Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Školský zákon

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Úplné znění školského zákona - 20082. 9. 20082. 9. 2008PDF, 864 kB
Školský zákon - 1. 2. 20221. 2. 20221. 10. 2020PDF, 1,2 MB
Novela školského zákona - 200526. 1. 200521. 2. 2005PDF, 535 kB
Novela školského zákona - 200928. 1. 200918. 2. 2009PDF, 571 kB
Novela školského zákona - 200512. 1. 200517. 2. 2005PDF, 1,3 MB
Novela školského zákona - 200923. 7. 200927. 8. 2009PDF, 710 kB
Novela školského zákona - 201427. 8. 201412. 9. 2014PDF, 750 kB
Školský zákon - 1. 9. 20181. 9. 2018PDF, 1,1 MB
Školský zákon - 24. 9. 200424. 9. 2004DOC, 843 kB
Školský zákon - 27. 2. 202127. 2. 20211. 10. 2020PDF, 1,2 MB
Novela školského zákona - 20082. 9. 2008PDF, 864 kB
Novela školského zákona - 200527. 2. 20058. 8. 2005PDF, 1,3 MB
Novela školského zákona - 200614. 8. 200623. 8. 2006PDF, 912 kB
Novela školského zákona - 20004. 4. 200025. 4. 2000PDF, 557 kB
Novela školského zákona - 199229. 4. 19921. 6. 1992PDF, 256 kB
Novela školského zákona - 202227. 4. 20221. 9. 2022PDF, 304 kB

Další zákony, vyhlášky a nařízení

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Změna školského zákona z 20. 12. 201120. 12. 20111. 1. 2012PDF, 325 kB
Zákon z 30. 3. 2006 o ověřování a uznávání dalšího vzdělávaní a o změně některých zákonů30. 3. 20061. 8. 2007PDF, 175 kB
Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů24. 9. 20041. 1. 2005PDF, 197 kB
Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů z 12. 1. 201612. 1. 2016PDF, 278 kB
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnícíchDOC, 91 kB
Úprava propozic v kategoriích LDO18. 12. 2015PDF, 163 kB
Vyhláška z 6. 9. 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)6. 9. 2005PDF, 460 kB
Vyhláška z 4. 10. 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých4. 10. 2005PDF, 374 kB
Vyhláška z 29. 1. 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb29. 1. 2008PDF, 385 kB
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání z 1. 9. 20191. 9. 20191. 9. 2019PDF, 294 kB
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání z 9. 2. 20059. 2. 20059. 2. 2005PDF, 196 kB
Zákon o zpracování osobních údajů z 12. 3. 201912. 3. 201912. 3. 2019PDF, 136 kB
Vyhláška o organizaci školního roku od 1. 9. 202229. 12. 200429. 12. 2004PDF, 454 kB

Rámcový vzdělávací program (RVP) a školní vzdělávací program (ŠVP)

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Manuál pro tvorbu ŠVP v základním uměleckém vzděláváníPDF, 7 MB
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzděláváníPDF, 757 kB

Soutěže a přehlídky

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z roku 20143. 10. 2014PDF, 2,1 MB
Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z roku 2017PDF, 313 kB
Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z roku 201910. 6. 2019PDF, 673 kB
Příloha č. 1 Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z roku 20121. 9. 2012PDF, 585 kB
Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z 1. 2. 20201. 2. 2020PDF, 115 kB
Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z 13. 3. 201913. 3. 2019PDF, 522 kB
Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ z 20. 5. 201910. 6. 2019PDF, 670 kB
Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ pro školní rok 2014/201524. 9. 2014PDF, 151 kB
Vyhlášení propozic soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/201324. 8. 20121. 9. 2012DOC, 290 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2013/201422. 8. 20131. 9. 2013DOC, 350 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2014/201522. 8. 20141. 9. 2014PDF, 113 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2015/20161. 9. 20151. 9. 2015PDF, 342 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2016/20171. 9. 20161. 9. 2016PDF, 351 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2017/20181. 9. 20171. 9. 2017PDF, 618 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2018/20191. 9. 20181. 9. 2018PDF, 569 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2019/20201. 9. 20191. 9. 2019PDF, 353 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2021/20221. 9. 20211. 9. 2021PDF, 435 kB
Vyhlášení propozic soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2022/20231. 9. 20221. 9. 2022PDF, 714 kB
Organizační řád soutěží a přehlídek žáků ZUŠ ve školním roce 2022/202310. 6. 2019PDF, 673 kB
Příloha č. 1 Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2022/2023PDF, 585 kB
Manuál hodnocení soutěží a přehlídek žáků ZUŠ ve školním roce 2022/20231. 2. 2020PDF, 115 kB

Organizace školního roku

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Organizace školního roku 2016/201710. 4. 20151. 9. 2016DOC, 37 kB
Organizace školního roku 2017/201811. 5. 20164. 9. 2017PDF, 140 kB
Organizace školního roku 2018/20194. 4. 20173. 9. 2018PDF, 290 kB
Organizace školního roku 2019/202019. 2. 20182. 9. 2019PDF, 197 kB
Organizace školního roku 2020/202123. 2. 20191. 9. 2020PDF, 525 kB
Organizace školního roku 2021/202213. 2. 20201. 9. 2021PDF, 142 kB
Organizace školního roku 2022/202315. 2. 20211. 9. 2022PDF, 579 kB
Organizace školního roku 2023/202427. 5. 20224. 9. 2023PDF, 237 kB
Organizace školního roku 2024/20253. 6. 20222. 9. 2024PDF, 220 kB
Organizace školního roku 2025/20263. 6. 20221. 9. 2025PDF, 219 kB
Organizace školního roku 2026/202715. 6. 20221. 9. 2026PDF, 219 kB
Organizace školního roku 2027/202815. 6. 20221. 9. 2027PDF, 222 kB

Výkaz o ZUŠ S24-01

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201130. 9. 2011PDF, 116 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201230. 9. 2012PDF, 227 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201330. 9. 2013PDF, 289 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201430. 9. 2014PDF, 289 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201530. 9. 2015PDF, 289 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 202130. 9. 2021PDF, 206 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201130. 9. 2011PDF, 151 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201230. 9. 2012PDF, 216 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201330. 9. 2013PDF, 216 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201430. 9. 2014PDF, 216 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201530. 9. 2015PDF, 217 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201630. 9. 2016PDF, 218 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201730. 9. 2017PDF, 220 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201830. 9. 2018PDF, 218 kB
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 201930. 9. 2019PDF, 220 kB
Metodický pokyn - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 202030. 9. 2020PDF, 171 kB
Metodický pokyn - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 202130. 9. 2021PDF, 171 kB
Metodický pokyn - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 202230. 9. 2022PDF, 171 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 202230. 9. 2022PDF, 205 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201630. 9. 2016PDF, 292 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201730. 9. 2017PDF, 376 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201830. 9. 2018PDF, 376 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 201930. 9. 2019PDF, 484 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 202030. 9. 2020PDF, 507 kB

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)