iZUŠ | Nápověda

Nápověda

Nápověda Slovensky Česky


iZUŠ

Uživatelská příručka

Informačního systému základních uměleckých škol
iZUŠ

www.izus.cz

Sensio.cz s.r.o.Stisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

 1. 0. ÚVOD
   1. 1.2.2. Záhlaví
  1. 3.2. Žáci
  2. 3.5. E-maily
   1. 3.7.13. Tip!
   1. 3.9.2. Import dat
  1. 5.2. Akce
   1. 5.2.1. Přidat akci
   2. 5.2.4. Program akce
  1. 6.1. Tip!
  2. 6.2. Platby
   1. 6.3.1. Školení
   1. 6.4.5. Jiné osoby
   1. 6.14.2. Předmět
    1. 6.14.2.3. Doprovod
   1. 7.2.1. Rozvrh hodin
    1. 7.2.14.1. Tip!
  1. 7.7. Tisknout
   1. 8.1.8. Suplování
   1. 8.2.5. Omluvenky
   2. 8.2.13. Vysvědčení
  1. 8.7. Tisknout
  2. 8.12. Rodiny
  1. 10.4. Nápověda
 2. 13. Hledat
  1. 13.3. Tip!
  1. 18.1. O iZUŠ
  2. 18.4. Copyright

