Přehled nápovědy k tématu 'web'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: prvky ovládání slovníček legenda pojmy ikona strana webu záložka stránka rozbalovací seznam prohlí systém odkaz

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

ÚVOD

Vážení uživatelé,

děkujeme, že jste si vybrali náš Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ. Jeho hlavním cílem je ušetřit zaměstnancům ZUŠ práci, čas i finanční prostředky, nabídnout neocenitelné funkce elektronické administrace dokumentů a zlepšit komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky. Největšími výhodami iZUŠ jsou snadná použitelnost, přehlednost a přístupnost odkudkoli prostřednictvím internetu. Více o výhodách iZUŠ se dozvíte na straně O iZUŠ.
O své údaje se nemusíte bát, viz Ochrana osobních údajů v iZUŠ.
Pružně reagujeme na legislativní změny a požadavky škol. O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí vás pravidelně informujeme na straně Novinky.

Popis jednotlivých kapitol:
 1. PRVNÍ KROKY V iZUŠ – pomohou vám s orientací v systému.
 2. NÁPOVĚDA – (nápověda k Informačnímu systému iZUŠ)
 3. ZAVÁDÍME iZUŠ / PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – úkony jednotlivých skupin zaměstnanců.
 4. PRŮVODCE NEJČASTĚJŠÍMI SITUACEMI
 5. ŽIVOTNÍ SITUACE – zde naleznete odpovědi na různé otázky z vaší praxe.
 6. POPIS iZUŠ – STRANY A DOKUMENTY – strany a dokumenty detailně. Struktura této kapitoly odpovídá struktuře Informačního systému iZUŠ.
 7. ŠKOLA
 8. ZAMĚSTNANCI
 9. ŽÁCI
 10. PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
 11. SOUTĚŽE
 12. PORTÁL PRÁCE
 13. ŠKOLENÍ
 14. KONTAKT
 15. HLEDAT
 16. NASTAVENÍ
 17. NADSTANDARDNÍ FUNKCE 
 18. MOBILNÍ APLIKACE iZUŠ
 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)
 20. DALŠÍ INFORMACE
Barevné puntíky zobrazené u jednotlivých článků Nápovědy vpravo znázorňují, pro koho je daný článek Nápovědy určený.
Puntíky jsou uvedeny v tomto pořadí (pětice a trojice puntíků):
ŽákZákonný zástupceZaměstnanecVedoucí pracovníkAdministrátor školyÚčetníZástupce řediteleŘeditel
Vybarvený puntík značí, že článek je určen pro tento typ uživatele. Pokud je prázdný, určen jemu není.

Kapitola v Nápovědě označená šedou barvou – je určená jiné skupině uživatelů.
Pokud se Uživatel setká přímo na webu www.izus.cz s údaji vyplněnými šedou barvou (napřv Osobních údajích žáka) – je to proto, že např. uživatel typu Zaměstnanec, Zákonný zástupce nebo Žák nemohou tyto údaje měnit. Slouží pouze k zobrazení.

Pro větší přehlednost jsou v Uživatelské příručce užity tyto symboly a barvy:
 • časté dotazy
 • tipy
 • tmavě červený text – cesty (umístění v rámci Informačního systému iZUŠ)
 • fialová barva – informace určené administrátorům a vedení školy
 • modrý text s podtržením – odkazy na strany v iZUŠ (v prohlížeči) 
 • modrý text s tečkováním – odkazy v rámci Uživatelské příručky 
 • Tlačítka 

Efektivním využitím iZUŠ získává škola a její pracovníci silný nástroj k zajištění pořádku v dokumentaci školy. Přejeme vám mnoho úspěchů v seznamování se s iZUŠ.
Rádi přivítáme i vaše podněty a připomínky k této Uživatelské příručce.

Váš tým iZUŠ 

Přihlášení

Některé části iZUŠ jsou přístupné i bez přihlášení (bez uživatelského jména a hesla).

Do iZUŠ se mohou přihlásit:

 • zaměstnanci školy,
 • žáci,
 • jejich zákonní zástupci,
 • případně další uživatelé, kterým vedení školy udělí přístup.

