Přehled nápovědy k tématu 'kontrola'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: tisk organizace

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující

Typy chyb v poštovní adrese
 1. Údaje adresy jsou ve špatném formátu — chyba se týká jednotlivých údajů adresy, které nesplňují základní normy. Tento typ chyb lze obvykle snadno rozeznat i opravit. Chybová zpráva zobrazená při uložení se vztahuje vždy ke konkrétnímu údaji adresy, který uveden je ve špatném formátu.
  Příklady: název ulice obsahuje číslice, obec nezačíná velkým písmenem, PSČ obsahuje pouze 4 číslice namísto 5.
 2. Adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující — chyba se týká poštovní adresy jako celku, kdy jednotlivé údaje sice jsou ve správném formátu, ale adresa neidentifikuje reálně existující adresní místo. Chybová zpráva zobrazená při uložení sděluje, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující adresa.
  Příklad: „Myšpulínova 1043/7, 999 99 Třeskoprsky“ — jednotlivé údaje adresy jsou ve správném formátu, ale nejedná se o reálně existující adresu.
Tento článek se zabývá možností opravy druhého typu chyb.

Možnosti opravy adresy, která nebyla rozpoznána jako reálně existující:
 1. Některé chyby v poštovní adrese je možné vyřešit ihned opravou nejčastějších chyb a s použitím našeptávače adres (viz níže). To, že byla oprava úspěšná, poznáte tak, že zmizí oranžové nebo červené obarvení údajů adresy, které indikovalo chybu kontroly.
 2. Pokud oprava nejčastějších chyb problém nevyřešila, je nutné získat správné informace přímo od osoby, které se adresa týká.
 3. Je-li zcela zřejmé, že poštovní adresa je zadána ve správném tvaru, ale systém přesto hlásí chybu, může jít o problém na straně databáze pro kontrolu adres (např. dané adresní místo vzniklo nově a ještě není v databázi zohledněno – nově postavený dům, nově pojmenovaná ulice, apod.). V takovém případě údaje uložte a zaklikněte zatržítko „Jedná se o reálně existující adresu“. Tím bude kontrola chyby potlačena. (Oranžové nebo červené obarvení údajů adresy však z informativních důvodů zůstane zachováno).

Poznámka k fungování našeptávače adres:
Našeptávač adres lze využívat pro doplnění chybějících opravu již vyplněných údajů poštovní adresy. Našeptávač pro konkrétní údaj adresy (např. PSČ) našeptává vždy pouze hodnoty tohoto údaje korespondující s hodnotami ostatních vyplněných údajů adresy (např. ulice, obec). Pokud ostatní vyplněné údaje adresy nejsou zadány správně, našeptávač se vůbec nezobrazí. V takovém případě zkuste vymazat některé další vyplněné údaje adresy a pokud se poté našeptávač začne zobrazovat, znamená to, že vymazané údaje adresy byly původně zadány chybně.