Rejstřík

 • CH
 • chyba při bodování
 • chyba při tisku diplomu
 • chyba v přihlášce do soutěže
 • chyba v rozvrhu
 • chybí žáci
 • I
 • ikony na hlavní straně
 • individuální výuka
 • Interní a veřejná vystoupení
 • J
 • Jak podat Přihlášku do ZUŠ
 • jak převést školní rok
 • jméno
 • K
 • kapitola
 • karta zaměstnance
 • Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • kde najdu přihlašovací údaje
 • Kolektivní výuka
 • kolektivní výuka
 • Kolektivní výuka obsahující více dílčích předmětů nebo žáky podle ŠVP a starých plánů zároveň
 • Nastavení tisku dokumentů
 • nastavení třídních knih
 • nastavení vysvědčení
 • Nastavení zapisování hodin do třídních knih
 • Nastavit datum uzavření docházky v třídních knihách
 • nástěnka
 • návod
 • nečinnost
 • nedostatky
 • nefunkční obrázek na diplomu
 • nemoc, vyučovací hodina, žák, učitel
 • nevidomý učitel
 • Nezařazení žáci
 • nové heslo
 • nový školní rok
 • O
 • objednávka školení
 • obrázek na diplomu
 • obsazené učebny
 • odesílatel potvrzení o přečtení zpráv
 • odeslání příkazů k úhradě školného
 • odhlášení
 • Tisknout
 • Tisk seznamu seznam žáků žáci
 • tisk vysvědčení
 • titul
 • tlačítka na hlavní straně
 • třídní kniha
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku výuka
 • třídní kniha, rozvrh, dokumenty zaměstnance, tisk
 • Třídní knihy nejrychlejší přístup vyplňování
 • U
 • učební plán
 • učebny
 • účetní
 • Učitelé individuální skupinové skupinová výuky výuka Doprovod Druhý nástroj
 • Učitelé kolektivní výuky hudební nauka komorní hra orchestr
 • Údaje nejsou správné nemám možnost je upravit upravení změna změnit
 • úhrada
 • úhrada půjčovného
 • úhrada školného
 • Ukončení pracovního poměru
 • Ukončení studia
 • Úkony administrátora školy administrátor
 • úkony vedoucích pracovníků vedoucí úkon
 • uložení příkazů k úhradě školného příkaz školné
 • úplata za vzdělání
 • upozornění
 • úpozornění
 • Upozornění na pohledávku pohledávka
 • Úprava a smazání hodiny
 • Úprava a smazání zápisu zápis
 • úprava přihlašovacích údajů
 • upravit, zaměstnanec. měsíc
 • V
 • Vedení třídnice pro více dílčích předmětů třídní kniha knihy předmět předměty
 • velikost písma
 • více předmětů v rámci jedné výuky
 • více zaměření
 • Vložení platby do iZUŠ
 • Vracení půjčovného půjčovné
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Výběr adresátů adresát
 • Vygenerovat pořadová čísla Škola Hromadné funkce
 • Vyhledávání zaměstnanců zaměstnanec hledání
 • výhody
 • výkaz
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz o ZUŠ
 • výkazy
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • výpis
 • Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vyplňování je totožné s vysvědčením následující kapitoly
 • Vyplnit klasifikaci klasifikace vyplnění
 • výsledková listina
 • výsledkový listina
 • vystoupení
 • vysvědčení
 • Vysvědčení souhrnný postup při tisku
 • vysvědčení Tisk méně předmětů Vysvědčení
 • vysvědčení více předmětů žák vysvědčení
 • Vysvědčení zadávání klasifikace
 • vysvětlivky hlavní strany
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu protokol o přijímání žáků žáci komisionálních zkouškách komisionální zkoušky
 • vytvoření studijního studijní zaměření podle ŠVP pouze administrátor školy
 • vyučovací hodina, kolektivní třídní kniha, zpráva, omluvenka
 • výuka
 • výuka, rozvrh hodin, pracovní doba, zaměstnanci
 • Využití technické podpory
 • vyzkoušení
 • vzhled
 • W
 • webová stránka, škola, nástěnka
 • web školy
 • Web zobrazuje zobrazení nesprávně špatně
 • Z
 • začátek
 • začátky v iZUŠ
 • zadávání klasifikace chybí v prvním řádku název předmětu
 • Záhlaví
 • zákonný zástupce, e-mail, škola, žádost o platbu
 • Zákony vyhlášky a jiné dokumenty zákon vyhláška dokument
 • zaměstnanci
 • zameškané vyučovací hodiny
 • Zápis individuální hodiny
 • zápis kolektivní hodiny
 • Zápis kolektivní hodiny hodina třídnice třídní kniha
 • zápis třídní knihy
 • Zápis známek na vysvědčení zapsat klasifikace známky
 • zápůjčka nástroje
 • zápůjčky
 • zavádíme
 • Zkontrolovat či změnit nastavení zameškaných hodin
 • Zkontrolovat jednotlivé žáky po učitelích Zaměstnanci Dokumenty Výpis z vysvědčení
 • Zkontrolovat vyplnění klasifikace Žáci Další funkce Souhrn celkového prospěchu žáků
 • zkoušky
 • změna hesla
 • Změna studijního zaměření
 • Změna třídního učitele třídní učitel
 • zneužití
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení třídní knihy kniha
 • zobrazení žáků bez příkazů s pohledávkami a jinými nesrovnalostmi příkaz pohledávka nesrovnalost
 • Zrychlení zápisu
 • ztracené přihlašovací údaje
 • ZUŠ v České republice
 • zveřejnění besídky
 • zveřejnění koncertu
 • Ž
 • žáci
 • Žáci bez českého rodného čísla české rodné číslo
 • žáci dokumenty vysvědčení
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby
 • Žáci žák
 • žák odhlásil odhlášení zmizel
 • Žákovský sešit vyplnění vyplňování třídní knihy předmět předměty
 • Žák s více studijními zaměřeními více studijních zaměření
 • Životopis
 1. Trvalý odkaz

  0. ÚVOD

  Vážení uživatelé,

  děkujeme, že jste si vybrali náš Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ. Jeho hlavním cílem je ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky. Největšími výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. Více o výhodách iZUŠ se dozvíte na straně O iZUŠ.
  O své údaje se nemusíte bát, s údaji nakládáme dle zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, chráníme je vysokým stupněm zabezpečení, ukládáme je v šifrované podobě a každý den zálohujeme.
  Pružně reagujeme na legislativní změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na straně
  Novinky. Tyto nové informace zapracováváme zde do Uživatelské příručky, kde se přehledně a rychle seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi iZUŠ. Její aktuální podobu najdete vždy na straně Nápověda.

