Přehled nápovědy k tématu 'stránka'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: prvky web ovládání slovníček legenda pojmy ikona strana webu záložka rozbalovací seznam prohlí systém odkaz

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Přihlášení

Některé části iZUŠ jsou přístupné i bez přihlášení (bez uživatelského jména a hesla).

Do iZUŠ se mohou přihlásit:

 • zaměstnanci školy,
 • žáci,
 • jejich zákonní zástupci,
 • případně další uživatelé, kterým vedení školy udělí přístup.

Přihlašovací údaje naleznete pravděpodobně v e-mailu zaslaném vedením školy. Ředitelům škol byly na jejich e-mailové adresy zaslány přihlašovací údaje přímo firmou Sensio.cz s.r.o.
Heslo, z bezpečnostních důvodů se jedná o náhodná písmena a čísla, doporučujeme po přihlášení změnit na straně Nastavení uživatele.
Pokud jste neobdrželi přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), požádejte vedení školy o jejich zaslání či sdělení. 
Můžete si je také nechat zaslat sami vyplněním ZUŠ, do které potřebujete, a svého e-mailu na straně Nové heslo. Více informací v článku Zaslat nové heslo. V případě zapomenutých přihlašovacích údajů postupujte podle tohoto článku Zapomenuté přihlašovací údaje.

Pro vstup do iZUŠ:
 1. V e-mailu je možné použít přímý odkaz do iZUŠ, pomocí kterého se přihlašovací údaje předvyplní a proběhne automatické přihlášení
  • Přímý odkaz do iZUŠ je možné použít jen jednou. Pokud na odkaz kliknete znovu, zobrazí se tato hláška: „Tento odkaz už není platný, pro zaslání nového odkazu klikněte zde“. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí tato hláška: „E-mail s novým odkazem byl úspěšně odeslán“. Do e-mailu vám přijde nový odkaz, pomocí kterého se do iZUŠ přihlásíte. V případě změny hesla se zobrazí tato hláška: „Heslo již bylo změněno, e-mail s přihlašovacím odkazem nelze zaslat“. Přihlásit se tedy musíte pomocí přihlašovacích údajů.
  • V Nastavení si můžete nastavit Automatické odhlášení na 12 měsíců a nemusíte se vůbec přihlašovat.
 1. Otevřete internetový prohlížeč (více v článku Internetové prohlížeče a zařízení) a do adresního řádku napište www.izus.cz. Nebo si otevřete Mobilní aplikaci iZUŠ.
  • Objeví se vám Hlavní strana iZUŠ pro nepřihlášené uživatele.
  • V sekci Vstup do světa iZUŠ jsou umístěna políčka pro Uživatelské jméno a Heslo.
  • Zadejte přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko Vstoupit .

           ? Strana v prohlížeči se mi zobrazuje nesprávně.

           Zkuste aktualizovat stranu klávesou F5, případně klávesovou zkratkou Ctrl+F5. Pokud se zobrazení nespraví, možnou příčinou je zvolení jiného vzhledu, např. bez grafických prvků. 
           Přejděte na sekci Změna vzhleduProhlášení o přístupnosti. Další příčinou může být nestandardní nastavení vašeho internetového prohlížeče. iZUŠ je optimalizován pro všechny dnes běžně používané prohlížeče (Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera, ...) v aktuálních verzích a se standardním nastavením.
           Internet Explorer!
           Je to již zastaralý prohlížeč, zde správné zobrazení nezaručujeme. Od 15. 6. 2022 je ukončena funkčnost prohlížeče Internet Explorer!

           Safari!
           Může se stát, že uživatelům Apple s prohlížečem Safari nebude fungovat správně např. na Facebooku použitý odkaz do Nápovědy. Tuto skutečnost jsme zjistili u 2 uživatelů, nicméně nebylo nalezeno řešení. Prosíme, používejte jiný prohlížeč, např. Google Chrome. Zdá se, že Safari někdy vypne JavaScript, bez kterého se iZUŠ neobejde.