Opravy nejčastějších chyb v poštovní adrese, která nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Svítí-li některé údaje adresy oranžově, znamená to, že jsou nevyplněné. Údaje můžete zkusit doplnit s pomocí našeptávače.
  • Nejčastější příčinou bývá nevyplněné číslo popisné nebo číslo orientační. Od zavedení kontroly reálných poštovních adres je v iZUŠ povinné vyplnění obou těchto čísel (ne pouze jednoho z nich jako dříve).
   • Pokud je nevyplněno pouze jedno z čísel (např. číslo orientační), bude jej nejspíše možné doplnit pouze s pomocí našeptávače. Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s nabídkou čísel, která korespondují s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí, pravděpodobně nejsou ostatní vyplněné údaje adresy zadány správně (je tedy potřeba je opravit — níže), anebo došlo k záměně čísla orientačního za číslo popisné. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
   • Pokud jsou nevyplněna obě čísla, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněn jiný údaj adresy (ulice, obec nebo PSČ), postupujte obdobně jako u nevyplněného čísla popisného nebo orientačního.
   • Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a  stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s  nabídkou, která koresponduje s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí nebo si nejste jisti správností našeptávaných údajů, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněna ulice a jedná se přitom o malou obec, která ulice nemá, zkuste jako ulici doplnit název obce.
 • Svítí-li údaje adresy červeně, znamená to, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující. Údaje adresy můžete zkusit opravit odstraněním obvyklých chyb.
  • Číslo orientační a číslo popisné může být prohozené. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
  • Ulice není zadána v obvyklém tvaru. Obvyklý tvar názvu ulice se může v různých obcích lišit. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru využijte našeptávač.
   Příklady: „třída Svobody“ (chybně) — „tř. Svobody“ (správně), „náměstí Hrdinů“ (chybně) „nám. Hrdinů“ (správně), „nám. TGM“ (chybně) „nám. T. G. Masaryka“ (správně), „Purkyňova“ (chybně) „J. E. Purkyně“ (správně).
  • Obec není zadána v obvyklém tvaru. Do názvu obce by se neměla zadávat čísla městských částí. Název městské části je nepovinný, ale lze jej uvést za pomlčkou. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru názvu obce využijte našeptávač. 
   Příklady: „Praha 6 - Dejvice“ (chybně) „Dejvice“ (chybně) — „Praha - Dejvice“ (správně) „Praha“ (správně), „Rokytnice n. Jizerou“ (chybně) — „Rokytnice“ (chybně) — „Rokytnice nad Jizerou“ (správně).
  • Přestože v praxi jsou platné různé tvary názvů ulic a obcí, vynucení jednoho obvyklého tvaru pomáhá při organizaci údajů (např. umožňuje přesně využít Filtry a hledání a dohledat všechny žáky bydlící ve stejné obci nebo ulici).
  • Pokud oprava obvyklých chyb v poštovní adrese problém nerozpoznané reálné adresy nevyřeší, bude nutné zažádat o správné informace přímo osobu, které se adresa týká.

Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE1. Vstup do iZUŠ19. Kontrola reálných poštovních adres › 1. Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla…

Související témata: poštovní adresy validace kontrola obec ulice reálná popisné číslo domu orientační dům město část směrovací číslo našeptávač

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Strana Přihláška do ZUŠ v Hlavním menu je veřejně přístupná a nabízí možnost podat přihlášku do všech Základních uměleckých škol v republice. Vyplnit ji tak mohou zákonní zástupci odkudkoliv i bez přihlašovacích údajů. Důležité je, aby škola používala Informační systém iZUŠ.
Stačí do vyhledávače zadat www.izus.cz, kliknout na sekci Přihláška do ZUŠ nebo přihlášku můžete vyplnit přes odkaz, který bývá umístěn na webu školy (kliknutím na LOGO iZUŠ). Některé školy mohou mít na webu školy vloženu URL adresu nabízeného Studijního zaměření. Po kliknutí na ni se dostanete rovnou do Přihlášky daného studijního zaměření a můžete Přihlášku vyplnit.

Postup jak vložit URL adresu daného studijního zaměření na web školy:
Najedete na menu Škola → Studijní zaměření → za URL adresu napíšete export/ a dáte Enter a zobrazí se tabulka se studijními zaměřeními (https://www.izus.cz/studijni_zamereni_a_predmety/export/).
V tabulce si zkopírujete URL adresu nabízeného Studijního zaměření, kterou si můžete vložit na web. Zákonní zástupci poté kliknou na tuto URL adresu a dostanou se rovnou do Přihlášky daného studijního zaměření.

PŘI VYPLŇOVÁNÍ POSTUPUJTE OD SHORA DOLŮ. Nepřeskakujte na další řádek, dokud není předešlý správně vyplněn!