  Popis jednotlivých kapitol:

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ – pomohou vám s orientací v systému
  2. ZAVÁDÍME iZUŠ – úkony jednotlivých skupin zaměstnanců
  3. ŽIVOTNÍ SITUACE – zde naleznete odpovědi na různé otázky z vaší praxe
  4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY – strany a dokumenty detailně. Struktura této kapitoly odpovídá struktuře Informačního systému iZUŠ
  5. Hlavní strana
  6. Škola
  7. Zaměstnanci
  8. Žáci
  9. Přihláška do ZUŠ
  10. Soutěže
  11. Portál práce
  12. Kontakt
  13. Hledat
  14. Nastavení
  15. Nápověda
  16. Soutěže – nejčastěji kladené dotazy (nápověda k systému EOS ZUŠ)
  17. Časté dotazy při zavádění iZUŠ
  18. Další informace

  Kapitola šedou barvou – je určená jiné skupině uživatelů.

  Barevné puntíky zobrazené u jednotlivých článků Nápovědy vpravo znázorňují, pro koho je daný článek Nápovědy určený.
  Puntíky jsou uvedeny v tomto pořadí (pětice a trojice puntíků):
  Žák, Zákonný zástupce, Zaměstnanec, Vedoucí pracovníkAdministrátor školyÚčetníZástupce ředitele, Ředitel
  Vybarvený puntík značí, že článek je určen pro tento typ uživatele. Pokud je prázdný, určen jemu není.

  Pro větší přehlednost jsou v Uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy:
  • časté dotazy
  • tipy
  • tmavě červený text – cesty (umístění na stranách Informačního systému iZUŠ)
  • fialová barva – informace určené administrátorům a vedení školy
  • modrý text s podtržením – odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) 
  • modrý text s tečkováním – odkazy v rámci příručky 
  • Tlačítka 

  Efektivním využitím iZUŠ získává škola a její pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho úspěchů v seznamování se s iZUŠ.

  Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.

  Váš tým iZUŠ 

  Navigace: 0. ÚVOD

  Související témata: napověda kapitola odkaz

 2. Trvalý odkaz

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Navigace: 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

 3. Trvalý odkaz

  2. ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘIPRAVUJEME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 4. Navigace: 3. ŽIVOTNÍ SITUACE

  Související témata: situace

 5. Trvalý odkaz

  4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  BODY 5-16 – vysvětlují nabídku MENU
  (Hlavní strana, Škola, Zaměstnanci, Žáci, Přihláška do ZUŠ, Soutěže, Portál práce, Kontakt, Hledat, Nastavení)


  Navigace: 4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  Související témata: hlavní strana

 6. Trvalý odkaz

  5. Hlavní strana

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 7. Trvalý odkaz

  9. Přihláška do ZUŠ

  Strana Přihláška do ZUŠ v hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv. 
  1. Vyberte nejdříve ZUŠ, kde chcete žáka přihlásit.
  2. Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda).
  3. Zatrhněte požadované studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku. 
  4. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – jeho vypsáním a podpisem zákonným zástupcem tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
  5. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠ. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (nebo jste zadali nesprávné údaje).

  Navigace: 9. Přihláška do ZUŠ

  Související témata: Jak podat Přihlášku do ZUŠ

 8. Trvalý odkaz

  10. Soutěže

  Základní umělecké školy každý rok pořádají soutěže žáků. Jejich vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, hlavním organizátorem Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR. Na straně Soutěže najdete rychlý přístup do systému Elektronické organizace soutěží ZUŠ, kde jsou uvedeny všechny soutěže pro daný školní rok včetně podmínek, kategorií, soutěžních kol a Přihlášky do soutěže.

  Navigace: 10. Soutěže

  Související témata: soutěže

 9. Trvalý odkaz

  11. Portál práce

  Na Portál práce můžete vkládat nabídky volných pracovních míst na vaší škole. Také zde mohou jednotliví pedagogové vkládat poptávky pracovních míst.

