Přehled nápovědy k tématu 'ředitel'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: úprava ZUŠ informace aktualizace kontakt oprávněná osoba údaje o škole skrýt zobrazit

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Přístupové údaje do EOS ZUŠ

Přístupové údaje (přihlašovací údaje) jsou uživatelské jménoheslo

Přihlašovací údaje potřebují organizátoři soutěže nebo ti, kteří mají nějakou funkciUmělecké radě

Nepotřebují je pedagogové, kteří vyplňují Přihlášku do soutěže, ani veřejnost, která se chce podívat na Harmonogram soutěže, Výsledkovou listinu nebo další dokumenty.

Přístupové údaje obdrželi všichni ředitelé ZUŠ v ČR a mohou je vygenerovat pro další zaměstnance ve své škole a udělit jim tím přístup do EOS ZUŠ
V níže uvedených článcích jsou uvedeny pouze specifické situace - někdo, kdo do EOS ZUŠ přístup nemá nebo zapomněl své přihlašovací údaje.

Bývalým zaměstnancům ukončíte pracovní poměr nastavením data v Osobních údajích zaměstnance (kolonka V ZUŠ do…).


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 3. Přístupové údaje do EOS ZUŠ

Související témata: přihlašovací údaje přístupové údaje ředitel administrátor školy

Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem

V případě, že má škola nového ředitele nebo zástupce, kteří nemají své přihlašovací údaje, a potřebují je vygenerovat, stávající ředitel vloží změny ve vedení školy do systému EOS:

 • V případě, že stávající ředitel předává svou funkci novému řediteli, musí ve svých Osobních údajích odkliknout checkbox “Ředitel” a kliknout na tlačítko Uložit.  
 • Na straně  Zaměstnanci klikne na tlačítko  Přidat zaměstnance, vyplní osobní údaje nového ředitele nebo zástupce, především jméno, e-mailovou adresu a zatrhne checkbox Ředitel nebo Zástupce ředitele “(dle funkce daného pracovníka). Ponechá zakliknuté checkboxy pro automatické vygenerováníodeslání přihlašovacích údajů e-mailem. Poté klikne na tlačítko  Uložit údaje, případně Uložit údaje i s chybami
 • Na straně Zaměstnanci vyhledá v seznamu zaměstnanců daného pracovníka a kliknutím na odkaz “Změnit” se otevře strana Nastavení uživatele, kde v řádku Typ uživatele v rozbalovacím seznamu vybere Administrátor školy a klikne na tlačítko Uložit


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)3. Přístupové údaje do EOS ZUŠ › 1. Vygenerování přístupových údajů pro…

Související témata: nový ředitel ředitel stávající vygenerovat

Získání přístupových údajů v případě, že stávající ředitel neprovedl změnu ve vedení školy v EOS

V případě, kdy odcházející ředitel neprovedl změny v systému EOS a již nemá přístupové údaje do systému EOS, musí kontaktovat Technickou podporu EOS ZUŠ na e-mailové adrese souteze@sensio.cz.

 • V případě, že si administrátor školy nepamatuje své přístupové údaje do EOS ZUŠ, a požádá technickou podporu EOS ZUŠ o obnovení přístupu, náklady spojené s vygenerováním a zasláním přístupových údajů hradí daná ZUŠ

 • V případě, že dojde k zásadním změnám v ZUŠ, které současný ředitel nemohl ovlivnit (nestandardní změna ředitele apod.), náklady spojené s vygenerováním a zasláním přístupových údajů hradí ÚUR

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)3. Přístupové údaje do EOS ZUŠ › 2. Získání přístupových údajů v…

Související témata: odcházející ředitel přístupové údaje technická podpora

Aktualizace údajů o škole

Údaje o vaší škole může změnit pouze ředitel školy na straně Škola.
Po zadání údajů stiskněte tlačítko Uložit údaje o škole

V případě, že organizátor soutěže zjistí, že údaje o škole nejsou aktuální, musí kontaktovat ředitele školy, aby údaje změnil. 