Přihlašovací údaje naleznete pravděpodobně v e-mailu zaslaném vedením školy. Ředitelům škol byly na jejich e-mailové adresy zaslány přihlašovací údaje přímo firmou Sensio.cz s.r.o.
Heslo, z bezpečnostních důvodů se jedná o náhodná písmena a čísla, doporučujeme po přihlášení změnit na straně Nastavení uživatele.
Pokud jste neobdrželi přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), požádejte vedení školy o jejich zaslání či sdělení. 
Můžete si je také nechat zaslat sami vyplněním ZUŠ, do které potřebujete, a svého e-mailu na straně Nové heslo. Více informací v článku Zaslat nové heslo. V případě zapomenutých přihlašovacích údajů postupujte podle tohoto článku Zapomenuté přihlašovací údaje.

Pro vstup do iZUŠ:
 1. Otevřete internetový prohlížeč (více v článku Internetové prohlížeče a zařízení) a do adresního řádku napište www.izus.cz. Nebo si otevřete Mobilní aplikaci iZUŠ.
 2. Objeví se vám Hlavní strana iZUŠ pro nepřihlášené uživatele.
 3. V sekci Vstup do světa iZUŠ jsou umístěna políčka pro Uživatelské jméno a Heslo.
 4. Zadejte přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko Vstoupit .

           ? Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.

           Zkuste aktualizovat stranu klávesou F5, případně klávesovou zkratkou Ctrl+F5. Pokud se zobrazení nespraví, možnou příčinou je zvolení jiného vzhledu, např. bez grafických prvků. 
           Přejděte na sekci Změna vzhleduProhlášení o přístupnosti. Další příčinou může být nestandardní nastavení vašeho internetového prohlížeče. iZUŠ je optimalizován pro všechny dnes běžně používané prohlížeče (Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera, ...) v aktuálních verzích a se standardním nastavením.
           Internet Explorer!
           Je to již zastaralý prohlížeč, zde správné zobrazení nezaručujeme. Od 15. 6. 2022 je ukončena funkčnost prohlížeče Internet Explorer!

           Safari!
           Může se stát, že uživatelům Apple s prohlížečem Safari nebude fungovat správně např. na Facebooku použitý odkaz do Nápovědy. Tuto skutečnost jsme zjistili u 2 uživatelů, nicméně nebylo nalezeno řešení. Prosíme, používejte jiný prohlížeč, např. Google Chrome. Zdá se, že Safari někdy vypne JavaScript, bez kterého se iZUŠ neobejde.

           Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ

           Web

           • Soubor informací k určitému tématu. Složitější weby jsou nazývány webovými aplikacemi, které jsou funkčností srovnatelné s programy instalovanými na počítači. Specifickými webovými aplikacemi jsou informační systémy, např. iZUŠ.

           Systém

           • Celý iZUŠ - webová aplikace na adrese www.izus.cz
           • Typické použití: „iZUŠ nefunguje.“ - nic v systému nefunguje, při zadání jakékoliv adresy se zobrazuje bílá strana, případně chybová hláška. Toto sdělení je většinou mylné, protože se hlášený problém netýká celého Systému, ale jen jeho části (viz další pojmy), často se nejedná o chybu Systému, k řešení postačí správné použití či vhodné nastavení.

           Prohlížeč

           • Internetový prohlížeč, program nainstalovaný na počítači či mobilním zařízení, prostřednictvím kterého si prohlížíme obsah webu.

            • Typické použití: „Používám prohlížeč Google Chrome.“

           • Panel (záložka prohlížeče, záložka s ouškem, karta, list).
            Panel je grafické uspořádání informací seskupené pro prezentaci uživatelům v „jednom okně“ prohlížeče.

           • Posuvník (scrollbar)

           • Ovládací prvky prohlížeče

            • Adresní řádek (URL, address bar).
             Adresní řádek, webová adresa, např. www.izus.cz (též panel adresa) je funkce webového prohlížeče, která buď zobrazí aktuální URL nebo přijímá zadanou adresu URL, na kterou chce uživatel přejít.

            • Typické použití: „Jděte na adresu https://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/.

           Strana

           • Systém se skládá z jednotlivých Stran.

           • Typické použití: „Jděte na Hlavní stranu.“

           Odkaz

           • Pro přechod mezi Stranami se používají Odkazy, Tlačítka nebo Položky Menu. Odkazem nejčastěji bývá modře zbarvený, podtržený text.

           • Typické použití: „Klikněte myší na odkaz Nástěnka.“ - po kliknutí se zobrazí strana Nástěnka

           Tabulka

           • Na straně se vyskytují různé prvky, jedním z nich je Tabulka. Je specifická svým orámováním, řádky a sloupci.

           • Typické použití: „V tabulce na straně Žáci…“

           Rámeček

           • Používá se vizuálnímu oddělení částí Strany. Na rozdíl od Tabulky nemá řádky ani sloupce. Používá se taktéž označení Oddíl či Sekce.