  Legenda:
  1. Portál práce
  2. Nabídky práce v ZUŠ
  3. Poptávky práce v ZUŠ
  4. Přidat nabídku práce


  Navigace: 11. Portál práce

  Související témata: práce

 10. Trvalý odkaz

  12. Kontakt

  Naleznete zde 
  • kontakty na všechny základní umělecké školy v České republice 
  • kontakty na tým lidí, který stojí za vývojem a provozem iZUŠ 

  Navigace: 12. Kontakt

  Související témata: Kontakty

 11. Trvalý odkaz

  13. Hledat

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 12. Trvalý odkaz

  15. Nápověda

  Abyste se iZUŠ naučili používat a měli kam nahlédnout, když nebudete něčemu rozumět, připravili jsme pro vás Nápovědu. Najdete v ní, jak začít s iZUŠ pracovat, jak vyřešit různé životní situace i popis jednotlivých stran, dokumentů a všech funkcí iZUŠ. Požadované téma si můžete vybrat z Obsahu nebo začít psát do políčka Hledat v nápovědě... Text nápovědy se vám zobrazuje vpravo. Význam použitých značek a stylu písma najdete hned v Úvodu.

  Navigace: 15. Nápověda

  Související témata: nápověda manuál příručka návod

 13. Trvalý odkaz

  16. SOUTĚŽE – NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

  Navigace: 16. SOUTĚŽE – NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

  Související témata: Soutěže

 14. Trvalý odkaz

  17. ? Časté dotazy při zavádění iZUŠ

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 15. Trvalý odkaz

  18. Další informace

  Navigace: 18. Další informace

  Související témata: další funkce

Rejstřík

 • CH
 • chyba při bodování
 • chyba při tisku diplomu
 • chyba v přihlášce do soutěže
 • chyba v rozvrhu
 • chybí žáci
 • I
 • ikony na hlavní straně
 • individuální výuka
 • Interní a veřejná vystoupení
 • J
 • Jak podat Přihlášku do ZUŠ
 • jak převést školní rok
 • jméno
 • K
 • kapitola
 • karta zaměstnance
 • Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení
 • Katalog o průběhu vzdělávání
 • kde najdu přihlašovací údaje
 • Kolektivní výuka
 • kolektivní výuka
 • Kolektivní výuka obsahující více dílčích předmětů nebo žáky podle ŠVP a starých plánů zároveň
 • Nastavení tisku dokumentů
 • nastavení třídních knih
 • nastavení vysvědčení
 • Nastavení zapisování hodin do třídních knih
 • Nastavit datum uzavření docházky v třídních knihách
 • nástěnka
 • návod
 • nečinnost
 • nedostatky
 • nefunkční obrázek na diplomu
 • nemoc, vyučovací hodina, žák, učitel
 • nevidomý učitel
 • Nezařazení žáci
 • nové heslo
 • nový školní rok
 • O
 • objednávka školení
 • obrázek na diplomu
 • obsazené učebny
 • odesílatel potvrzení o přečtení zpráv
 • odeslání příkazů k úhradě školného
 • odhlášení
 • Tisknout
 • Tisk seznamu seznam žáků žáci
 • tisk vysvědčení
 • titul
 • tlačítka na hlavní straně
 • třídní kniha
 • Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
 • Třídní kniha pro kolektivní výuku výuka
 • třídní kniha, rozvrh, dokumenty zaměstnance, tisk
 • Třídní knihy nejrychlejší přístup vyplňování
 • U
 • učební plán
 • učebny
 • účetní
 • Učitelé individuální skupinové skupinová výuky výuka Doprovod Druhý nástroj
 • Učitelé kolektivní výuky hudební nauka komorní hra orchestr
 • Údaje nejsou správné nemám možnost je upravit upravení změna změnit
 • úhrada
 • úhrada půjčovného
 • úhrada školného
 • Ukončení pracovního poměru
 • Ukončení studia
 • Úkony administrátora školy administrátor
