Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
3. 12. 2012Umožnit nastavit třídního učitele podle žákaPři přidávání platby zadáváte Třídního učitele, podle něj můžete filtrovat platby (zobrazit si jen platby žáků určitého Třídního učitele). Nyní můžete nastavit Třídního učitele podle současného třídního učitele žáka. V průběhu roku může žák přejít k jinému Třídnímu učiteli. Aby se nenarušily již Vámi vytvořené seznamy plateb (např. tiskové sestavy), zůstává původní zadání Třídního učitele zachováno. Pokud se původně zadaný Třídní učitel liší od současného Třídního učitele žáka, máte možnost přenastavit Třídního učitele evidovaného u platby na současného třídního učitele žáka.
3. 12. 2012Upozornit na chybějící údaje: Studijní zaměření, Datum narození a Datum přijetí do ZUŠPokud nemá žák zadáno Studijní zaměření, Datum narození nebo Datum přijetí do ZUŠ, rozsvítí se příslušná buňka v tabulce oranžově. Snadno tak vidíte, které údaje žákům chybí a je třeba doplnit, protože jsou potřebné pro další dokumenty.
2. 12. 2012Zobrazit Třídního učitele uvedeného u platby i současného Třídního učitele žáka, zobrazit odkaz na Příkaz k úhradě půjčovnéhoPři přidávání platby zadáváte Třídního učitele, podle něj můžete filtrovat platby (zobrazit si jen platby žáků určitého Třídního učitele). V průběhu roku však může žák přejít k jinému Třídnímu učiteli. Aby se nenarušily již Vámi vytvořené seznamy plateb (např. tiskové sestavy), zůstává původní zadání Třídního učitele zachováno. Pokud se původně zadaný Třídní učitel liší od současného Třídního učitele žáka, jsou zobrazeni oba, současný je uveden v závorce. Filtry plateb vyhledají oba Třídní učitele.
Sloupec Předpis zobrazuje částku stanovenou Příkazem k úhradě. Nyní je tato částka odkazem i v případě půjčovného, po kliknutí se otevře patřičný Příkaz k úhradě půjčovného.
1. 12. 2012Informovat o způsobu uhrazení platby, oddělit přidání platby od její opravyPro přidávání plateb máte na výběr dva způsoby: načtení výpisu transakcí z banky (v případě plateb uskutečněných převodem z bankovního účtu) nebo zadání platby ručně (v případě plateb v hotovosti). Informace o provedení platby je zaznamenána u každé platby formou čísla bankovního účtu odesílatele, nebo že byla platba uhrazena v hotovosti. Pro lepší přehlednost jsme oddělili přidání od opravení platby, přeskupili jednotlivé položky platby (nejdříve jsou uvedeny povinné údaje, níže pak pouze informativní položky) a doplnili nápovědný text, který popisuje celý postup přidání či opravení platby včetně tisku stvrzenky. Nově jste též informováni, zda má žák uložen Příkaz k úhradě a na jakou částku. Příkaz můžete zobrazit a upravit, nebo uložit nový. Kliknutím na částku stanovenou Příkazem k úhradě se částka vyplní do platby, takže ji nemusíte psát ručně a víte, že platba je v souladu s Příkazem k úhradě.
30. 11. 2012Přidat filtr na rozlišení žáků vyučovaných podle starých učebních plánů nebo podle ŠVPMezi filtry se nyní nachází filtr "ŠVP", který umí rozlišit žáky, kteří mají studijní zaměření podle starých učebních plánů nebo podle ŠVP, případně mají či nemají zatrhnutou volbu "Žák podle ŠVP" v Osobních údajích žáka. Pro rozlišení plně postačuje studijní zaměření, volba "Žák podle ŠVP" je jen doplňková. V této souvislosti jsme přidali možnost zobrazit sloupec "Žák podle ŠVP" v seznamu žáků a také podle něj žáky řadit.
29. 11. 2012Umožnit zvolit nástroj, za nějž je placeno půjčovnéPředpokladem pro platby půjčovného je existence Smlouvy o zapůjčení nástroje/Nájemní smlouvy a na ni navazujícího Příkazu k úhradě půjčovného. Pokud je uzavřena jen jedna smlouva (zapůjčen jen jeden nástroj) je jasné, ke kterému nástroji se půjčovné vztahuje. Pokud je však smluv více, je nutné platby rozlišit, aby se dalo určit, za které nástroje je již půjčovné uhrazeno a za které ne. Při přidání/opravě platby půjčovného nyní můžete zvolit, ke kterému nástroji (smlouvě) se platba vztahuje.
28. 11. 2012Umožnit vyhledání plateb podle žáka, čísla platby nebo zobrazit platby bez specifického symboluByly přidány další filtry "Číslo platby", "Hledaný žák" a do filtru "Účel platby" přidána volba "Jen platby bez zadaného účelu platby".
27. 11. 2012Přidat filtr na zobrazení jen plateb uhrazených převodem z bankovního účtu nebo v hotovostiPřidán nový filtr "Z účtu/hotově", který umožňuje zobrazení všech plateb nebo jen z účtu či v hotovosti. Platby jsou automaticky rozlišovány při přidávání podle způsobu, zda byly načteny z výpisu transakcí z banky nebo zadány ručně (v případě plateb v hotovosti).
26. 11. 2012Umožnit rychlé nastavení často používaných datČasto zadávaná data (začátek a konec školního roku) můžete ještě rychleji nastavit kliknutím na odkaz, který je zobrazen vedle zadávaného data. Jedná se o Datum podpisu a data platnosti smlouvy (Platnost od a Platnost do).
25. 11. 2012Při přihlašování upozornit uživatele na nevyplněné uživatelské jméno a hesloPokud se přihlašujete do iZUŠ a zapomenete zadat uživatelské jméno nebo heslo, jste na tuto skutečnost včas upozorněni. Dříve jste obdrželi jen standardní informaci o neexistujícím uživateli nebo špatném hesle. Dozvíte se také, jak otevřít Nápovědu, kde se dočtete, jak postupovat např. při zapomenutí hesla.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)