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 5. Aktualizace údajů o škole

Související témata: údaje o škole ředitel Škola neaktuální

Přihláška do soutěže

V Přihlášce do soutěže postupně shora dolů vyplníte všechna políčka, případně vyberete vhodné možnosti z nabízených seznamů (roletky). Nepřeskakujte jednotlivá pole k vyplnění.
 1. Soutěž – vyberte soutěž, do které chcete žáka přihlásit (např. Hra na klavír).
 2. ZUŠ – máte možnost vybrat ZUŠ ze seznamu nebo začít psát do volného políčka název školy a poté vybrat z níže zobrazených nabídek. Můžete si kliknutím Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, IČ)
 3. Soutěžní kategorie – vyberte soutěžní kategorii (např. Sólová hra na klavír, Klavírní dua...)
 4. Vyplňte údaje o soutěžícím – jméno a příjmení s prvním velkým písmenem a zbytek malými (není možné napsat např. celé příjmení velkými písmeny). Do pole škola u soutěžícího prosím napište název školy, kterou navštěvuje (např. ZŠ Krupkova). V případě potřebné opravy je nabídnutý tvar „Navrhovaná oprava“.
 5. Vypočítat věk a věkovou kategorii – věkovou kategorii vypočítá EOS sám podle data narození soutěžícího, věkovou kategorii lze změnit na vyšší, nikoli na nižší.
 6. Repertoár – u repertoáru máte možnost volby více autorů (můžete tak uvést např. autora hudby, textu, aranžmá, dramaturgie aj.) Stačí kliknout na tlačítko zelené plus (+) a vyplnit dle potřeby. Pokud skladba autora nemá – vyplňte např. Lidová, nebo Anonym (použijte velké začáteční písmeno jako u každého jiného jména).
 7. Pedagogové – alespoň u jednoho pedagoga musí být vyplněn e-mail a telefonický kontakt. Pro přidání více Pedagogů či Korepetitorů zapsaných na Přihlášce, stačí kliknout na tlačítko Přidat další řádek. Tabulka s Korepetitory se objeví pouze u soutěží, u kterých korepetitoři účinkují.
  Pokud pedagog nemá školní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a nepřeje si vkládat soukromé údaje, ať použije školní e-mail telefon do školy
  E-mail je důležitý údaj. Pokud není správně vyplněný, nelze Přihlášky do ZUŠ doručit. Dbejte na správnost e-mailové adresy. Velmi často jsou u nich chybné domény, překlepy apod. Takto odeslané e-maily pak blokují celou frontu odesílaných Přihlášek, což je nepřípustné. 
  1. Poznámka: V iZUŠ mají školy pro kontrolu nástroj „Ověřování e-mailových adres“. 
 8. Poznámky – do poznámek zapište cokoli, co se do Přihlášky nevešlo. U některých soutěží je více možností na poznámky jako např. technické poznámky k nachystání jeviště, osvětlení atd.
 9. U cizojazyčného jména nebo příjmení máte možnost zakliknout checkbox „Jedná se o cizojazyčné jméno/příjmení (kontrola jména tomu bude přizpůsobena)“.
Pokud se po stisknutí tlačítka Odeslat přihlášku nad Přihláškou objeví text v červeném poli – „Přihlášku nebylo možné odeslat, protože některé povinné položky nejsou vyplněny nebo jsou zadané chybné údaje. Opravte, prosím, nedostatky a znovu Přihlášku odešlete.“, je to proto, že v Přihlášce nějaký údaj chybí nebo je špatně vyplněný.

Pokud se po stisknutí tlačítka Odeslat přihlášku nad Přihláškou neobjeví text v červeném poliPřihláška nejde odeslat, je možné, že odeslání brání nevyplněný údaj „ředitel školy“. Pokud škola nemá určeného ředitele, údaj o řediteli chybí na Přihlášce a ta nejde odeslat, protože není komu poslat notifikaci ke schválení. Oprava se provede snadno. V Osobních údajích zaměstnance, který je ředitelem školy, zatrhněte políčko Ředitel a Osobní údaje tlačítkem Uložit údaje potvrďte.

Přihlášky jsme testovali na rozličné případy chyb a překlepů, které uživatel může udělat (špatně vyplněné či nevyplněné jméno nebo příjmení, použití malého písmena na začátku, cizí jména, chybný počet soutěžících podle typu soutěže, nedostatečná minutáž, apod.). Pokud chyba vznikne, systém vás barevným zvýrazněním na konkrétní pole upozorní, proveďte opravu. Poté opětovně stiskněte tlačítko Odeslat přihlášku.

Termín uzávěrky přihlášek – ve žlutě zvýrazněném řádku vidíte v Přihlášce termín uzávěrky přihlášek. Jedná se o termín uzávěrky přihlášek do okresního či vyššího kola. V Přihlášce se nikdy nezobrazuje termín uzávěrky školního kola. Přihlášky je možné posílat až do uzávěrky přihlášek okresního kola, taktéž i upravovat nebo mazat.


Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Ředitel školy najde odeslanou Přihlášku v záložce Soutěžící. Nachází se v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží.
Může ji zde zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
Pedagog, který Přihlášku odeslal, ji může zkontrolovat či upravit skrze odkaz uvedený v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky.


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ › 2. Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Související témata: kontrola přihlášek úprava kontrola oprava přihlášky povinnost ředitele

Úprava Přihlášky do soutěže

Upravit Přihlášku může ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy. Ředitel školy ji může upravit v záložce Soutěžící, kde vidí všechny soutěžící ze své ZUŠ. 
Pedagog, který Přihlášku vyplnil a odeslal, ji může upravit přes odkaz v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky. Přihlášku lze upravovat až do uzávěrky okresního kola. Po tomto termínu může Přihlášku upravit pouze předseda sekce UR dané soutěže.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ › 3. Úprava Přihlášky do soutěže

Související témata: úprava přihlášky upravit opravit změnit oprávnění povinnost ředitele

Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?

Přihlášku může vyplnit kterýkoli pedagog, a to buď přímo v EOS ZUŠ (záložka Přihláška do soutěže), nebo snadněji přímo z Informačního systému iZUŠ či programu Klasifikace
 • Pro vyplnění Přihlášky není třeba žádné heslo
 • Při vyplňování postupujte shora dolů, zleva doprava, abyste nic nevynechali.
 • Není třeba zadávat, kam (do kterého kola nebo které pořadatelské škole) se má Přihláška poslat, o to už se automaticky postará EOS ZUŠ.
 • Potvrzení o vyplněné Přihlášce přijde na e-mail učitele přihlašovaného žáka, e-mail ředitele školy a na oficiální e-mail školy.
  • E-mail je důležitý údaj. Pokud není správně vyplněný, nelze doručit Přihlášky (Přihláška nedorazí do soutěžního kola, nedojde notifikace atd.) Dbejte na správnost e-mailové adresy. Velmi často jsou u nich chybné domény, překlepy apod. 
   V iZUŠ mají školy pro kontrolu nástroj „Ověřování e-mailových adres“. 

Kam se elektronická Přihláška odešle?

Přihláška se nejprve vždy odešle do nejnižšího, tedy školního kola soutěže. 
 • Pokud ředitel školy zadal, že se školní kolo nekoná (viz článek 19. 10. 2.), Přihláška automaticky poskočí do okresního kola. V opačném případě do okresního kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem. 
 • Pokud se nekoná okresní kolo, Přihláška automaticky poskočí do krajského kola. V opačném případě do krajského kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem.

Na straně Soutěžní kola se zobrazují všechna konaná soutěžní kola pro vaši školu (školní, okresní, krajská, ústřední) ve všech soutěžích konaných v daném školním roce. 
Do EOS ZUŠ nelze vložit „oblastní“ kolo. Někdy školy požadují sloučit např. 2 okresní kola soutěže do jednoho „oblastního“. Systém toto neumožňuje.

Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?

Možný důvod, proč nevidíte Přihlášky žáků, je ten, že vaše škola nepořádá školní kolo soutěže a vy chcete žáka přihlásit rovnou do okresního. 
K tomu je ale potřeba, abyste u své školy nastavili, že školní kolo té konkrétní soutěže se nekoná. Přihlášky se nemohou samy automaticky poslat do okresního kola, pokud je možnost, že se školní kolo konat bude.

Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
Po tomto termínu může Přihlášku upravit jen předseda sekce UR pro danou soutěž.

Jak mohu upravit informace o ZUŠ?

Pokud je potřeba aktualizovat údaje o ZUŠ, klikněte na Zobrazit informace o školeSkrýt informace o škole
Zde najdete kontaktní e-mail a telefon, na které se v takovém případě můžete obrátit, popř. požádejte o zařízení některou z oprávněných osob uvedených na straně Kontakty.

Oprávněná osoba a přidělování práv

Oprávněná osoba je osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS ZUŠ, může se stát předsedou KUR. Tuto osobu může jmenovat pouze ředitel školy.