 • úkony vedoucích pracovníků vedoucí úkon
 • uložení příkazů k úhradě školného příkaz školné
 • úplata za vzdělání
 • upozornění
 • úpozornění
 • Upozornění na pohledávku pohledávka
 • Úprava a smazání hodiny
 • Úprava a smazání zápisu zápis
 • úprava přihlašovacích údajů
 • upravit, zaměstnanec. měsíc
 • V
 • Vedení třídnice pro více dílčích předmětů třídní kniha knihy předmět předměty
 • velikost písma
 • více předmětů v rámci jedné výuky
 • více zaměření
 • Vložení platby do iZUŠ
 • Vracení půjčovného půjčovné
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Výběr adresátů adresát
 • Vygenerovat pořadová čísla Škola Hromadné funkce
 • Vyhledávání zaměstnanců zaměstnanec hledání
 • výhody
 • výkaz
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz o ZUŠ
 • výkazy
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • výpis
 • Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vyplňování je totožné s vysvědčením následující kapitoly
 • Vyplnit klasifikaci klasifikace vyplnění
 • výsledková listina
 • výsledkový listina
 • vystoupení
 • vysvědčení
 • Vysvědčení souhrnný postup při tisku
 • vysvědčení Tisk méně předmětů Vysvědčení
 • vysvědčení více předmětů žák vysvědčení
 • Vysvědčení zadávání klasifikace
 • vysvětlivky hlavní strany
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • Vytvoření protokolu protokol o přijímání žáků žáci komisionálních zkouškách komisionální zkoušky
 • vytvoření studijního studijní zaměření podle ŠVP pouze administrátor školy
 • vyučovací hodina, kolektivní třídní kniha, zpráva, omluvenka
 • výuka
 • výuka, rozvrh hodin, pracovní doba, zaměstnanci
 • Využití technické podpory
 • vyzkoušení
 • vzhled
 • W
 • webová stránka, škola, nástěnka
 • web školy
 • Web zobrazuje zobrazení nesprávně špatně
 • Z
 • začátek
 • začátky v iZUŠ
 • zadávání klasifikace chybí v prvním řádku název předmětu
 • Záhlaví
 • zákonný zástupce, e-mail, škola, žádost o platbu
 • Zákony vyhlášky a jiné dokumenty zákon vyhláška dokument
 • zaměstnanci
 • zameškané vyučovací hodiny
 • Zápis individuální hodiny
 • zápis kolektivní hodiny
 • Zápis kolektivní hodiny hodina třídnice třídní kniha
 • zápis třídní knihy
 • Zápis známek na vysvědčení zapsat klasifikace známky
 • zápůjčka nástroje
 • zápůjčky
 • zavádíme
 • Zkontrolovat či změnit nastavení zameškaných hodin
 • Zkontrolovat jednotlivé žáky po učitelích Zaměstnanci Dokumenty Výpis z vysvědčení
 • Zkontrolovat vyplnění klasifikace Žáci Další funkce Souhrn celkového prospěchu žáků
 • zkoušky
 • změna hesla
 • Změna studijního zaměření
 • Změna třídního učitele třídní učitel
 • zneužití
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • Zobrazení třídní knihy kniha
 • zobrazení žáků bez příkazů s pohledávkami a jinými nesrovnalostmi příkaz pohledávka nesrovnalost
 • Zrychlení zápisu
 • ztracené přihlašovací údaje
 • ZUŠ v České republice
 • zveřejnění besídky
 • zveřejnění koncertu
 • Ž
 • žáci
 • Žáci bez českého rodného čísla české rodné číslo
 • žáci dokumenty vysvědčení
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby
 • Žáci žák
 • žák odhlásil odhlášení zmizel
 • Žákovský sešit vyplnění vyplňování třídní knihy předmět předměty
 • Žák s více studijními zaměřeními více studijních zaměření
 • Životopis

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Pátek 22. září 2017