro vedení školy (skrýt výhody)

Vedoucí pracovníci, kontrolujete, zda mají učitelé v pořádku třídnickou dokumentaci, shodné všechny údaje?
Nemusíte, počítač to udělá za Vás. Údaje jsou na všech dokumentech jednotné, v přehledném seznamu učitelů vidíte, komu a co chybí.

Potřebujete zjistit aktuální stav žáků, vybraného školného, statistiky odučených hodin nebo klasifikace?
V iZUŠ není nic jednoduššího. K potřebných informacím se dostanete doslova jedním kliknutím. Můžete si zadat nejrůznější kritéria, filtry a způsoby řazení, celkové i průběžné součty.

Jsou všechny údaje v bezpečí?
Ano, přístup k nim je chráněn hesly a šifrováním. Data jsou každý den zálohována, můžete mít zálohu všech dat uloženu i u sebe. Údaje jsou tak více v bezpečí než současné tiskopisy.

Kolik bude program stát?
Nabízíme nejvýhodnější řešení na trhu. Pro základní práci s iZUŠ stačí jeden počítač s připojením k internetu, počet počítačů, na kterých budete iZUŠ provozovat, však není omezen. Pokud budete chtít umožnit přístup do iZUŠ i žákům a rodičům, můžete ušetřit na papírové Žákovské knížce a dalších tiskopisech, které stojí cca 30 Kč za žáka na rok. Škola pro rodiče a žáky získá Žákovský sešit a sledování činnosti žáka ve všech předmětech, Nástěnku se vzkazy, přehledem koncertů, vystoupení a výstav, kontakty na učitele, omlouvání z výuky…, navíc technickou podporu (poradenství, konzultace, přizpůsobení funkcí na míru škole). V případě zájmu je možné sjednat školení zaměstnanců přímo ve Vaší škole.

Nejen že si ušetříte práci, tisk již vyplněných dokumentů vyjde levněji než prázdné předtištěné formuláře. Úspory dosahují až 75 %. Při tisícovce žáků se jedná o částku cca 17 000 Kč ročně. V technické podpoře jsou zahrnuty aktualizace tiskopisů, jejichž podoba se často mění. Pro srovnání dva konkurenční produkty vyžadují prvotní investici 40 000 Kč a roční paušály 10 000 Kč. Navíc se jedná o aplikace obecné pro všechny typy škol, které nejsou zcela přizpůsobené potřebám základních uměleckých škol. Vaše škola používáním iZUŠ dosáhne nemalých úspor, které v době vládních škrtů rozhodně uvítáte.

Chcete ušetřit ještě více?
Netiskněte, ušetříte zbylé náklady (pro školu s tisícovkou žáků to představuje celkovou částku asi 22 000 Kč ročně) a získáte další výhody. Mnohé školy již úspěšně přešly na online (bezpapírovou) dokumentaci. Učitel už nemusí zapisovat duplicitně do třídní knihy a žákovské knížky, rodiče mohou sledovat průběžný prospěch svých dětí na internetu. Vedoucí pracovníci okamžitě vidí, zda mají všichni učitelé doplněny hodiny, odpadají zdlouhavé dodatečné kontroly a následné přepisování chyb. Program automaticky počítá odučené a přesčasové hodiny, omluvené a neomluvené hodiny žáků i klasifikaci. Navíc může komunikovat s rodiči prostřednictvím e-mailu a informovat je o nedocházce žáků. V dokumentech nejsou vyplněny jen hlavičky, ale i všechny průběžné záznamy o absolvovaných předmětech, klasifikaci a nastudovaných skladbách. Pro případ archivace je možné všechny dokumenty na konci roku vytisknout ve výsledné podobě.

Jsem učitel a chci vědět více

Výhody pro učitele (skrýt výhody)

Učitelé, vyplňujete na tiskopisy stále stejné údaje?
Zadejte je jednou do počítače, on všechny tiskopisy za Vás vytiskne.

Vyplňujete stále stejné tiskopisy každý rok?
Postačí zkontrolovat již zadané údaje, případně je aktualizujte a můžete rovnou tisknout.

Musíte vyplnit osobní údaje o žákovi a zákonných zástupcích?
Ne, přenechejte tuto práci rodičům prostřednictvím elektronické přihlášky, vy jen ověříte správnost údajů.

