Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
11. 12. 2012Informovat o názvu předmětu po uložení a zda byl upraven nebo uložen jako novýPokud ukládáte více předmětů po sobě, může se stát, že nevíte, jestli jste předmět už uložili, upravili stávající předmět nebo podle něj vytvořili nový, další. Nyní jste o uložení konkrétního předmětu informováni.
11. 12. 2012Odlišit vyučovaná studijní zaměření od nevyučovanýchZaměstnanec si v Osobních údajích zaměstnance zatrhává studijní zaměření, která vyučuje a která může vyučovat. Na straně Zaměstnanci jsou tato studijní zaměření vedle jeho jména vypsána. Nyní je odlišeno, zda učitel skutečně vyučuje žáky těchto studijních zaměření nebo ne, případně zda vyučuje žáky studijních zaměření, aniž by měl studijní zaměření zatržena v Osobních údajích zaměstnance (taková studijní zaměření je třeba zatrhnout). Pokud je studijní zaměření zobrazeno jako odkaz, můžete kliknutím na něj získat seznam žáků daného učitele jen v tomto studijním zaměření. Pokud není jako odkaz, žádné žáky v tomto studijním zaměření učitel nemá. Učitel zřejmě jen nabízí výuku studijního zaměření s výhledem do budoucna, např. v případě ekvivalentních studijních zaměření podle ŠVP.
10. 12. 2012Usnadnit přístup k přidávání platebPro pracovníka školy, který vybírá školné a půjčovné a eviduje platby v iZUŠ, je přidávání plateb každodenní činností. Tito pracovníci mají k přidávání plateb nyní snadnější a rychlejší přístup přímo z menu. Po ukázání myší na položku menu Škola, se objeví podpoložka Platby, po ukázání myši na ni se objeví ještě další úroveň, podpoložka Přidat platbu. Pracovník tak nemusí jít na stranu Škola, pak na Platby a teprve potom kliknutím na tlačítko Přidat uhrazené platby dosáhnout požadovaného cíle. Dostane se k němu rovnou z Hlavní strany nebo z kterékoli jiné stránky v iZUŠ.
10. 12. 2012Umožnit zobrazit jen žáky prvních ročníků kvůli kontrole ŠVPDo filtru "Ročník" jsme přidali volby "Žáci prvních ročníků", "Žáci druhých ročníků", "Žáci třetích ročníků", "Žáci čtvrtých ročníků" pro kontrolu ŠVP i do dalších let. Také jsme sloučili filtr "Stupeň" s filtrem "Ročník", žáky prvního a druhého stupně zobrazíte pomocí filtru "Ročník", navíc i žáky 1. a 2. přípravného ročníku I. stupně, nebo žáky studia pro dospělé.
9. 12. 2012Zvýraznit upravovaný zápis v třídní knizeKdyž upravujete zápis v třídní knize, potřebujete si být jistí, že upravujete opravdu ten správný, a vidět jasně rozdíly mezi původním a upraveným zápisem (rozdíly v datu výuky, probírané látce, docházce a hodnocení žáků). Nyní je upravovaný zápis zvýrazněn tučným písmem a úpravy jsou tak pro Vás přehlednější.
8. 12. 2012Informovat o názvu studijního zaměření po uložení a zda bylo upraveno nebo uloženo jako novéPokud ukládáte více studijních zaměření po sobě, může se stát, že nevíte, jestli jste studijní zaměření už uložili, upravili stávající studijní zaměření nebo podle něj vytvořili nové, další. Nyní jste o uložení konkrétního studijního zaměření informováni.
7. 12. 2012Upozornit na chybějící údaje týkající se místa trvalého bydliště žákaKdyž si v Možnostech zobrazení zatrhnete volbu "Místo trvalého bydliště", zobrazí se Vám v seznamu žáků tento sloupec. Pokud v adrese bydliště něco chybí (ulice, číslo popisné či orientační, obec nebo poštovní směrovací číslo), rozsvítí se buňka oranžově (signalizuje nevyplněné údaje). Můžete tak snadno zjistit, kterému žákovi je třeba tyto údaje doplnit.
6. 12. 2012Umožnit otevřít webové stránky školyPokud je na straně Škola uvedena internetová adresa webu školy, můžete kliknutím na odkaz "otevřít" ihned školní webové stránky otevřít. Například rodiče žáků se mohou takto z iZUŠ dostat na školní web a zjistit další informace o škole.
5. 12. 2012Umožnit zobrazit jen žáky, kteří nemají zadáno Datum přijetí do ZUŠDo filtru "Bývalí/končící/budoucí" jsme přidali volbu "Žáci bez zadaného Data přijetí do ZUŠ". Výběrem tohoto filtru se Vám zobrazí jen ti žáci, kterým je třeba zadat v Osobních údajích žáka Datum přijetí do ZUŠ. Bez tohoto data není možné určit, zda jsou žáci současní nebo budoucí (budou přijati do ZUŠ např. až další školní rok).
4. 12. 2012Umožnit zobrazit jen žáky, kteří nemají zadáno studijní zaměření či ročníkDo filtru "Studijní zaměření" jsme přidali volbu "Žáci bez zadaného studijního zaměření" a do filtru "Ročník" volbu "Žáci bez zadaného ročníku". Výběrem těchto filtrů se Vám zobrazí jen ti žáci, kterým je třeba zadat studijní zaměření či ročník.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)