           • Typické použítí: „Na Hlavní straně je rámeček Důležitá upozornění z iZUŠ.“ 

           Formulář

           • Údaje se zadávají do Systému prostřednictvím formulářů, které obsahují formulářové prvky.

           • Typické použití: „Údaje zadáte do formuláře na straně Osobní údaje žáka.

           • Textové pole (textbox, free text, volný text), např. ve formuláři

             • Vstupní pole, jednořádkové pole (input)

             • Volný text, oblast pro víceřádkový text (text area)

           Výběrové a zobrazovací prvky v uživatelském rozhraní

           • Grafické uživatelské rozhraní (z anglického Graphic User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků na obrazovce). Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš nebo touchpad a těmi ovládá grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně (Uživatel tak ovládá program a sděluje zařízení, co má dělat.

           • Tlačítko (button)
            Tlačítko nebo také stisknutelné tlačítko (od anglického push button) je v grafickém uživatelském rozhraní pravděpodobně jeden z nejpoužívanějších ovládacích prvků, který dovoluje uživateli v aplikaci spustit nějakou určitou událost/akci. Příklad:

           • Zatržítko (checkbox)
            Zaškrtávací pole (anglicky checkbox, check box, tickbox nebo tick box) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který uživateli umožňuje provést volbu mezi dvěma možnostmi. Lze jej použít například výběr  „ano“ nebo „ne“ 

            • Nezaškrtnuté (vypnuté) zaškrtávací pole se zobrazuje jako prázdný čtvereček ☐, Příklad:

            • zaškrtnuté (zapnuté) pole jako čtvereček s „fajfkou“ ☑. Součástí zaškrtávacího pole je obvykle popisek, který informuje o jeho významu. Změna stavu zaškrtávacího pole se provádí kliknutím myší, případně klávesové zkratky. Příklad:

           • Přepínač (radio button)
            Přepínač (anglicky radio button nebo option button) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje uživateli vybrat jednu hodnotu z předdefinované množiny vzájemně výlučných voleb. Nemožností výběru více než jedné z možností se přepínač odlišuje od podobně vypadajícího zaškrtávacího pole, u kterého může být vybraný libovolný počet položek (žádná, jedna nebo více) a které lze vrátit do stavu, kdy není vybrána žádná položka. Přepínače jsou uspořádány do skupin po dvou nebo více volbách a zobrazeny obvykle jako sada kruhových políček každé s popiskem; každé kolečko může mít vnitřek buď nevyplněný (vypnutý, neaktivní, nevybraný) nebo vyplněný černým kroužkem (zapnutý, aktivní, vybraný). V rámci jedné skupiny se jednotlivé volby vzájemně vylučují; když uživatel vybere jednu volbu, všechny dříve vybrané volby ve stejné skupině se vypnou (ve výsledku je tedy vybraný pouze jeden přepínač). Výběr přepínače se provádí kliknutím myši na tlačítko nebo na jeho popisek nebo pomocí klávesové zkratky. Příklad:

           • Výběrový seznam (listbox).
            Výběrový seznam je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje vybrat jednu nebo více položek ze seznamu. Narozdíl od rozbalovacího pole seznamu již jsou položky rozbalené. To znamená, že v seznamu je vidět alespoň jednu možnost seznamu. Příklad:

           • Rozbalovací seznam (drop-down list) „roletka“
            Rozbalovací seznam (anglicky Drop-down list), lidově „roletka“ je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který má „v klidu“ velikost jednoho řádku textu s okrajem. Kliknutím na něj levým tlačítkem myši nebo klávesou mezera se otevře seznam možností, ze kterého lze vybírat. Na rozdíl od kombinovaného pole neumožňuje zadávat vlastní hodnoty. Vybrat je možné vždy pouze jednu hodnotu. Příklad:

            • Kombinované pole 

             • Kombinované pole je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje zadávat hodnoty pomocí 

              • textového pole

              • vybírat z připojeného seznamu. Tento seznam může být:

               • rozbalovací s výběrem z omezeného číselníku hodnot (combobox) pro jednu hodnotu nebo i vícero hodnot (list-box, multi choice, omnibox)

               • výběrový.

