GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

GDPR

Aké povinnosti ukladá GDPR školám?

  • implementácia zámernej a nevyhnutnej ochrany dát
  • vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, v angličtine DPIA čiže Data Protection Impact Assessment
  • vymenovanie splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, čiže Zodpovednú osobu (Data Protection Officer), interne, z radov vašich zamestnancov, alebo si ju zabezpečíte prostredníctvom externej firmy
  • zavedenie tzv. pseudonymizácie osobných údajov
  • vedenie záznamov o činnostiach spracovania
  • konzultácie s dozorným orgánom pred samotným spracovaním osobných údajov
  • Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov regulátorovi (úrad na ochranu osobných údajov) ako aj jednotlivcom

Zdroj: gdpr.cz

Kam ďalej?   3. Vyrieši Vám iZUŠ GDPR?


Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)