Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumStránkaPožadavekPopis realizace
30. 4. 2013AkceUmožnit zobrazit Akce i pro veřejnost a také na školním webuStejně jako u vzkazů na Nástěnce nyní můžete i u akcí zatrhnout volbu Veřejnost, která zpřístupní vzkaz i nepřihlášeným uživatelům, tedy široké veřejnosti. Můžete tak infomovat o přijímacích zkouškách, koncertech, dnech otevřených dveří a dalších akcích všechny zájemce. Tato funkce se uplatní zvláště ve spojitosti s novou možností zobrazit akce přímo na webu Vaší školy. Nemusíte tak udržovat informace na dvou místech (v iZUŠ a na webu školy). Co napíšete do iZUŠ, se hned objeví i na školním webu v Aktualitách. Ohledně zprovoznění nás neváhejte kontaktovat.
Nyní máte také možnost označit akci jako mimořádnou, což ji upřednostní před ostatními akcemi, a všechny zaměstnance, zákonné zástupce, žáky či širokou veřejnost na ni hned upozorní. Máte např. významný koncert či přijímací zkoušky, které se konají až za 14 dní, ale chcete na ně upozornit již nyní. Označením mimořádné akce se akce hned objeví na Hlavní straně v iZUŠ i na webu Vaší školy.
29. 4. 2013NástěnkaUmožnit zobrazit vzkazy na Nástěnce i pro veřejnost a také na školním webuNyní můžete v úpravách vzkazu zatrhnout volbu Veřejnost, která zpřístupní vzkaz i nepřihlášeným uživatelům, tedy široké veřejnosti. Můžete tak infomovat o aktuálním dění ve Vaší škole. Tato funkce se uplatní zvláště ve spojitosti s novou možností zobrazit vzkazy přímo na webu Vaší školy. Nemusíte tak udržovat informace na dvou místech (v iZUŠ a na webu školy). Co napíšete do iZUŠ, se hned objeví i na školním webu v Aktualitách. Ohledně zprovoznění nás neváhejte kontaktovat.
28. 4. 2013NástěnkaZobrazit počet zaměstnanců, zákonných zástupců a žáků, kteří si vzkaz přečetliU každého vzkazu zobrazeného na Hlavní straně na Nástěnce mohou zaměstnanci, zákonní zástupci a žáci potvrdit jeho přečtení. V úpravách vzkazu pak můžete vidět, kolik uživatelů z kolika si vzkaz již přečetlo a kdy. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text.
27. 4. 2013Hlavní stranaUmožnit potvrdit přečtení vzkazu na NástěnceVedení školy píše svým zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům na Nástěnku vzkazy. Často je žádoucí, aby vedení školy mělo i zpětnou odezvu, že si zaměstnanci, žáci a jejich zákonní zástupci vzkazy opravdu přečetli. Když na Hlavní straně ukážete myší na vzkaz, objeví se tlačítko Potvrdit přečtení, na něj klikněte. Nejenom že je pak vedení školy informováno, kdo a kdy si vzkaz přečetl, ale i Vy víte, které vzkazy jste již četli, protože po potvrzení přečtení vzkaz zašedne a zobrazí se jen jeho první řádek. Kdybyste si vzkaz chtěli přečíst znovu celý, ukažte na něj myší a klikněte na tlačítko Zobrazit celý vzkaz.
Vedení školy může vzkaz z Hlavní strany rovnou upravit.
Pokud se ve vzkazu cokoli změní (např. se posunul termín uzávěrky), znovu se uživatelům zobrazí celý vzkaz, aby si jej přečetli a potvrdili přečtení.
24. 3. 2013ŽáciV exportovaném souboru obsahujícím seznam žáků přeložit záhlaví sloupců do slovenského jazykaPokud si přejete uložit seznam žáků do počítače, můžete kliknout na tlačítko Exportovat seznam do souboru. Pro ZUŠ na Slovensku jsou nyní záhlaví sloupců (jako Příjmení, Jméno atd.) přeloženy do slovenštiny.
23. 3. 2013ŽáciUmožnit zobrazit v samostatných sloupcích předepsané školné na 1. pololetí, 2. pololetí, celý rok i jednotlivé měsíceAbyste měli okamžitý přehled o tom, který žák platil školné ročně, pololetně či měsíčně a jakou částkou, do Možností zobrazení jsme přidali další sloupce týkající se školného. Podle těchto sloupců můžete žáky i seřadit, vzestupně (od nejnižšího školného) či vzestupně (od nejvyššího školného).
22. 3. 2013Souhrny příkazů k úhradě a platebUmožnit filtrování i podle účelu platby (specifických symbolů)Přidali jsme do Filtrů další filtr "Účel platby". Můžete si tak zobrazit třeba jen, kolik činilo měsíční školné za březen bez rozpočítávání pololetního či ročního školného na jednotlivé měsíce.
21. 3. 2013NovinkyZobrazovat správně časové údajeText Novinek je automaticky formátován, aby nebyly jednopísmenné předložky a spojky na koncích řádků, správně se zobrazovaly odkazy na jiné stránky, po tečce následovala mezera, a je aplikováno mnoho dalších korektur, které napomáhají správnému zobrazování textu a jeho snadnému čtení. Časové údaje ve formátu, jaký má být podle českých norem (hodiny a minuty oddělené tečkou), však nemají mít po tečce mezeru. Nyní automatické formátování respektuje i tuto výjimku.
20. 3. 2013Rozvrhy hodinUpravit zobrazení přesahujících hodin v náhledu rozvrhu a při tiskuPokud si zobrazíte Rozvrh hodin jen od 12. do 20. hodiny (viz Nastavení tisku; jedná se o standardní nastavení, které postačuje pro zobrazení běžné výuky) a máte přitom v rozvrhu výuku nebo nepřímou pedagogickou činnost konanou dopoledne nebo naopak večer (tedy začínající dříve než ve 12.00 či končící později než ve 20.00), je třeba vizuálně hodiny posunout do tabulky tak, aby byly viditelné, ale tabulku nepřesahovaly. Dopolední a večerní činnosti nejen že zkrátíme, aby opticky začínaly ve 12.00 či končily ve 20.00, aby se do rozvrhu vlezly, ale také je zobrazíme minimálně jako 45iminutovou jednotku, aby byly dobře čitelné.
19. 3. 2013Souhrny příkazů k úhradě a platebUpravit tiskový výstupUpravili jsme stránku tak, aby se při tisku nezobrazovala tlačítka s částkami, ale přímo částky, a celkové součty byly tučným písmem.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 311 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)