             • Použití např. ve funkci Filtry a hledání v záložce Personální dokumenty. Uživatelé budou zřejmě nadále vybírat volby z rozbalovacího seznamu, i když je jim k dispozici vyhledávací pole

           • Nabídka (menu)

           • Místní nabídka (context menu).
            Kontextové menu zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši například na vybrané pole, do tabulky agendy, do dokladu. Obsahuje příkazy, které se týkají pouze dané oblasti obrazovky nebo výběru. Funkce volané příkazem místní nabídky urychlují práci. Příklad:

           • Ikona (icon)

            • Počítačová ikona je označení pro malý grafický symbol (obrázek), který reprezentuje určitou funkci, aplikaci nebo typ souboru. Aktivací ikony (kliknutím myší nebo dotykem) je spuštěn určitý program nebo funkce. 

            • Typické použití: kliknout na symbol např.

           • Banner

           • Jedná se obrázek, který zobrazuje upoutávku na různé části Systému či jiné související činnosti.

           • Typické použití: „Vlevo se zobrazuje banner na školení iZUŠ.“

           Navigace na stranách webu

           • kontextová = Obvykle je dostupná v podobě odkazů v textu, proklik vede na novou stranu, která se uživateli načte. 

           • drobečková = Drobečková navigace (anglicky Breadcrumb Navigation) je běžnou součástí navigace webu. Jedná se o seznam odkazů na nadřazené sekce, odkazy jsou odděleny šipkou či lomítkem (např. Zaměstnanci > Borský Petr - Dokumenty zaměstnance). Drobečková navigace se nachází nad hlavním obsahem stránky.

           • Popisek (label)

            • Popisky můžou mít dekorace textu nebo barevný text.

           • Kontextová nápověda (tooltip)

           • Balónová nápověda (balloon help) – nápovědný text v bublinách (t.č. v iZUŠ nevyužíváno)

           • Dialogové okno (dialog box)
            Jedná se o nevelké okno se zobrazenou informací pro uživatele. Od uživatele je vyžadována odezva, obvykle kliknutí myší na zobrazené tlačítko. Vytváří zvláštní režim, ve kterém není hlavní okno dostupné, dokud není uživatelem obslouženo (kliknutí na OK). Používáno např. pro upozornění uživatele na chybu.

            • To se dělí na jednotlačítkové (jen upozornění a tlačítko OK) a dvoutlačítkové (otázka a tlačítka OK a Zrušit) či vícetlačítkové, případně s dalšími volbami (např. okno pro tisk strany).

            • Typické použití:

           Záložka

           • Užívá se ve dvou významech:

            • Záložka prohlížeče – v prohlížeči je možné v rámci jednoho okna zobrazit současně více Stran, dokonce více webů

             • Typické použití: „Otevřete si stranu v nové (vedlejší) záložce.“

            • Záložka Strany – Strana je kvůli přehlednosti rozdělena na oddíly, mezi kterými se záložkami vizuálně přepíná (je zobrazen jen jeden oddíl, ostatní jsou skryty v pozadí)

             • Typické použití: „Nastavení iZUŠ je rozděleno do několika záložek.“
              Např. Strana Dokumenty zaměstnance je rozdělena do záložek Dokumenty zaměstnance, Dokumenty žáků, Dokumenty personální, Pohledávky.

           Sloupec

           • Tabulka (na straně webu) většinou mívá několik sloupců, v nichž se zobrazují různé údaje jednoho záznamu na stejném řádku.

           • Typické použití: „V Možnostech zobrazení si můžeme přidat do tabulky další sloupce.“

           Záhlaví sloupce

           • Sloupce Tabulky mívají své záhlaví, v němž je název údaje, z něj je patrné, které údaje se ve sloupci zobrazují (nadpisy sloupců).

           • Typické použití: „Žáci jsou seřazeni podle sloupce Jméno.“

           Řádek

           • Tabulka většinou obsahuje více řádků se záznamy, každý záznam je na jednom řádku.

           • Typické použití: „Standardně tabulka na straně Žáci zobrazuje 25 řádků.“ = je zobrazeno 25 žáků

           Buňka

           • Vzniká protnutím Sloupce a Řádku. Jde o nejmenší prvek tabulky, malý rámeček. Pokud potřebujete zjistit určitý údaj, najdete si odpovídají záhlaví sloupce a odpovídající záznam (řádek). V tomto sloupci a na tomto řádku se požadovaný údaj nachází.

