Informace o přijetí žáka do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vyberte školu a zadejte osobní údaje žáka, ke kterému chcete zjistit informace o přijetí.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)