Přehled nápovědy k tématu 'krajský předseda'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: přidat

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Přidání nového krajského předsedy sekce

Pokyny pro republikového předsedu sekce (v budoucnu i pro předsedu KUR)
1. V administraci zvolte Předsedové krajských sekcí UR 
2. Zobrazí se přes 250 krajských předsedů sekcí. Můžete je seřadit podle Kraje, Sekce nebo Jména (Předseda), ale doporučujeme zvolit Filtry a hledání a vybrat příslušnou Sekci, případně Kraj.
3. Na řádku, kde je zobrazen předseda sekce, kterého chcete změnit, zvolte Přidat platnost.
4. Nastavte, od kdy má být ve funkci nový předseda. Pak klikněte do pole Předseda a začněte psát jeho jméno. Až se v nabídce objeví jméno nového předsedy, klikněte na ně a změnu Uložte.
5. Pokud se v nabídce požadované jméno neobjeví, je to tím, že nový předseda není „oprávněnou osobou“. V tom případě je potřeba postupovat podle návodu níže (je třeba k tomu oslovit ředitele školy, ve které je nový předseda zaměstnancem).
Upozornění: Na stránce Předsedové krajských sekcí UR nepoužívejte pro zápis nového předsedy tlačítko Nový předseda sekce, ani Upravit ani Přidat kopii, ale výhradně Přidat platnost.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 20. Přidání nového krajského předsedy sekce

Související témata: krajský předseda přidat

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)