Postup jak vyplnit Přihlášku do ZUŠ můžete vytisknout a předat zákonným zástupcům:
Tisk na A4 - nastavte si v Nastavení tisku Oboustranný tisk - Otáčení na dlouhém okraji.
Tisk na A4 - nastavte si v Nastavení tisku Oboustranný tisk - Vazba krátkého okraje - přihlášky jsou dvě na A4 a můžete je rozstřihnout.

Jak postupovat po vykonání přijímací/talentové zkoušky do ZUŠ je také k dispozici k tisku:
Tisk na A4 - na stránce jsou tři lístečky, které po vytisknutí rozstřihnete a předáte zákonným zástupcům.

Pokud není uvedeno jinak, není třeba uvádět školní rok. Přihláška platí ode dne podpisu v dolní části přihlášky. Může platit i pro další školní rok, pokud například z důvodu naplněné kapacity žáků školy není žák ke studiu hned přijat.
Pokud máte možnost výběru, od kterého školního roku si studium přejete, vyberte datum z rozbalovacího seznamu. 
Popřípadě můžete využít volbu Přeji si nástup od a v políčku s kalendářem vyberte např. od 1. 2. 2025.

Postup vyplnění:
 1. Pokud Přihlášku do ZUŠ vyplňujete jako přihlášený uživatel nebo i bez přihlášení, budete dotázáni, zda již Vaše dítě školu navštěvovalo. Pokud znáte své uživatelské jméno heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky do konkrétní školy si značně usnadnit. Přednastaví se totiž již dříve vyplněné údaje vašeho dítěte, takže je nemusíte všechny znovu vyplňovat.
 2. Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyberte ZUŠ, kam chcete žáka přihlásit.
 3. Vyplňte požadované údaje (k dispozici je detailní nápověda, včetně možnosti přidat zvláštní znaky u cizojazyčných jmen či příjmení – ü, ö, ë). 
  Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajůÚdaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
  Při vyplňování Přihlášky do ZUŠ je uživatel interaktivní kontrolou upozorněn na chybu nebo nevyplněný údaj. Údaj před pokračováním na „Další“ (stranu) nejprve opravte, pokud svítí oranžově
 4. U údaje Škola a Třída máte nápovědný text, aby bylo zřejmé, jakou Školu a Třídu má Zákonný zástupce vyplnit. Tzn., když vyplňujete přihlášku na další školní rok, neuvádíte současnou školu a třídu. Pokud má škola nastaveno „Zobrazovat vysvětlivky a legendu“, pak u údaje Škola přesná, Třída přesná uvidíte - „Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (např. 2022/2023)“. 
  Typ školy, Škola přesná, Třída přesná – vyberte odpovídající údaj z rozbalovacího seznamu (nabídky v rozbalovacím seznamu se pochopitelně přednastaví až poté, co vyplníte Rodné číslo nebo Datum narození, takže systém pozná, zda vám má předchystat MŠ, ZŠ či SŠ, gymnázium ...). Zletilý (studující) žák musí mít vyplněny všechny tři údaje. Jinak je upozorněn oranžovým zvýrazněním nevyplněného údaje.
  Například typ školy:
  MŠ, „Škola přesná“ Mateřská škola Radost, Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město, třída „bez třídy“. 
  Ta se u MŠ neuvádí.
  ZŠ, „Škola přesná“ Základní škola Přerov, Trávník 27, třída 7.
  SŠ, 
  „Škola přesná“ AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., , 1. ročník. 
  Viz také článek Nastavení Přihlášky do ZUŠ
  Žák, který je cizinecnechodí do školy (Základní školy) z důvodu domácí výuky (např. kvůli jazykové bariéře), musí být v nějaké Základní škole zapsaný.
 5. Rodné číslo musí mít jen český formát. Pokud Zákonný zástupce nebo zletilý Žák prozatím nechce vyplnit Rodné číslo, může vyplnit jen Datum narození.
