iZUŠ | Nápověda

Nápověda

Nápověda Slovensky Česky


iZUŠ

Uživatelská příručka

Informačního systému základních uměleckých škol
iZUŠ

www.izus.cz

Sensio.cz s.r.o.Stisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

 1. 0. ÚVOD
   1. 1.2.2. Záhlaví
  1. 3.2. Žáci
  2. 3.6. Spolky
  3. 3.7. E-maily
   1. 3.10.14. Tip!
   1. 3.12.2. Import dat
  1. 5.2. Akce
   1. 5.2.1. Přidat akci
   2. 5.2.5. Program akce
  1. 6.1. Tip!
  2. 6.2. Platby
  3. 6.3. Spolky
   1. 6.4.1. Školení
   1. 6.5.5. Jiné osoby
   1. 6.15.2. Předmět
    1. 6.15.2.3. Doprovod
   1. 7.2.1. Rozvrh hodin
  1. 7.7. Tisknout
   1. 8.1.8. Suplování
   1. 8.2.5. Omluvenky
   2. 8.2.13. Vysvědčení
  1. 8.7. Tisknout
  2. 8.12. Rodiny
  1. 10.4. Nápověda
 2. 13. Hledat
  1. 13.3. Tip!
  1. 16.6. Kontakty
  1. 18.1. O iZUŠ
  2. 18.4. Copyright

Rejstřík

 • Ž
 • Životopis
 • Žák s více studijními zaměřeními více studijních zaměření
 • Žákovský sešit vyplnění vyplňování třídní knihy předmět předměty
 • žákovský sešit
 • žák odhlásil odhlášení zmizel
 • Žáci žák
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby
 • žáci dokumenty vysvědčení
 • Žáci bez českého rodného čísla české rodné číslo
 • žáci
 • Z
 • zveřejnění koncertu
 • zveřejnění besídky
 • ZUŠ v České republice
 • ztracené přihlašovací údaje
 • Zrychlení zápisu
 • zobrazit
 • zobrazení žáků bez příkazů s pohledávkami a jinými nesrovnalostmi příkaz pohledávka nesrovnalost
 • Zobrazení třídní knihy kniha
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • zneužití
 • známky
 • známka
 • změna učitele
 • Změna třídního učitele třídní učitel
 • Změna studijního zaměření
 • změna ročníku
 • změna předmětu
 • změna hesla
 • změna akce
 • změna
 • zkoušky
 • Zkontrolovat vyplnění klasifikace Žáci Další funkce Souhrn celkového prospěchu žáků
 • Zkontrolovat jednotlivé žáky po učitelích Zaměstnanci Dokumenty Výpis z vysvědčení
 • Zkontrolovat či změnit nastavení zameškaných hodin
 • zavádíme
 • zápůjčky
 • zápůjčka nástroje
 • Zápis známek na vysvědčení zapsat klasifikace známky
 • zápis třídní knihy
 • Zápis kolektivní hodiny hodina třídnice třídní kniha
 • zápis kolektivní hodiny
 • vyučující
 • vyučovací hodina, kolektivní třídní kniha, zpráva, omluvenka
 • vytvoření studijního studijní zaměření podle ŠVP pouze administrátor školy
 • Vytvoření protokolu protokol o přijímání žáků žáci komisionálních zkouškách komisionální zkoušky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • vysvětlivky hlavní strany
 • Vysvědčení zadávání klasifikace
 • vysvědčení více předmětů žák vysvědčení
 • Vysvědčení souhrnný postup při tisku
 • vysvědčení
 • vystoupení
 • výsledkový listina
 • výsledková listina
 • Vyplnit klasifikaci klasifikace vyplnění
 • Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vyplňování je totožné s vysvědčením následující kapitoly
 • výpis
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • výkazy
 • Výkaz o ZUŠ
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • výkaz
 • výhody
 • vyhledávání žáků zaměstnanců zákonných zástupců vyhledávací pole
 • Vyhledávání zaměstnanců zaměstnanec hledání
 • vyhledávání
 • Vygenerovat pořadová čísla Škola Hromadné funkce
 • Výběr adresátů adresát
 • vrátit
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Vracení půjčovného půjčovné
 • Vložení platby do iZUŠ
 • vidět
 • více zaměření
 • více předmětů v rámci jedné výuky
 • více
 • veřejnost
 • velikost písma
 • Vedení třídnice pro více dílčích předmětů třídní kniha knihy předmět předměty
 • variabilní
 • U
 • upravit, zaměstnanec. měsíc
 • úprava přihlašovacích údajů
 • Úprava a smazání zápisu zápis
 • Úprava a smazání hodiny
 • Upozornění na pohledávku pohledávka
 • úpozornění
 • upozornění
 • úplata za vzdělání
 • uložit
 • uložení příkazů k úhradě školného příkaz školné
 • úkony vedoucích pracovníků vedoucí úkon
 • Úkony administrátora školy administrátor
 • Ukončení studia
 • Ukončení pracovního poměru
 • úhrada školného
 • úhrada půjčovného
 • úhrada
 • Údaje nejsou správné nemám možnost je upravit upravení změna změnit
 • Učitelé individuální skupinové skupinová výuky výuka Doprovod Druhý nástroj
 • účetní
 • učebny
 • učební plán
 1. Trvalý odkaz

