Přehled nápovědy k tématu 'organizace'

Nápověda Slovensky Česky

 Další související témata: tisk kontrola

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.

Umístění v Nápovědě: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…

Související témata: soutěže přihláška do soutěže cena diplom organizace soutěží

Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

  1. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva členům ÚUR.
  2. Členové ÚUR vytvoří ústřední kola a přidělí práva tajemníkům ústředních kol, případně dalším osobám (viz Přidělování práv do EOS ZUŠ oprávněným osobám).
  3. Členové ÚUR vytvoří práva členům KUR.
  4. Členové KUR vytvoří krajská kola a přidělí práva tajemníkům krajských kol, případně dalším osobám.
  5. Členové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano - vytvoří okresní kola a přidělí práva organizátorům okresních kol, pokud ne - zvolí, která okresní kola se nekonají).
  6. Členové KUR zjistí, zda se budou ve školách konat školní kola (pokud ano - vytvoří školní kola a přidělí práva tajemníkům školních kol, pokud ne - zatrhnou, která školní kola se nekonají).
  7. Díky této posloupnosti EOS ZUŠ pozná, zda má Přihláška směřovat do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola.
  8. Tajemník poroty nejnižšího kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže, a postará se, aby všechny školy byly proškoleny, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže - elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.

Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem mohou editovat pouze členové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplňují pouze členové ÚR. Editaci těchto údajů nemá povolena pořádající škola ani nikdo další.
Školy si samy vkládají pouze školní kola.

Umístění v Nápovědě: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 4. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

Související témata: organizace uzávěrka přihlášek manuál pravidla přihlašování soutěže školní kolo editace nastavení kol

Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?

Ve školním roce 2016/2017 to ještě bylo povinné, od roku 2017/2018 je tisk přihlášky nepovinný (postačuje vyplnění elektronické přihlášky v EOS ZUŠ) a záleží na požadavcích organizátora daného soutěžního kola. Jestliže bude tištěnou přihlášku požadovat, po vyplnění elektronické přihlášky se vám nabídne možnost tisku. Přihlášku může zkontrolovat ředitel školy, případně opravit chyby nebo přihlášku smazat, ale jen do uzávěrky okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). Elektronickou přihlášku obdržel organizátor soutěže ihned po jejím vyplnění. Tištěnou přihlášku pošlete organizátorovi soutěže poštou, nebo ji přineste s sebou do místa konání soutěže.

Umístění v Nápovědě: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…7. Nejčastěji kladené otázky › 2. Musí se Přihláška do soutěže tisknout,…

Související témata: tisk kontrola organizace

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Středa 16. října 2019