           Legenda a slovníček pojmů k technické terminologii, kterou používáme v iZUŠ

           Web

           • Soubor informací k určitému tématu. Složitější weby jsou nazývány webovými aplikacemi, které jsou funkčností srovnatelné s programy instalovanými na počítači. Specifickými webovými aplikacemi jsou informační systémy, např. iZUŠ.

           Systém

           • Celý iZUŠ - webová aplikace na adrese www.izus.cz
           • Typické použití: „iZUŠ nefunguje.“ - nic v systému nefunguje, při zadání jakékoliv adresy se zobrazuje bílá strana, případně chybová hláška. Toto sdělení je většinou mylné, protože se hlášený problém netýká celého Systému, ale jen jeho části (viz další pojmy), často se nejedná o chybu Systému, k řešení postačí správné použití či vhodné nastavení.

           Prohlížeč

           • Internetový prohlížeč, program nainstalovaný na počítači či mobilním zařízení, prostřednictvím kterého si prohlížíme obsah webu.

            • Typické použití: „Používám prohlížeč Google Chrome.“

           • Panel (záložka prohlížeče, záložka s ouškem, karta, list).
            Panel je grafické uspořádání informací seskupené pro prezentaci uživatelům v „jednom okně“ prohlížeče.

           • Posuvník (scrollbar)

           • Ovládací prvky prohlížeče

            • Adresní řádek (URL, address bar).
             Adresní řádek, webová adresa, např. www.izus.cz (též panel adresa) je funkce webového prohlížeče, která buď zobrazí aktuální URL nebo přijímá zadanou adresu URL, na kterou chce uživatel přejít.

            • Typické použití: „Jděte na adresu https://www.izus.cz/skola/dokumenty/nastenka/.

           Strana

           • Systém se skládá z jednotlivých Stran.

           • Typické použití: „Jděte na Hlavní stranu.“

           Odkaz

           • Pro přechod mezi Stranami se používají Odkazy, Tlačítka nebo Položky Menu. Odkazem nejčastěji bývá modře zbarvený, podtržený text.

           • Typické použití: „Klikněte myší na odkaz Nástěnka.“ - po kliknutí se zobrazí strana Nástěnka

           Tabulka

           • Na straně se vyskytují různé prvky, jedním z nich je Tabulka. Je specifická svým orámováním, řádky a sloupci.

           • Typické použití: „V tabulce na straně Žáci…“

           Rámeček

           • Používá se vizuálnímu oddělení částí Strany. Na rozdíl od Tabulky nemá řádky ani sloupce. Používá se taktéž označení Oddíl či Sekce.

           • Typické použítí: „Na Hlavní straně je rámeček Důležitá upozornění z iZUŠ.“ 

           Formulář

           • Údaje se zadávají do Systému prostřednictvím formulářů, které obsahují formulářové prvky.

           • Typické použití: „Údaje zadáte do formuláře na straně Osobní údaje žáka.

           • Textové pole (textbox, free text, volný text), např. ve formuláři

             • Vstupní pole, jednořádkové pole (input)

             • Volný text, oblast pro víceřádkový text (text area)

           Výběrové a zobrazovací prvky v uživatelském rozhraní

           • Grafické uživatelské rozhraní (z anglického Graphic User Interface, známe pod zkratkou GUI) je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků na obrazovce). Na monitoru počítače jsou zobrazena okna, ve kterých programy zobrazují svůj výstup. Uživatel používá klávesnici, myš nebo touchpad a těmi ovládá grafické vstupní prvky jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře a podobně (Uživatel tak ovládá program a sděluje zařízení, co má dělat.

           • Tlačítko (button)
            Tlačítko nebo také stisknutelné tlačítko (od anglického push button) je v grafickém uživatelském rozhraní pravděpodobně jeden z nejpoužívanějších ovládacích prvků, který dovoluje uživateli v aplikaci spustit nějakou určitou událost/akci. Příklad:

           • Zatržítko (checkbox)
            Zaškrtávací pole (anglicky checkbox, check box, tickbox nebo tick box) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který uživateli umožňuje provést volbu mezi dvěma možnostmi. Lze jej použít například výběr  „ano“ nebo „ne“ 

            • Nezaškrtnuté (vypnuté) zaškrtávací pole se zobrazuje jako prázdný čtvereček ☐, Příklad:

            • zaškrtnuté (zapnuté) pole jako čtvereček s „fajfkou“ ☑. Součástí zaškrtávacího pole je obvykle popisek, který informuje o jeho významu. Změna stavu zaškrtávacího pole se provádí kliknutím myší, případně klávesové zkratky. Příklad:

           • Přepínač (radio button)
            Přepínač (anglicky radio button nebo option button) je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje uživateli vybrat jednu hodnotu z předdefinované množiny vzájemně výlučných voleb. Nemožností výběru více než jedné z možností se přepínač odlišuje od podobně vypadajícího zaškrtávacího pole, u kterého může být vybraný libovolný počet položek (žádná, jedna nebo více) a které lze vrátit do stavu, kdy není vybrána žádná položka. Přepínače jsou uspořádány do skupin po dvou nebo více volbách a zobrazeny obvykle jako sada kruhových políček každé s popiskem; každé kolečko může mít vnitřek buď nevyplněný (vypnutý, neaktivní, nevybraný) nebo vyplněný černým kroužkem (zapnutý, aktivní, vybraný). V rámci jedné skupiny se jednotlivé volby vzájemně vylučují; když uživatel vybere jednu volbu, všechny dříve vybrané volby ve stejné skupině se vypnou (ve výsledku je tedy vybraný pouze jeden přepínač). Výběr přepínače se provádí kliknutím myši na tlačítko nebo na jeho popisek nebo pomocí klávesové zkratky. Příklad:

           • Výběrový seznam (listbox).
            Výběrový seznam je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje vybrat jednu nebo více položek ze seznamu. Narozdíl od rozbalovacího pole seznamu již jsou položky rozbalené. To znamená, že v seznamu je vidět alespoň jednu možnost seznamu. Příklad:

           • Rozbalovací seznam (drop-down list) „roletka“
            Rozbalovací seznam (anglicky Drop-down list), lidově „roletka“ je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který má „v klidu“ velikost jednoho řádku textu s okrajem. Kliknutím na něj levým tlačítkem myši nebo klávesou mezera se otevře seznam možností, ze kterého lze vybírat. Na rozdíl od kombinovaného pole neumožňuje zadávat vlastní hodnoty. Vybrat je možné vždy pouze jednu hodnotu. Příklad:

            • Kombinované pole 

             • Kombinované pole je ovládací prvek grafického uživatelského rozhraní, který umožňuje zadávat hodnoty pomocí 

              • textového pole

              • vybírat z připojeného seznamu. Tento seznam může být:

               • rozbalovací s výběrem z omezeného číselníku hodnot (combobox) pro jednu hodnotu nebo i vícero hodnot (list-box, multi choice, omnibox)

               • výběrový.

             • Použití např. ve funkci Filtry a hledání v záložce Personální dokumenty. Uživatelé budou zřejmě nadále vybírat volby z rozbalovacího seznamu, i když je jim k dispozici vyhledávací pole

           • Nabídka (menu)

           • Místní nabídka (context menu).
            Kontextové menu zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši například na vybrané pole, do tabulky agendy, do dokladu. Obsahuje příkazy, které se týkají pouze dané oblasti obrazovky nebo výběru. Funkce volané příkazem místní nabídky urychlují práci. Příklad:

           • Ikona (icon)

            • Počítačová ikona je označení pro malý grafický symbol (obrázek), který reprezentuje určitou funkci, aplikaci nebo typ souboru. Aktivací ikony (kliknutím myší nebo dotykem) je spuštěn určitý program nebo funkce. 

            • Typické použití: kliknout na symbol např.

           • Banner

           • Jedná se obrázek, který zobrazuje upoutávku na různé části Systému či jiné související činnosti.

           • Typické použití: „Vlevo se zobrazuje banner na školení iZUŠ.“

           Navigace na stranách webu

           • kontextová = Obvykle je dostupná v podobě odkazů v textu, proklik vede na novou stranu, která se uživateli načte. 