           • Typické použití: „Oranžově zvýrazněná buňka ve sloupci Datum narození u žáka Novák Jan symbolizuje, že žák nemá vyplněno Datum narození.“

           Kalendář

           • Užívá se ve dvou významech:

            • Kalendář akcí v levém sloupci – zobrazuje konané akce v měsíčním přehledu

             • Typické použití: „Modře zvýrazněné dny symbolizují, že v tomto dni se koná akce.“

            • Kalendář pro zadání data – usnadnění pro vyplňování data (datumu), pro zobrazení kalendáře stačí kliknout na ikonu nebo šipku

           Změny údajů 

           • Konkrétní Sekce na straně Osobní údaje žáka 

           • Označení jakékoli činnosti s údaji

           Historie úpravy

           • Pouze pro adminy iZUŠ – na straně Osobní údaje žáka

           Umístění v Nápovědě: 2. NÁPOVĚDA › 4. Legenda a slovníček pojmů k technické…

           Související témata: prvky web ovládání slovníček legenda pojmy ikona strana webu záložka stránka rozbalovací seznam prohlí systém odkaz

           Cookies

           Společnost Sensio.cz s.r.o. jako zhotovitel systému www.izus.cz má k údajům tohoto webu ve Vašem zařízení přístup a hlídá jejich bezpečné ukládání. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

           Proč je nutné odsouhlasit používání cookies? Ani ve světě internetu se nelze pohybovat bez pravidel. S novelou zákona o elektronické komunikaci, která byla schválena 15. září 2021 a platí od 1. ledna 2022, je požadováno aktivní odsouhlasení uživatelů s cookies. Proto je vyžadováno i od uživatelů www.izus.cz – iZUŠ.
           Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web (www.izus.cz) ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější. Používáme soubory cookie např. k zapamatování nastavení účtu, k zapamatování přihlášené relace, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace do našich služeb, k ochraně vašich dat.

           Existuje několik druhů Cookies, my v iZUŠ využíváme tyto:

           Funkční cookies:
           Základní cookies, tedy funkční cookies, mají na starost základní funkce našeho webu (například některá nastavení uživatelského účtu). Jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky.

           Analytické a preferenční cookies:
           • Analytické cookies nám umožňují sledovat návštěvy naší aplikace a také to, kolik uživatelů kliklo na odkaz na našem webu či využilo některou z jeho funkcí.
           • Preferenční cookies zase umožňují, aby si váš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit. Zajistí se tak pohodlné používání vašeho webu.

           Pokud jste nastavili cookies na našem webu špatně a chtěli byste je nastavit znovu, nejprve smažte soubory cookies v prohlížeči. 

           Pokud používáte totéž elektronické zařízení, postačí odsouhlasit jednou. Pokud používáte více zařízení, další prohlížeč nebo si necháváte automaticky cookies smazat, je třeba odsouhlasit znovu.

           Pokud si přejete obnovit nastavení cookies, postupujte takto:
           • přejděte na stranu Nastavení školy, záložka Nastavení vzhledu a chování iZUŠ.
           • vyberte v Nastavení vzhledu a chování iZUŠ první údaj – Cookies.
           • Klikněte na tlačítko Znovu nastavit soubory cookies?
           • Po kliknutí na tlačítko se zobrazí oznámení: „Tato akce přenačte stránku bez uložení předchozích akcí. Opravdu si přejete přenačíst stránku?
           • Po kliknutí na "Ano" se vymažou cookies, které se přidávají přes cookie lištu a přenačte se strana tak, aby bylo možné znovu cookies nastavit (objeví se rámeček s výzvou k Nastavení souborů cookies.
            Řeč není o křupavých a chutných sušenkách, ale jedná se o malé soubory, které nám pomáhají zajistit ochranu, poskytují vám lepší prostředí naší aplikace. Soubory cookies nezapneme, dokud je nepřijmete. Netušíte, o co se jedná? Zkuste se podívat do naší Nápovědy, kde je vše ještě více a podrobněji vysvětleno. Povolit všechny / Dle svého výběru.
           • Po kliknutí na „Ne“ žádná změna nenastane .

           Další informace jsou hojně na internetu, např. Cookies - jak budou nově fungovat?  

           Potřebuji smazat cookie

           Máte-li potíže s přihlášením či odhlášením do iZUŠ, zkuste smazat cookies a přihlásit se znovu.

