Přehled nápovědy k tématu 'titul'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: uložit cizojazyčné příjmení cizojazyčné jméno atypické přídomek dělení složené příjmení

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Popsaný způsob kontroly se vztahuje ke jménům a příjmením zadávaným v těchto formulářích:
  • Přihláška do ZUŠ
  • Přihláška do soutěže
  • Osobní údaje žáka
  • Osobní údaje zaměstnance
  • Osobní dotazník zaměstnance
 
Tituly před jménem systém nabízí k uložení správné tvary, více titulů musí být odděleno mezerou (např. Mgr. Bc.) nebo spojkou „et“ (např. Mgr. et Bc.)
Tituly za příjmením systém nabízí k uložení správné tvary, více titulů musí být oddělenou čárkou a mezerou (např. Ph.D., DiS.)

Jméno – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky
Je-li zatrženo „Cizojazyčné jméno“ – jméno může být složené s pomlčkou (např. „Jean-Paul“), na konci jména může být přídomek (např. „von“, „van der“, „z“), jméno může obsahovat také cizojazyčné diakritické hlásky z vybraných jazyků (např. ë, ľ, ß aj.) 
 
Příjmení – první písmeno velké, ostatní malá, délka minimálně 2 znaky, příjmení může být složené s pomlčkou (např. Nováková-Marná)
Je-li zatrženo „Cizojazyčné příjmení“ – vybraná příjmení mohou začínat malým písmenem (např. „al-Hasan“, „as-Síssí“), příjmení může obsahovat apostrof (např. „O'Reilly“, „d'Anglebert“), ve víceslovném příjmení mohou být mezi jednotlivými příjmeními vybrané spojky (např. „Cervantes y Saavedra“), příjmení může obsahovat také cizojazyčné diakritické hlásky z vybraných jazyků (např. ë, ľ, ß aj.)

Doporučované dělení na jméno a příjmení – různé začlenění přídomku (např. „von“):
1) Johann von Schwarzenberg
jméno: Johann von
příjmení: Schwarzenberg
2) Johann Kraus von Schwarzenberg
jméno: Johann
příjmení: Kraus von Schwarzenberg
Přídomky se uvádějí obvykle na konci křestního jména, tak aby nezačínalo přídomkem příjmení (což je nepraktické kvůli vyhledávání podle příjmení) – např. „Schwarzenberg, Johann von“ je správně, „von Schwarzenberg, Johann“ je špatně.

Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE2. Úkony po celý rok › 28. Cizojazyčná a atypická jména a příjmení

Související témata: uložit cizojazyčné příjmení cizojazyčné jméno atypické přídomek titul dělení složené příjmení

Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x

V tomto případě máte toto jméno v poněkud jiném tvaru na každé z Přihlášek, nejčastěji se chybuje ve tvaru titulu (např. tečka za DiS.). Opravte jména na všech Přihláškách shodně a Přihlášky uložte.
Je–li po uzávěrce přihlášek, kontaktujte předsedu sekce UR ZUŠ příslušné soutěže (viz seznam oprávněných osob).

Zkratky v prezenční listině jsou dány MŠMT. Pokud nebudou vydány jiné pokyny, platí:
P=Porota
D=Doprovod
H=Host

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 10. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a…

Související témata: listina titul pedagog chyba údaje

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)