  0. ÚVOD

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 2. Trvalý odkaz

  1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Navigace: 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ

  Související témata: prvé kroky, krok

 3. Trvalý odkaz

  2. ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘIPRAVUJEME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 4. Trvalý odkaz

  4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  BODY 5-16 – vysvětlují nabídku MENU
  (Hlavní strana, Škola, Zaměstnanci, Žáci, Přihláška do ZUŠ, Soutěže, Portál práce, Kontakt, Hledat, Nastavení)


  Navigace: 4. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY

  Související témata: hlavní strana

 5. Trvalý odkaz

  5. Hlavní strana

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 6. Trvalý odkaz

  9. Přihláška do ZUŠ

  Strana Přihláška do ZUŠ v hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv. 
  1. Vyberte nejdříve ZUŠ, kde chcete žáka přihlásit.
  2. Vyplňte všechny požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda).
  3. Zatrhněte požadované studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku. 
  4. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – jeho vypsáním a podpisem zákonným zástupcem tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
  5. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠ. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (nebo jste zadali nesprávné údaje).

  Navigace: 9. Přihláška do ZUŠ

  Související témata: Jak podat Přihlášku do ZUŠ

 7. Trvalý odkaz

  10. Soutěže

  Základní umělecké školy každý rok pořádají soutěže žáků. Jejich vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, hlavním organizátorem Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR. Na straně Soutěže najdete rychlý přístup do systému Elektronické organizace soutěží ZUŠ, kde jsou uvedeny všechny soutěže pro daný školní rok včetně podmínek, kategorií, soutěžních kol a Přihlášky do soutěže.

  Navigace: 10. Soutěže

  Související témata: soutěže

 8. Trvalý odkaz

  11. Portál práce

  Na Portál práce můžete vkládat nabídky volných pracovních míst na vaší škole. Také zde mohou jednotliví pedagogové vkládat poptávky pracovních míst.

  Legenda:
  1. Portál práce
  2. Nabídky práce v ZUŠ
  3. Poptávky práce v ZUŠ
  4. Přidat nabídku práce


  Navigace: 11. Portál práce

  Související témata: práce

 9. Trvalý odkaz

  12. Kontakt

  Naleznete zde 
  • kontakty na všechny základní umělecké školy v České republice 
  • kontakty na tým lidí, který stojí za vývojem a provozem iZUŠ 

  Navigace: 12. Kontakt

  Související témata: Kontakty

 10. Trvalý odkaz

  13. Hledat

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 11. Trvalý odkaz

  15. Nápověda

  Abyste se iZUŠ naučili používat a měli kam nahlédnout, když nebudete něčemu rozumět, připravili jsme pro vás Nápovědu. Najdete v ní, jak začít s iZUŠ pracovat, jak vyřešit různé životní situace i popis jednotlivých stran, dokumentů a všech funkcí iZUŠ. Požadované téma si můžete vybrat z Obsahu nebo začít psát do políčka Hledat v nápovědě... Text nápovědy se vám zobrazuje vpravo. Význam použitých značek a stylu písma najdete hned v Úvodu.

  Navigace: 15. Nápověda

  Související témata: nápověda manuál příručka návod

 12. Trvalý odkaz

  16. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.

  Navigace: 16. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS)...

