Přehled nápovědy k tématu 'cizojazyčné'

Nápověda Slovensky Česky

 Další související témata: přihláška studium prázdniny školní rok příjmení jméno žák uchazeč tisk

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

Elektronickou Přihlášku do ZUŠ můžete rodičům a žákům jednoduše nabídnout umístěním loga iZUŠ na webu školy. Proklikem přes logo iZUŠ se dostanou na Přihlášku do ZUŠ, kterou vyplní a odešlou do vaší školy.
Údaje o nových uchazečích o studium z Přihlášek do ZUŠ si zobrazíte na straně Nezařazení žáci.

V době vyplnění Přihlášky do ZUŠ je žák uchazečem o studium, škola většinou na svém webu informuje, zda si mají rodiče sami vytisknout Přihlášku do ZUŠ a podepsanou přinést do školy, či tisk přihlášky vyřeší při návštěvě školy. Podpis na Přihlášce do ZUŠ je nutný.


Umístění v Nápovědě: 3. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok1. Přijímání žáků › 1. Vyplnění Přihlášky do ZUŠ

Související témata: přihláška studium prázdniny školní rok cizojazyčné příjmení jméno žák uchazeč tisk

Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Technická specifikace informačních systémů firmy Sensio.cz s.r.o. je obsažena v interním dokumentu firmy.
Popsaná specifikace a způsob kontroly popsaný v dokumentu se vztahuje ke jménům a příjmením v těchto formulářích:
  • Přihláška do ZUŠ
  • Osobní údaje žáka/zaměstnance
  • Přihláška do soutěže
  • Osobní dotazník zaměstnance
 
Tituly před jménem, Tituly za příjmením: systém nabízí k uložení správné tvary.

Jméno – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky
Je-li zatrženo „Cizojazyčné jméno“ – jméno může být složené s pomlčkou (např. „Jean-Paul“), na konci jména může být přídomek (např. „von“, „van der“, „z“, oddělené na začátku mezerou), jméno může kromě českých obsahovat jakékoli jiné speciální hlásky (např. ë, ľ, ß atd.) 
 
Příjmení – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky
Je-li zatrženo „Cizojazyčné jméno“ – příjmení může začínat malým písmenem, pokud jde o příjmení s pomlčkou (např. „al-Hasan“, „as-Síssí“), příjmení může obsahovat apostrof (např. „O'Reilly“, „d’Anglebert“), ve víceslovném příjmení mohou být mezi jednotlivými příjmeními spojky (např. „Cervantes y Saavedra“), příjmení může kromě českých obsahovat jakékoli jiné speciální hlásky (např. ë, ľ, ß atd.)

Doporučované dělení na jméno a příjmení – různé začlenění přídomku (např. „von“):
1) Karl von Banhof
jméno: Karl von
příjmení: Bahnhof
2) Karl Kraus von Bahnhof
jméno: Karl
příjmení: Kraus von Bahnhof

Příklad nedoporučované varianty, která nicméně validací projde:
3) Karl Kraus von Bahnhof
jméno: Karl Kraus von
příjmení: Bahnhof
 
Přídomky se uvádějí obvykle na konci křestního jména, tak aby nezačínalo přídomkem příjmení (což je nepraktické kvůli vyhledávání podle příjmení) - např. „Bahnhof, Karl von“ je správně, „von Bahnhof, Karl“ je špatně.

Umístění v Nápovědě: 3. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok › 18. Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Související témata: uložit cizojazyčné příjmení cizojazyčné jméno

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Středa 16. října 2019