Přehled nápovědy k tématu 'UR'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: chyba smazat omyl zmizel opakovat kontakt pomoc soutěž Předseda Umělecká rada

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Jako rodič chci vidět všechny své děti pod jedním heslem

Stejnou ZUŠ často navštěvuje více sourozenců. Aby si Zákonný zástupce mohl zobrazit všechny studované předměty všech svých dětí pod jedním přihlašovacím jménem a heslem, je na straně Rodiny možnost sloučení sourozenců do Rodiny. 
Takto se mohou snadno sloučit i platby všech dětí do jednoho Balíčku plateb.
Nastavení Rodin obstarává Administrátor školy. Pokud tak škola neučinila, Zákonný zástupce si o nastavení může požádat na vedení školy. 
Tento úkon není v kompetenci Technické podpory iZUŠ.

Vyřazení majetku z evidence

Vyřazení
V Kartě majetku je možné zaznačit vyřazení některé položky majetku.
Klikněte v záložce Evidence majetku na kartu, kterou potřebujete změnit, poté na tlačítko Upravit kartu a vyplňte ve formuláři karty řádek:
 • Datum vyřazení.
 • Důvod vyřazení.
 • Lze také vložit fotografii pro uchování např. poškozeného majetku.

Zobrazení vyřazeného majetku
 • Po vyřazení se již karta nezobrazuje v evidenci majetku.
 • Pro zobrazení takových položek v určitém období lze využít Filtry a hledání 
 • Vyřazený majetek si zobrazíte také podle žádaného období (data vyřazení). 
 • Odpisové protokoly nejsou součástí funkce Evidence majetku. 
 • Zatržítka u jednotlivých položek slouží k funkci Inventarizovat zaškrtnuté. Neslouží k filtrování. 


Umístění v Nápovědě: 7. ŠKOLA12. Evidence majetku › 12. Vyřazení majetku z evidence

Související témata: vyřadit majetek Evidence odpis odpisový protokol Filtry a hledání inventura karta hromadné změny zatržítko Filtry a hledání

Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
Po tomto termínu může Přihlášku upravit jen předseda sekce UR pro danou soutěž.

Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

 1. Provozovatel EOS ZUŠ vytvoří přihlašovací údaje ředitelům ZUŠ.
 2. Ředitelé ZUŠ přidají zaměstnance a vygenerují jim přihlašovací údaje do EOS ZUŠ.
 3. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva předsedovi ÚUR.
 4. Předseda ÚUR přidělí práva předsedům KUR.
 5. Předseda ÚUR vytvoří soutěže na daný školní rok a přidělí práva předsedům sekcí ÚUR k těmto soutěžím.
 6. Předsedové sekcí ÚUR vytvoří ústřední kola a určí organizátory ústředních kol (ZUŠ), čímž jim přidělí práva k úpravám ústředního kola.
 7. Předsedové KUR vytvoří krajská kola a určí jejich organizátory, čímž jim přidělí práva k editaci krajských kol.
 8. Předsedové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano – vytvoří okresní kola a určí organizátory okresních kol, pokud ne – zvolí, která okresní kola se nekonají).
 9. Ředitelé ZUŠ vytvoří školní kola soutěží a zadají nekonající se školní kola.
 10. Organizátoři soutěžních kol (ředitelé ZUŠ) přidělí práva tajemníkům porot, případně dalším zaměstnancům školy či jiným osobám.
 11. Organizátor soutěže (ředitel ZUŠ) nebo tajemník poroty nejnižšího konaného soutěžního kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže.
 12. Členové UR se postarají, aby všichni pedagogové škol byli proškoleni, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže, tedy elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.
 13. Pedagogové vyplní Přihlášku do soutěže (k tomu nepotřebují jakákoli uživatelská práva), nejpozději však do termínu Uzávěrky přihlášek nejnižšího konaného soutěžního kola.

Díky posloupnosti konaných soutěžních kol EOS ZUŠ pozná, zda má být Přihláška poslána do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola.

Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem zadají do EOS ZUŠ předsedové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplní předsedové sekcí ÚUR. Editovat tyto a další údaje poté může organizátor soutěže. Školy si samy vkládají pouze školní kola.Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 10. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

Související témata: organizace uzávěrka přihlášek manuál pravidla přihlašování soutěže školní kolo editace nastavení kol UR

Diplom

Každý organizátor soutěže vytváří diplom podle svých představ. V dalších podkapitolách se dozvíte, jakým způsobem vložit na diplom obrázek a jak diplom jednoduše upravovat.