  1. Při vyplňování údaje Rodné číslo kliknout na vysvětlivku 1). Zobrazí se vysvětlivka „údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)“. Vyplňte datum narození a pokračujte dál. 
 6. V případě cizinců se vyplněním řádku Státní občanství zobrazí řádek Datum narození a nemusíte vyplňovat rodné číslo, které zatím nebylo přiděleno. Popř. prozatím nastavte jen první část, která určuje, zda se jedná o chlapce nebo dívku a za lomítko doplňte např. 0000. 
  Příklad: datum narození žáka (chlapce) je 1. 1. 2015, zapište ve tvaru 150101/0000.
              datum narození žákyně (dívky) je 1. 1. 2015, zapište ve tvaru 155101/0000.
  1. ROK 2022 → děti běženců z Ukrajiny - nová situace!
   Informace z MŠMT:
   Může se stát, že cizinci rodné číslo přiděleno nebylo, v takovém případě je povinen škole předat datum narození (viz § 28 odst. 2 písm. a) školského zákona). Není možné použít číslo „obdobného charakteru“, protože pak nejde o rodné číslo. 
 7. Zatrhněte požadované Studijní zaměření a stiskněte Odeslat přihlášku.  
  1. Pokud jsou některá Studijní zaměření přeškrtnutá, znamená to, že nejsou aktuálně ve zvolené budově/pobočce vyučována.
  2. Pokud jsou některá Studijní zaměření zašednutá, znamená to, že nejsou vzhledem k věku žáka vhodná. Věk žáka se stanoví podle zadaného Rodného čísla nebo Data narození žáka, a to k datu 1. 9. aktuálního kalendářního roku. Výjimkou jsou měsíce leden a únor, kdy se věk stanoví k datu 1. 9. loňského kalendářního roku, neboť se předpokládá, že žák nastoupí studium ještě v tomto školním roce, který započal v září loňského kalendářního roku.
 8. V případě, kdy má škola vypsané Termíny přijímacího řízení si můžete zvolit vámi preferovaný termín. Pokud se vám nenabídne žádný termín, je možné, že škola pro dané studijní zaměření nemá termín vypsaný a nebo jsou již všechny termíny obsazeny. V takovém případě kontaktujte vámi zvolenou základní uměleckou školu.
 9. Přihláška Vám přijde na Vámi uvedený e-mail. Ve spodní části můžete být zároveň požádáni o ověření své e-mailové adresy. Tu bude škola využívat k zasílání informací ohledně studia, školného a pod.
 10. Přihlášku vytiskněte, podepište a doneste do ZUŠ. V přihlášce se nevytiskne rodné číslo žáka – teprve jeho vypsáním a podpisem zákonného zástupce tento údaj škole oficiálně předá. Na straně Žáci pak přihlášený žák figuruje mezi Nezařazenými žáky.
 11. Administrátorům školy se na Hlavní straně zobrazuje odkaz Přihlášky do ZUŠ. Pod ním se zobrazuje věta (odkaz) s informací, kolik nových Přihlášek do ZUŠ přibylo od poslední kontroly Přihlášek do ZUŠ. Po kliknutí na odkaz se dostanete na stranu Nezařazení žáci, kde se zobrazí nově příchozí Přihlášky do ZUŠ. Pokud kliknete na Hlavní straně vedle věty (odkazu), na tlačítko Zaznačit provedení kontroly, vynuluje se počet nově příchozích Přihlášek do ZUŠ v odkazu na Hlavní straně.
 12. Informace o přijetí žáka jsou odeslány na e-maily uvedené v přihlášce a lze je zjistit také po najetí myší na položku menu Přihláška do ZUŠ > Informace o přijetí. Zde zadáte údaje potřebné pro vyhledání žáka a zobrazí se vám stav přihlášky. Dokud žák není zařazen k učiteli, není zatím rozhodnuto. I tak již můžete požádat příslušnou ZUŠ o zaslání přihlašovacích údajů do systému a zpřístupnění žákovského sešitu. Pokud je zařazen k učiteli, znamená to, že byl přijat. Pokud jej není možné vyhledat, nebyl přijat (event. jste nezadali v Přihlášce do ZUŠ rodné číslo nebo jste zadali nesprávné údaje). Viz také článek Informace o přijetí žáka do ZUŠ.

Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Ředitel školy najde odeslanou Přihlášku v záložce Soutěžící. Nachází se v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží.
Může ji zde zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
Pedagog, který Přihlášku odeslal, ji může zkontrolovat či upravit skrze odkaz uvedený v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky.


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ › 2. Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

Související témata: kontrola přihlášek úprava kontrola oprava přihlášky povinnost ředitele

Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?

Ve školním roce 2016/2017 to ještě bylo povinné, od roku 2017/2018 je tisk Přihlášky nepovinný (postačuje vyplnění elektronické Přihlášky v EOS ZUŠ) a záleží na požadavcích organizátora daného soutěžního kola. Jestliže bude tištěnou Přihlášku požadovat, po vyplnění elektronické Přihlášky se vám nabídne možnost tisku. Přihlášku může zkontrolovat ředitel školy, případně opravit chyby nebo Přihlášku smazat, ale jen do uzávěrky okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
Elektronickou Přihlášku obdržel organizátor soutěže ihned po jejím vyplnění. Tištěnou Přihlášku pošlete organizátorovi soutěže poštou nebo ji přineste s sebou do místa konání soutěže.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ4. Nejčastější otázky týkající se Přihlášek › 2. Musí se Přihláška do soutěže tisknout,…

Související témata: tisk kontrola organizace

Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?

Vaší jedinou povinností je určit, zda se ve vaší škole budou nebo nebudou konat školní kola soutěží. V obou případech je třeba se do EOS ZUŠ přihlásit heslem, které vám bylo zasláno, a přidat školní kola všech soutěží (vyplnit data konání školních kol, nebo kliknout, že se školní kola nekonají) – viz obrázky u článku Postup zadání nekonajícího se školního kola. Bez toho by přihlášky stále setrvávaly ve školním kole a čekaly na vaše rozhodnutí. 
Pro každou soutěž můžete do EOS ZUŠ zapsat pouze jedno školní kolo!
Na straně Soutěžící můžete vidět všechny Přihlášky, které byly odeslány do soutěží za vaši školu. V kompetenci ředitele školy je pečlivě zkontrolovat Přihlášky, jejich pozdější editace je možná jen do uzávěrky nejnižšího konaného soutěžního kola. Dále v EOS ZUŠ zjistíte všechny informace o konaných soutěžích a můžete sledovat výsledky vašich žáků.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v…

Související témata: školní kolo kontrola žák

Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.

 • Pokud vaše škola pořádala školní kolo, nebo se jedná o některé z dalších kol, zkontrolujte, zda máte správně a úplně vyplněný Harmonogram soutěže (bloky v Harmonogramu), vyplněné bodyzapsané postupy v Bodovací tabulce.
  V Bodovací tabulce je nutné nejdříve zapsat body a uložit je. Teprve poté znovu otevřete Bodovací tabulku, znovu klikněte na tlačítko Zapsat body od porotců a nyní se vám v Bodovací tabulce zobrazí k zakliknutí PostupyNávrhy na postupy. 
 • Pokud soutěžící z vaší školy nepostoupili do dalšího kola a vaše škola nekonala školní kolo, zkontrolujte, zda máte zadáno, že vaše škola školní kolo nekoná. Tento úkon musí zadat ředitel školy, nebo pověřená osoba – viz článek Postup zadání nekonajícího se školního kola.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 4. Co mám udělat pro postup žáka do dalšího…

Související témata: bodovací tabulka harmonogram školní kolo kontrola nekonat konat postup soutěžící

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)