           • drobečková = Drobečková navigace (anglicky Breadcrumb Navigation) je běžnou součástí navigace webu. Jedná se o seznam odkazů na nadřazené sekce, odkazy jsou odděleny šipkou či lomítkem (např. Zaměstnanci > Borský Petr - Dokumenty zaměstnance). Drobečková navigace se nachází nad hlavním obsahem stránky.

           • Popisek (label)

            • Popisky můžou mít dekorace textu nebo barevný text.

           • Kontextová nápověda (tooltip)

           • Balónová nápověda (balloon help) – nápovědný text v bublinách (t.č. v iZUŠ nevyužíváno)

           • Dialogové okno (dialog box)
            Jedná se o nevelké okno se zobrazenou informací pro uživatele. Od uživatele je vyžadována odezva, obvykle kliknutí myší na zobrazené tlačítko. Vytváří zvláštní režim, ve kterém není hlavní okno dostupné, dokud není uživatelem obslouženo (kliknutí na OK). Používáno např. pro upozornění uživatele na chybu.

            • To se dělí na jednotlačítkové (jen upozornění a tlačítko OK) a dvoutlačítkové (otázka a tlačítka OK a Zrušit) či vícetlačítkové, případně s dalšími volbami (např. okno pro tisk strany).

            • Typické použití:

           Záložka

           • Užívá se ve dvou významech:

            • Záložka prohlížeče – v prohlížeči je možné v rámci jednoho okna zobrazit současně více Stran, dokonce více webů

             • Typické použití: „Otevřete si stranu v nové (vedlejší) záložce.“

            • Záložka Strany – Strana je kvůli přehlednosti rozdělena na oddíly, mezi kterými se záložkami vizuálně přepíná (je zobrazen jen jeden oddíl, ostatní jsou skryty v pozadí)

             • Typické použití: „Nastavení iZUŠ je rozděleno do několika záložek.“
              Např. Strana Dokumenty zaměstnance je rozdělena do záložek Dokumenty zaměstnance, Dokumenty žáků, Dokumenty personální, Pohledávky.

           Sloupec

           • Tabulka (na straně webu) většinou mívá několik sloupců, v nichž se zobrazují různé údaje jednoho záznamu na stejném řádku.

           • Typické použití: „V Možnostech zobrazení si můžeme přidat do tabulky další sloupce.“

           Záhlaví sloupce

           • Sloupce Tabulky mívají své záhlaví, v němž je název údaje, z něj je patrné, které údaje se ve sloupci zobrazují (nadpisy sloupců).

           • Typické použití: „Žáci jsou seřazeni podle sloupce Jméno.“

           Řádek

           • Tabulka většinou obsahuje více řádků se záznamy, každý záznam je na jednom řádku.

           • Typické použití: „Standardně tabulka na straně Žáci zobrazuje 25 řádků.“ = je zobrazeno 25 žáků

           Buňka

           • Vzniká protnutím Sloupce a Řádku. Jde o nejmenší prvek tabulky, malý rámeček. Pokud potřebujete zjistit určitý údaj, najdete si odpovídají záhlaví sloupce a odpovídající záznam (řádek). V tomto sloupci a na tomto řádku se požadovaný údaj nachází.

           • Typické použití: „Oranžově zvýrazněná buňka ve sloupci Datum narození u žáka Novák Jan symbolizuje, že žák nemá vyplněno Datum narození.“

           Kalendář

           • Užívá se ve dvou významech:

            • Kalendář akcí v levém sloupci – zobrazuje konané akce v měsíčním přehledu

             • Typické použití: „Modře zvýrazněné dny symbolizují, že v tomto dni se koná akce.“

            • Kalendář pro zadání data – usnadnění pro vyplňování data (datumu), pro zobrazení kalendáře stačí kliknout na ikonu nebo šipku

           Změny údajů 

           • Konkrétní Sekce na straně Osobní údaje žáka 

           • Označení jakékoli činnosti s údaji

           Historie úpravy

           • Pouze pro adminy iZUŠ – na straně Osobní údaje žáka

           Umístění v Nápovědě: 2. NÁPOVĚDA › 4. Legenda a slovníček pojmů k technické…

           Související témata: prvky web ovládání slovníček legenda pojmy ikona strana webu záložka stránka rozbalovací seznam prohlí systém odkaz

           Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)