Přehled nápovědy k tématu 'Oprávněná osoba'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Jak mohu upravit informace o ZUŠ?

Pokud je potřeba aktualizovat údaje o ZUŠ, klikněte na Zobrazit informace o školeSkrýt informace o škole
Zde najdete kontaktní e-mail a telefon, na které se v takovém případě můžete obrátit, popř. požádejte o zařízení některou z oprávněných osob uvedených na straně Kontakty.

Oprávněná osoba a přidělování práv

Oprávněná osoba je osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS ZUŠ, může se stát předsedou KUR. Tuto osobu může jmenovat pouze ředitel školy.

Jmenování Oprávněné osoby: 
  1. na Hlavní straně klikněte na své přihlašovací jméno, tím se dostanete na stranu Nastavení uživatele
  2. použijte tlačítko Zobrazit zaměstnance
  3. ze seznamu vyberte daného zaměstnance a klikněte na  odkaz „Změnit
    1. Pokud v seznamu požadovaný zaměstnanec není, je třeba ho přidat na straně Zaměstnanci přes tlačítko Přidat zaměstnance. Více v článku Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem.
  4. na řádku „Oprávněná osoba — osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS“ zaklikněte zatržítko 
  5. klikněte na tlačítko Uložit
Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 21. Oprávněná osoba a přidělování práv

Související témata: Oprávněná osoba Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)