Přehled nápovědy k tématu 'Předseda'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: chyba smazat omyl zmizel opakovat kontakt pomoc soutěž UR Umělecká rada

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
Po tomto termínu může Přihlášku upravit jen předseda sekce UR pro danou soutěž.

Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

V tomto případě volejte oprávněným osobám: Předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ, Předsedové sekcí Ústřední umělecké rady ZUŠ.
Kontakty zde.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 6. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

Související témata: chyba smazat omyl zmizel opakovat kontakt pomoc soutěž Předseda UR Umělecká rada

Jak se tvoří Výsledková listina?

Systém EOS ZUŠ umožňuje na základě rozhodnutí UR dvojí výsledkovou listinu:
 1. s průměrem bodů,
 2. kompletní bodování celé poroty (jako je například na Prague Junior Note).
Tři lidé mohou ovlivnit to, co vidíte: organizátor (např. ředitel školy), předseda Krajské umělecké rady (případně dané sekce), a předseda poroty. V úvodní poradě si porota názor ujednotí.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 15. Jak se tvoří Výsledková listina?

Související témata: výsledková listina bodování organizátor průměr body předseda

Kontakty

Přejděte na stranu http://www.soutezezus.cz/, tam najdete Kontakty na oprávněné osoby.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 19. Kontakty

Související témata: kontakt KUR EOS UR předseda sekce umělecká komunikace

Přidání nového krajského předsedy sekce

Pokyny pro republikového předsedu sekce (v budoucnu i pro předsedu KUR)
1. V administraci zvolte Předsedové krajských sekcí UR 
2. Zobrazí se přes 250 krajských předsedů sekcí. Můžete je seřadit podle Kraje, Sekce nebo Jména (Předseda), ale doporučujeme zvolit Filtry a hledání a vybrat příslušnou Sekci, případně Kraj.
3. Na řádku, kde je zobrazen předseda sekce, kterého chcete změnit, zvolte Přidat platnost.
4. Nastavte, od kdy má být ve funkci nový předseda. Pak klikněte do pole Předseda a začněte psát jeho jméno. Až se v nabídce objeví jméno nového předsedy, klikněte na ně a změnu Uložte.
5. Pokud se v nabídce požadované jméno neobjeví, je to tím, že nový předseda není „oprávněnou osobou“. V tom případě je potřeba postupovat podle návodu níže (je třeba k tomu oslovit ředitele školy, ve které je nový předseda zaměstnancem).
Upozornění: Na stránce Předsedové krajských sekcí UR nepoužívejte pro zápis nového předsedy tlačítko Nový předseda sekce, ani Upravit ani Přidat kopii, ale výhradně Přidat platnost.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 20. Přidání nového krajského předsedy sekce

Související témata: krajský předseda přidat

Oprávněná osoba a přidělování práv

Oprávněná osoba je osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS ZUŠ, může se stát předsedou KUR. Tuto osobu může jmenovat pouze ředitel školy.

Jmenování Oprávněné osoby: 
 1. na Hlavní straně klikněte na své přihlašovací jméno, tím se dostanete na stranu Nastavení uživatele
 2. použijte tlačítko Zobrazit zaměstnance
 3. ze seznamu vyberte daného zaměstnance a klikněte na  odkaz „Změnit
  1. Pokud v seznamu požadovaný zaměstnanec není, je třeba ho přidat na straně Zaměstnanci přes tlačítko Přidat zaměstnance. Více v článku Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem.
 4. na řádku „Oprávněná osoba — osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS“ zaklikněte zatržítko 
 5. klikněte na tlačítko Uložit
Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 21. Oprávněná osoba a přidělování práv

Související témata: Oprávněná osoba Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

Role, možnosti, povinnosti

Přehled rolí:
Provozovatel EOS ZUŠ
Pedagogové ZUŠ
Ředitelé ZUŠ
Předsedové KUR
Předsedové sekcí KUR
Organizátoři soutěžních kol
Předsedové sekcí ÚUR
Předseda ÚUR
Veřejnost

Možnosti a povinnosti rolí:

Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.)
 • Povinnosti
  • Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ
  • Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ jen pro Kolegium ÚUR ZUŠ (technickou podporu ostatním uživatelům EOS ZUŠ poskytuje ÚUR ZUŠ)

Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže 
  • Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže (přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou)
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
 • Povinnosti
  • Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné údaje
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního)
  • Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách (např. neúčast na soutěži)

Ředitelé ZUŠ
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy (přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat)
  • Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže (na straně Soutěžící)
  • Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž
 • Povinnosti
  • Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či nebudou konat
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního) 
  • Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ (zaměstnancům školy, případně porotcům)

Předsedové KUR
 • Povinnosti
  • Založit krajská a okresní kola 
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji
 
Předsedové sekcí KUR 
 • Povinnosti
  • Právo přístupu ke všem kolům v kraji ve své sekci. Kontrola přihlášek, tvorba harmonogramu, poroty
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji ve své sekci soutěží  

Organizátoři soutěžních kol 
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do organizovaného soutěžního kola (přihlášky není třeba mít v papírové podobě)
 • Povinnosti
  • Poskytovat informace o konání soutěžního kola (Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži)
 • Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout)

Předsedové sekcí ÚUR
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané soutěže
  • Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže i po uzávěrce soutěžního kola 
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Propozic dané soutěže 
  • Vložit do EOS ZUŠ skrze Administraci soutěží danou soutěž a kategorie dle Propozic
  • Založit ústřední kolo dané soutěže 
 
Předseda ÚUR
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 
  • Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ
 
Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
  • Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb


Důležité odkazy:

EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) - www.soutezezus.cz.

Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) - www.soutezezus.cz/heslo.

Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) - www.soutezezus.cz/kontakty.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 23. Role, možnosti, povinnosti

Související témata: role možnosti povinnosti předseda KUR organizátoři ředitelé veřejnost

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)