Jmenování Oprávněné osoby: 
 1. na Hlavní straně klikněte na své přihlašovací jméno, tím se dostanete na stranu Nastavení uživatele
 2. použijte tlačítko Zobrazit zaměstnance
 3. ze seznamu vyberte daného zaměstnance a klikněte na  odkaz „Změnit
  1. Pokud v seznamu požadovaný zaměstnanec není, je třeba ho přidat na straně Zaměstnanci přes tlačítko Přidat zaměstnance. Více v článku Vygenerování přístupových údajů pro nového administrátora školy stávajícím ředitelem.
 4. na řádku „Oprávněná osoba — osoba oprávněná komunikovat s Technickou podporou EOS“ zaklikněte zatržítko 
 5. klikněte na tlačítko Uložit
Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 21. Oprávněná osoba a přidělování práv

Související témata: Oprávněná osoba Předseda KUR přidat zaměstnance ředitel školy

Role, možnosti, povinnosti

Přehled rolí:
Provozovatel EOS ZUŠ
Pedagogové ZUŠ
Ředitelé ZUŠ
Předsedové KUR
Předsedové sekcí KUR
Organizátoři soutěžních kol
Předsedové sekcí ÚUR
Předseda ÚUR
Veřejnost

Možnosti a povinnosti rolí:

Provozovatel EOS ZUŠ (Sensio.cz s.r.o.)
 • Povinnosti
  • Vytvořit, dále vyvíjet a provozovat EOS ZUŠ
  • Poskytovat Technickou podporu EOS ZUŠ jen pro Kolegium ÚUR ZUŠ (technickou podporu ostatním uživatelům EOS ZUŠ poskytuje ÚUR ZUŠ)

Pedagogové ZUŠ (nepotřebují heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Vyplnit a odeslat Přihlášku do soutěže 
  • Upravit nebo smazat Přihlášku do soutěže (přes odkaz v e-mailu s odeslanou přihláškou)
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
 • Povinnosti
  • Uvést do Přihlášky do soutěže pravdivé a správné údaje
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního)
  • Informovat Organizátora soutěžního kola o změnách (např. neúčast na soutěži)

Ředitelé ZUŠ
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže své školy (přihlášky není třeba tisknout ani podepisovat)
  • Upravit nebo smazat Přihlášky do soutěže (na straně Soutěžící)
  • Stanovit osoby, které budou organizovat soutěž
 • Povinnosti
  • Uvést, zda se školní kola všech soutěží budou či nebudou konat
  • Splnit termín uzávěrky nejnižšího soutěžního kola (většinou okresního) 
  • Předat osobám přihlašovací údaje do EOS ZUŠ (zaměstnancům školy, případně porotcům)

Předsedové KUR
 • Povinnosti
  • Založit krajská a okresní kola 
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji
 
Předsedové sekcí KUR 
 • Povinnosti
  • Právo přístupu ke všem kolům v kraji ve své sekci. Kontrola přihlášek, tvorba harmonogramu, poroty
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ ve svém kraji ve své sekci soutěží  

Organizátoři soutěžních kol 
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže spadající do organizovaného soutěžního kola (přihlášky není třeba mít v papírové podobě)
 • Povinnosti
  • Poskytovat informace o konání soutěžního kola (Nastavení soutěžního kola, Informace o soutěži)
 • Organizovat soutěž v EOS ZUŠ (vyplňovat dokumenty, upravovat je a tisknout)

Předsedové sekcí ÚUR
 • Možnosti
  • Sledovat odeslané Přihlášky do soutěže dané soutěže
  • Upravit a smazat Přihlášky do soutěže dané soutěže i po uzávěrce soutěžního kola 
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Propozic dané soutěže 
  • Vložit do EOS ZUŠ skrze Administraci soutěží danou soutěž a kategorie dle Propozic
  • Založit ústřední kolo dané soutěže 
 
Předseda ÚUR
 • Povinnosti
  • Zodpovídat dotazy uživatelů EOS ZUŠ týkající se Organizačního řádu soutěží a Manuálu pro hodnocení 
  • Koordinovat činnosti Provozovatele EOS ZUŠ, ÚUR, poskytovatelů software pro školní matriku ZUŠ
 
Veřejnost (nepotřebuje heslo do EOS ZUŠ)
 • Možnosti
  • Sledovat všechny veřejné informace o soutěžních kolech
  • Inspirovat se v Seznamu soutěžních skladeb


Důležité odkazy:

EOS ZUŠ (vyplnění Přihlášky do soutěže, přístup pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží) - www.soutezezus.cz.

Heslo (jen pro ředitele ZUŠ a organizátory soutěží, pedagogové a veřejnost heslo nepotřebují) - www.soutezezus.cz/heslo.

Kontakty (předsedové KUR, předsedové sekcí ÚUR, Technická podpora) - www.soutezezus.cz/kontakty.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 23. Role, možnosti, povinnosti

Související témata: role možnosti povinnosti předseda KUR organizátoři ředitelé veřejnost

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)