Přehled nápovědy k tématu 'cizojazyčné'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: přihláška studium prázdniny školní rok příjmení jméno žák uchazeč tisk logo web školy nezařazení žáci podpis

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

Elektronickou Přihlášku do ZUŠ můžete rodičům a žákům jednoduše nabídnout umístěním loga iZUŠ na webu školy. Proklikem přes logo iZUŠ se dostanou na Přihlášku do ZUŠ, kterou vyplní a odešlou do vaší školy.
Údaje o nových uchazečích o studium z Přihlášek do ZUŠ si zobrazíte na straně Nezařazení žáci.

V době vyplnění Přihlášky do ZUŠ je žák uchazečem o studium, škola většinou na svém webu informuje, zda si mají rodiče sami vytisknout Přihlášku do ZUŠ a podepsanou přinést do školy, či tisk přihlášky vyřeší při návštěvě školy. Podpis na Přihlášce do ZUŠ je nutný.


Umístění v Nápovědě: 4. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok1. Přijímání žáků › 1. Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

Související témata: přihláška studium prázdniny školní rok cizojazyčné příjmení jméno žák uchazeč tisk logo web školy nezařazení žáci podpis

Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Popsaný způsob kontroly se vztahuje ke jménům a příjmením zadávaným v těchto formulářích:
  • Přihláška do ZUŠ
  • Přihláška do soutěže
  • Osobní údaje žáka
  • Osobní údaje zaměstnance
  • Osobní dotazník zaměstnance
 
Tituly před jménem systém nabízí k uložení správné tvary, více titulů musí být odděleno mezerou (např. Mgr. Bc.) nebo spojkou „et“ (např. Mgr. et Bc.)
Tituly za příjmením systém nabízí k uložení správné tvary, více titulů musí být oddělenou čárkou a mezerou (např. Ph.D., DiS.)

Jméno – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky
Je-li zatrženo „Cizojazyčné jméno“ – jméno může být složené s pomlčkou (např. „Jean-Paul“), na konci jména může být přídomek (např. „von“, „van der“, „z“), jméno může obsahovat také cizojazyčné diakritické hlásky z vybraných jazyků (např. ë, ľ, ß aj.) 
 
Příjmení – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky, příjmení může být složené s pomlčkou (např. Nováková-Marná)
Je-li zatrženo „Cizojazyčné příjmení“ – vybraná příjmení mohou začínat malým písmenem (např. „al-Hasan“, „as-Síssí“), příjmení může obsahovat apostrof (např. „O'Reilly“, „d'Anglebert“), ve víceslovném příjmení mohou být mezi jednotlivými příjmeními vybrané spojky (např. „Cervantes y Saavedra“), příjmení může obsahovat také cizojazyčné diakritické hlásky z vybraných jazyků (např. ë, ľ, ß aj.)

Doporučované dělení na jméno a příjmení – různé začlenění přídomku (např. „von“):
1) Johann von Schwarzenberg
jméno: Johann von
příjmení: Schwarzenberg
2) Johann Kraus von Schwarzenberg
jméno: Johann
příjmení: Kraus von Schwarzenberg
Přídomky se uvádějí obvykle na konci křestního jména, tak aby nezačínalo přídomkem příjmení (což je nepraktické kvůli vyhledávání podle příjmení) – např. „Schwarzenberg, Johann von“ je správně, „von Schwarzenberg, Johann“ je špatně.

Umístění v Nápovědě: 4. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok › 27. Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Související témata: uložit cizojazyčné příjmení cizojazyčné jméno atypické přídomek titul dělení složené příjmení

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)