Zákony, vyhlášky a jiné dokumenty

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Školský zákon

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání10. 11. 20041. 1. 2024PDF, 1,2 MB

Další zákony, vyhlášky a nařízení

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů24. 9. 20041. 9. 2023PDF, 503 kB
Vyhláška č. 70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání14. 3. 20191. 9. 2019PDF, 3,5 MB
Nařízení vlády č. 125/2022 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků25. 5. 20221. 9. 2022PDF, 304 kB
Nařízení vlády č. 464/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě30. 12. 20221. 1. 2023PDF, 143 kB
Vyhláška č. 452/2022 Sb. o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)28. 12. 20221. 1. 2023PDF, 71 kB
Vyhláška č. 248/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních30. 9. 20191. 1. 2020DOCX, 9,1 MB
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků8. 8. 20051. 9. 2025PDF, 527 kB
Vyhláška č. 306/2022 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých11. 10. 202211. 10. 2022PDF, 77 kB
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení23. 10. 20071. 11. 2007PDF, 228 kB

Rámcový vzdělávací program (RVP) a školní vzdělávací program (ŠVP)

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzděláváníPDF, 757 kB
Manuál pro tvorbu ŠVP v základním uměleckém vzděláváníPDF, 7 MB

Inspekce a předpisy

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 2023/202427. 6. 2023PDF, 1,5 MB

Organizace školního roku

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Organizace školního roku 2023/202427. 5. 20224. 9. 2023PDF, 237 kB
Organizace školního roku 2024/20253. 6. 20222. 9. 2024PDF, 220 kB

Výkaz o ZUŠ S24-01

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Metodický pokyn - Výkaz o základní umělecké škole podle stavu k 30. 9. 202430. 9. 2024PDF, 187 kB
Výkaz o ZUŠ podle stavu k 30. 9. 202430. 9. 2024PDF, 331 kB

Další dokumenty

NázevDatum platnostiDatum účinnostiFormát, velikost
Skartační řádPDF, 72 kB
Informace k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020PDF, 610 kB
500/2004 Sb. Správní řád24. 2. 2004PDF, 364 kB

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)