Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty

Nápověda Slovensky Česky

Školský zákon

Další zákony, vyhlášky a nařízení

Učební plány

Učební osnovy

Rámcový vzdělávací program (RVP) a školní vzdělávací program (ŠVP)

Inspekce a předpisy

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Sobota 14. prosince 2019