GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

GDPR

S čím Vám môžeme pomôcť?

Vypracovanie metodík

Odporučiť vám kvalitný outsorcing prostredníctvom firmy Tomira s.r.o., ktorá má viac ako 15 ročné skúsenosti s ochranou osobných údajov a je schopná vám po dohode urobiť audit priamo vo vašej škole a zabezpečiť vám súlad potrebných dokumentov a pripraviť sa na účinnosť GDPR a vyškoliť aj vašich zamestnancov školy. Je potrebné zistiť, kde všade sa osobné údaje vyskytujú, kto a ako s nimi pracuje, ako zabrániť možnému úniku osobných údajov a ako zabezpečíte vymazanie osobných údajov, ak o to osoba požiada. Sme schopní vykonať audit na Vašej škole a vypracovať potrebné dokumenty.

Školenie zamestnancov na GDPR

S novo vytvorenými smernicami je nutné svojich zamestnancov zoznámiť, ukázať im možné nebezpečenstvá úniku osobných údajov a poučiť ich, ako tomu zabrániť. Nielen pri práci s iZUŠ sa mení zaobchádzanie zamestnancov s osobnými údajmi. Školenie zamestnancov sme pripravení Vám tiež zaistiť.

Súhlasy zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov so spracovaním osobných údajov

Zamestnanci, žiaci a ich zákonní zástupcovia musia odsúhlasiť spracovanie osobných údajov, podľa nového zákona č. 18/2018 Zb., ktorý je už v súlade so všetkými náležitosti GDPR. Je nutné všetkých informovať o umiestnení osobných údajov (iZUŠ, tlačené dokumenty, počítače, tablety, mobilné telefóny atď.), Kto k nim má prístup a ako s nimi zaobchádza. Túto záležitosť voči žiakom a rodičom môžete pomerne ľahko vyriešiť použitím súhlasov zákonných zástupcov v iZUŠ.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Jednou z povinností GDPR je vymenovanie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (tzv. ZO). Nemôže ním byť však nikto zo súčasných zamestnancov školy, ktorý už s osobnými údajmi pracuje. Škola musí prijať nového zamestnanca len na túto pozíciu, alebo riešiť povinnosť externe. Môžeme Vám povereníka zaistiť. Bude pravidelne navštevovať Vašu školu, kontrolovať dodržiavanie metodík a vypracovávať monitorovacie správy.

Výmaz osobných údajov

Jednou z najproblematickejších oblastí GDPR je vymazanie osobných údajov. Keď osoba podá žiadosť na vymazanie osobných údajov (svojich alebo svojho dieťaťa), ste povinní žiadosti vyhovieť alebo podať vysvetlenie, že je zo zákona potrebné osobné údaje ďalej uchovávať a k akému dátumu bude výmaz vykonaný. Výmazom sa nemyslí len zmazanie údaje zo školskej matriky, ale aj odstránenie všetkých jeho výskytov v tlačených a elektronických dokumentoch, mobilných telefónoch, diároch, zálohách a pod. S riešením týchto situácií Vám radi pomôžeme.


Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)