Přehled nápovědy k tématu 'ředitelé'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: role možnosti povinnosti předseda KUR organizátoři veřejnost

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Ředitel školy najde odeslanou Přihlášku v záložce Soutěžící. Nachází se v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží.
Může ji zde zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
Pedagog, který Přihlášku odeslal, ji může zkontrolovat či upravit skrze odkaz uvedený v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky.


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ › 2. Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Související témata: kontrola přihlášek úprava kontrola oprava přihlášky povinnost ředitele

Úprava Přihlášky do soutěže

Upravit Přihlášku může ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy. Ředitel školy ji může upravit v záložce Soutěžící, kde vidí všechny soutěžící ze své ZUŠ. 
Pedagog, který Přihlášku vyplnil a odeslal, ji může upravit přes odkaz v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky. Přihlášku lze upravovat až do uzávěrky okresního kola. Po tomto termínu může Přihlášku upravit pouze předseda sekce UR dané soutěže.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ › 3. Úprava Přihlášky do soutěže

Související témata: úprava přihlášky upravit opravit změnit oprávnění povinnost ředitele

Role, možnosti, povinnosti

Přehled rolí:
Provozovatel EOS ZUŠ
Pedagogové ZUŠ
Ředitelé ZUŠ
Předsedové KUR
Předsedové sekcí KUR
Organizátoři soutěžních kol
Předsedové sekcí ÚUR
Předseda ÚUR
Veřejnost

Možnosti a povinnosti rolí:

Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.)
 • Povinnosti
  • Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ
  • Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ jen pro Kolegium ÚUR ZUŠ (technickou podporu ostatním uživatelům EOS ZUŠ poskytuje ÚUR ZUŠ)

Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže 
  • Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže (přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou)
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
 • Povinnosti
  • Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné údaje
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního)
  • Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách (např. neúčast na soutěži)

Ředitelé ZUŠ
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy (přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat)
  • Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže (na straně Soutěžící)
  • Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž
 • Povinnosti
  • Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či nebudou konat
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního) 
  • Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ (zaměstnancům školy, případně porotcům)

Předsedové KUR
 • Povinnosti
  • Založit krajská a okresní kola 
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji
 
Předsedové sekcí KUR 
 • Povinnosti
  • Právo přístupu ke všem kolům v kraji ve své sekci. Kontrola přihlášek, tvorba harmonogramu, poroty
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji ve své sekci soutěží  

Organizátoři soutěžních kol 
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do organizovaného soutěžního kola (přihlášky není třeba mít v papírové podobě)
 • Povinnosti
  • Poskytovat informace o konání soutěžního kola (Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži)
 • Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout)

Předsedové sekcí ÚUR
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané soutěže
  • Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže i po uzávěrce soutěžního kola 
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Propozic dané soutěže 
  • Vložit do EOS ZUŠ skrze Administraci soutěží danou soutěž a kategorie dle Propozic
  • Založit ústřední kolo dané soutěže 
 
Předseda ÚUR
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 
  • Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ
 
Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
  • Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb


Důležité odkazy:

EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) - www.soutezezus.cz.

Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) - www.soutezezus.cz/heslo.

Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) - www.soutezezus.cz/kontakty.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 23. Role, možnosti, povinnosti

Související témata: role možnosti povinnosti předseda KUR organizátoři ředitelé veřejnost

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)