  Související témata: soutěže

 13. Trvalý odkaz

  17. ? Časté dotazy při zavádění iZUŠ

  Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
 14. Trvalý odkaz

  18. Další informace

  Navigace: 18. Další informace

  Související témata: další funkce

Rejstřík

 • Ž
 • Životopis
 • Žák s více studijními zaměřeními více studijních zaměření
 • Žákovský sešit vyplnění vyplňování třídní knihy předmět předměty
 • žákovský sešit
 • žák odhlásil odhlášení zmizel
 • Žáci žák
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby
 • žáci dokumenty vysvědčení
 • Žáci bez českého rodného čísla české rodné číslo
 • žáci
 • Z
 • zveřejnění koncertu
 • zveřejnění besídky
 • ZUŠ v České republice
 • ztracené přihlašovací údaje
 • Zrychlení zápisu
 • zobrazit
 • zobrazení žáků bez příkazů s pohledávkami a jinými nesrovnalostmi příkaz pohledávka nesrovnalost
 • Zobrazení třídní knihy kniha
 • Zobrazení akce veřejnosti
 • zneužití
 • známky
 • známka
 • změna učitele
 • Změna třídního učitele třídní učitel
 • Změna studijního zaměření
 • změna ročníku
 • změna předmětu
 • změna hesla
 • změna akce
 • změna
 • zkoušky
 • Zkontrolovat vyplnění klasifikace Žáci Další funkce Souhrn celkového prospěchu žáků
 • Zkontrolovat jednotlivé žáky po učitelích Zaměstnanci Dokumenty Výpis z vysvědčení
 • Zkontrolovat či změnit nastavení zameškaných hodin
 • zavádíme
 • zápůjčky
 • zápůjčka nástroje
 • Zápis známek na vysvědčení zapsat klasifikace známky
 • zápis třídní knihy
 • Zápis kolektivní hodiny hodina třídnice třídní kniha
 • zápis kolektivní hodiny
 • vyučující
 • vyučovací hodina, kolektivní třídní kniha, zpráva, omluvenka
 • vytvoření studijního studijní zaměření podle ŠVP pouze administrátor školy
 • Vytvoření protokolu protokol o přijímání žáků žáci komisionálních zkouškách komisionální zkoušky
 • Vytvoření a rozeslání přihlašovacích údajů
 • vysvětlivky hlavní strany
 • Vysvědčení zadávání klasifikace
 • vysvědčení více předmětů žák vysvědčení
 • Vysvědčení souhrnný postup při tisku
 • vysvědčení
 • vystoupení
 • výsledkový listina
 • výsledková listina
 • Vyplnit klasifikaci klasifikace vyplnění
 • Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vyplňování je totožné s vysvědčením následující kapitoly
 • výpis
 • Výkaz žáků a vyučovacích hodin
 • výkazy
 • Výkaz o ZUŠ
 • Výkaz odučených hodin
 • Výkaz nadúvazkových hodin
 • výkaz
 • výhody
 • vyhledávání žáků zaměstnanců zákonných zástupců vyhledávací pole
 • Vyhledávání zaměstnanců zaměstnanec hledání
 • vyhledávání
 • Vygenerovat pořadová čísla Škola Hromadné funkce
 • Výběr adresátů adresát
 • vrátit
 • Vracení školného, nástup a ukončení vzdělávání v průběhu roku
 • Vracení půjčovného půjčovné
 • Vložení platby do iZUŠ
 • vidět
 • více zaměření
 • více předmětů v rámci jedné výuky
 • více
 • veřejnost
 • velikost písma
 • Vedení třídnice pro více dílčích předmětů třídní kniha knihy předmět předměty
 • variabilní
 • U
 • upravit, zaměstnanec. měsíc
 • úprava přihlašovacích údajů
 • Úprava a smazání zápisu zápis
 • Úprava a smazání hodiny
 • Upozornění na pohledávku pohledávka
 • úpozornění
 • upozornění
 • úplata za vzdělání
 • uložit
 • uložení příkazů k úhradě školného příkaz školné
 • úkony vedoucích pracovníků vedoucí úkon
 • Úkony administrátora školy administrátor
 • Ukončení studia
 • Ukončení pracovního poměru
 • úhrada školného
 • úhrada půjčovného
 • úhrada
 • Údaje nejsou správné nemám možnost je upravit upravení změna změnit
 • Učitelé individuální skupinové skupinová výuky výuka Doprovod Druhý nástroj
 • účetní
 • učebny
 • učební plán

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Středa 21. února 2018