Co program dokáže? Budu jej umět ovládat?
Práci s iZUŠ zvládne každý, kdo umí vyplnit přihlášku do ZUŠ a zapsat žákům klasifikaci, víc údajů totiž ani není třeba. Program běží na internetu, můžete se k němu tedy připojit odkudkoli. Je zabezpečen proti neoprávněnému použití. Po zadání nutných údajů tiskne třídní knihy pro individuální, skupinovou i pro kolektivní výuku se seznamem žáků, výkazy třídních knih, výkazy žáků a vyučovacích hodin, rozvrhy hodin, žákovské knížky, kartotéční listy, katalogy nastudovaných skladeb, katalogy o průběhu vzdělávání, vysvědčení, smlouvy o zapůjčení nástroje, seznamy žákům zapůjčených nástrojů ad. Program tiskne složenky a příkazy k úhradě, eviduje platby školného a půjčovného, zobrazí tabulku žáků, vůči kterým má škola ještě pohledávky.

Jsem rodič a chci vědět více

Výhody pro rodiče (skrýt výhody)

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací než elektronická knížka iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách. Budete informováni o aktuálních akcích školy, všichni se dočtou o úspěších Vašeho dítěte na soutěžích a přehlídkách. Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji máte stále po ruce na svém počítači. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.

Jsem žák a chci vědět více

Výhody pro žáky (skrýt výhody)

Žáci, zapomínáte svou žákovskou knížku?
Teď už se vám to nestane. Nemusíte ji nikam s sebou nosit, je totiž na internetu. Tam si přečtete vše, co jste ve škole dělali a na co se máte na příště připravit. Ihned víte, jestli odpadla nějaká hodina, co jste dostali z testu, kdy pojedete na další výlet a spoustu jiných věcí. Internet je hudbou dneška a došel už i do základních uměleckých škol.

Výhody pro všechny

Přistupujte k informacím odkudkoli.
Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma. K informacím se dostanete z jakéhokoli počítače připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu www.izus.cz a přihlásit se. Nemusíte se bát, že by se dokumenty ztratily, znehodnotily nebo do nich nahlédla nepověřená osoba, jak se to může stát s papírovými tiskopisy. Data jsou každý den zálohována a přístup k nim je zabezpečen hesly a šifrováním.

Chcete se o iZUŠ dozvědět více?
Odpovědi na často kladené otázky jsou obsaženy v Nápovědě. Součástí iZUŠ je i výukový program formou video průvodců. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi byste si iZUŠ vyzkoušeli?
Každá základní umělecká škola získala do iZUŠ přístup a může ho neomezeně využívat. Jste-li zaměstnanci školy, požádejte vedení o sdělení přihlašovacích údajů nebo nás kontaktujte.

Obecné informace

 • Program iZUŠ vznikl s cílem ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.
 • Hlavními výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přistupnost odkudkoli prostřednictvím internetu.
 • Údaje jsou chráněny vysokým stupněm zabezpečení, jsou ukládány v šifrované podobě a každý den zálohovány.
 • Podléhají zákonu č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů a podle něj je s nimi nakládáno.

 • Autoři iZUŠ pružně reagují na legislativní změny a požadavky škol.
 • O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí jsou uživatelé pravidelně informování na stránce Novinky.
 • Vaše návrhy na vylepšení či připomínky posílejte na adresu webmaster(zavináč)izus(tečka)cz.

Technické informace

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Valid RSS feed! Level Double-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Blind Friendly Web - přístupnost webových stránek pro zrakově postižené Dogma W4 Webhosting poskytuje Český hosting TOPlist - zobrazit statistiky pro web iZUŠ Facebook iZUŠ

 • Chcete-li na svůj web umístit logo či banner iZUŠ, naleznete je na stránce Bannery iZUŠ.
 • Pro lepší porozumění obsahu a funkcím webu iZUŠ je Vám k dispozici Nápověda.
 • Máte možnost vybrat si z několika vzhledů webu, přejděte na stránku Změna vzhledu.
 • Pro snadnější orientaci máte k dispozici Mapu webu.
 • Přehled činností, které se udály v uplynulých školních rocích, a jejich zhodnocení naleznete ve Výročních zprávách.

V případě problémů s funkčností stránek pište na adresu webmaster(zavináč)izus(tečka)cz.

Sobota 27. května 2017