           Mazání cookies v prohlížeči Google Chrome:
           1. Otevřete prohlížeč Google Chrome.
           2. Klikněte na tlačítko Menu (tlačítko se třemi tečkami) v pravém horním rohu.
           3. V menu najeďte kurzorem na Další nástroje a v rozbalovacím menu klikněte na Vymazat údaje o prohlížení.
           4. V panelu Vymazat údaje o prohlížení překlikněte na záložku Základní a zatrhněte jen Soubory cookie a jiná data webů.
           5. Klikněte na tlačítko Vymazat data.
           Popsaný postup má nevýhodu v tom, že smaže cookies všech otevřených webů. To znamená, že vás odhlásí ze všech otevřených webových stránek (např. e-shopu, e-mailu, apod.) kromě Google.

           Pokud chcete smazat cookies jen pro izus.cz, můžete to udělat následujícím způsobem:
           1. Klikněte na ikonu zámečku v adresním řádku vlevo a v podmenu na Nastavení webu.
           2. Otevře se panel Ochrana soukromí a zabezpečení, zde klikněte na tlačítko Vymazat data a v následujícím dialogovém okně požadavek potvrďte tlačítkem Vymazat.
           Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE1. Vstup do iZUŠ › 6. Potřebuji smazat cookie

           Související témata: cookie smazat web potíže při přihlašování zámeček odebrat

           Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

           Elektronickou Přihlášku do ZUŠ můžete rodičům a žákům jednoduše nabídnout umístěním loga iZUŠ na webu školy. Proklikem přes logo iZUŠ se dostanou na Přihlášku do ZUŠ, kterou vyplní a odešlou do vaší školy.
           Údaje o nových uchazečích o studium z Přihlášek do ZUŠ si zobrazíte na straně Nezařazení žáci.

           V době vyplnění Přihlášky do ZUŠ je žák uchazečem o studium, škola většinou na svém webu informuje, zda si mají rodiče sami vytisknout Přihlášku do ZUŠ a podepsanou přinést do školy, či tisk přihlášky vyřeší při návštěvě školy. Podpis na Přihlášce do ZUŠ je nutný.


           Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok1. Přijímání žáků › 1. Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

           Související témata: přihláška studium prázdniny školní rok cizojazyčné příjmení jméno žák uchazeč tisk logo web školy nezařazení žáci podpis

           Výsledky přijímacích talentových zkoušek

           Výsledky přijímacích talentových zkoušek, můžete získat přímo z iZUŠ. Pomůže vám k tomu jedna z Dalších funkcí na straně Žáci (i nezařazení žáci). 
           Zobrazují se jen žáci, kteří mají vyplněn Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách (Typ zkoušky přijímací) nebo kteří mají vyplněné Datum přijetí do ZUŠ 1. 9. následujícího školního roku (nebo pozdější).

           1. Klikněte na straně Žáci dole pod seznamem žáků na rozbalovací seznam Dalších funkcí.
           2. Vyberte funkci Výsledky přijímacích talentových zkoušek.
           3. Zobrazí se Vám tabulka Výsledky přijímacích talentových zkoušek pro aktuální školní rok. 
           4. Seznam se dělí na:
            1. PŘIJATÍ – Zobrazují se jen žáci, kteří mají v iZUŠ vyplněný Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách (Typ zkoušky přijímací) s hodnotou Přijat, v Osobních údajích žáka je vyplněný Učitel studijního zaměření a vyplněné Datum přijetí do ZUŠ 1. 9. následujícího školního roku nebo pozdější (nebo vyplněné Datum rozhodnutí o přijetí)
            2. ČEKAJÍCÍ NA PŘIJETÍ – NÁHRADNÍCI – mají v iZUŠ vyplněný Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách s hodnotou Přijat, ale nemají v Osobních údajích žáka vyplněn Datum přijetí do ZUŠ (příští školní rok).
            3. NEPŘIJATÍ – Zobrazují se jen žáci, kteří mají v iZUŠ vyplněný Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách (Typ zkoušky přijímací) s Hodnocením 4 nebo Nepřijat.
           5. K jednotlivým Studijním zaměřením jsou přiřazeny  anonymní kódy žáků (Variabilní symboly), tak jak je mají Zákonní zástupci na Přihlášce do ZUŠ nebo v potvrzujícím e-mailu po odeslání přihlášky.
           6. Pokud byste zkopírovali údaje a vytvořený pdf soubor vložili na web školy, snadno si tak mohou Zákonní zástupci zkontrolovat, zda jejich dítě bylo či nebylo přijato ke studiu do ZUŠ (další úprava pro automatické zobrazení z webu školy i nepřihlášeným uživatelům je v plánu).
           7. Jako vhodný doplněk doporučujeme využití strany Informace o přijetí, která navíc sděluje jméno učitele, ke kterému byl žák zařazen, spolu s kontakty na něj.


           Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)