Organizátor soutěžního kola má k dispozici přednastavený diplom. Je na něm obrázek v pozadí a všechny texty. Může si vyměnit obrázek v Nastavení soutěžního kola a posouvat texty na straně Diplom. Hlavičku diplomu a texty nelze uživatelsky měnit, jsou dány UR ZUŠ jako závazné.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 11. Diplom

Související témata: diplom vložit obrázek text přednastavený text určuje UR ZUŠ

Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

V tomto případě volejte oprávněným osobám: Předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ, Předsedové sekcí Ústřední umělecké rady ZUŠ.
Kontakty zde.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 6. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

Související témata: chyba smazat omyl zmizel opakovat kontakt pomoc soutěž Předseda UR Umělecká rada

Kontakty

Přejděte na stranu http://www.soutezezus.cz/, tam najdete Kontakty na oprávněné osoby.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 19. Kontakty

Související témata: kontakt KUR EOS UR předseda sekce umělecká komunikace

Oprávněná osoba a přidělování práv

Oprávněná osoba je osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS ZUŠ, může se stát předsedou KUR. Tuto osobu může jmenovat pouze ředitel školy.

Jmenování Oprávněné osoby: 
 1. na Hlavní straně klikněte na své přihlašovací jméno, tím se dostanete na stranu Nastavení uživatele
 2. použijte tlačítko Zobrazit zaměstnance
 3. ze seznamu vyberte daného zaměstnance a klikněte na  odkaz „Změnit
  1. Pokud v seznamu požadovaný zaměstnanec není, je třeba ho přidat na straně Zaměstnanci přes tlačítko Přidat zaměstnance. Více v článku Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem.
 4. na řádku „Oprávněná osoba — osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS“ zaklikněte zatržítko 
 5. klikněte na tlačítko Uložit
Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 21. Oprávněná osoba a přidělování práv

Související témata: Oprávněná osoba Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

Role, možnosti, povinnosti

Přehled rolí:
Provozovatel EOS ZUŠ
Pedagogové ZUŠ
Ředitelé ZUŠ
Předsedové KUR
Předsedové sekcí KUR
Organizátoři soutěžních kol
Předsedové sekcí ÚUR
Předseda ÚUR
Veřejnost

Možnosti a povinnosti rolí:

Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.)
 • Povinnosti
  • Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ
  • Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ jen pro Kolegium ÚUR ZUŠ (technickou podporu ostatním uživatelům EOS ZUŠ poskytuje ÚUR ZUŠ)

Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže 
  • Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže (přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou)
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
 • Povinnosti
  • Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné údaje
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního)
  • Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách (např. neúčast na soutěži)

Ředitelé ZUŠ
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy (přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat)
  • Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže (na straně Soutěžící)
  • Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž
 • Povinnosti
  • Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či nebudou konat
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního) 
  • Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ (zaměstnancům školy, případně porotcům)

Předsedové KUR
 • Povinnosti
  • Založit krajská a okresní kola 
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji
 
Předsedové sekcí KUR 
 • Povinnosti
  • Právo přístupu ke všem kolům v kraji ve své sekci. Kontrola přihlášek, tvorba harmonogramu, poroty
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji ve své sekci soutěží  

Organizátoři soutěžních kol 
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do organizovaného soutěžního kola (přihlášky není třeba mít v papírové podobě)
 • Povinnosti
  • Poskytovat informace o konání soutěžního kola (Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži)
 • Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout)

Předsedové sekcí ÚUR
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané soutěže
  • Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže i po uzávěrce soutěžního kola 
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Propozic dané soutěže 
  • Vložit do EOS ZUŠ skrze Administraci soutěží danou soutěž a kategorie dle Propozic
  • Založit ústřední kolo dané soutěže 
 
Předseda ÚUR
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 
  • Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ
 
Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
  • Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb


Důležité odkazy:

EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) - www.soutezezus.cz.

Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) - www.soutezezus.cz/heslo.

Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) - www.soutezezus.cz/kontakty.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 23. Role, možnosti, povinnosti

Související témata: role možnosti povinnosti předseda KUR organizátoři ředitelé veřejnost

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)