Přehled nápovědy k tématu 'notifikace'

Nápověda Slovensky Česky

 Další související témata: gdpr přihlášení změna úpravy heslo tisk odhlášení údaje dvoufázové bezpečnost automaticky e-mail současně ověřovací kód uživatel mobilní aplikace

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Zajištění ochrany osobních údajů v iZUŠ, dvoufázové přihlašování

Přihlašovací údaje
 • Nesdělovat nikomu své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo).
 • Pokud již někdo přihlašovací údaje zná, změnit si je (alespoň heslo).
 • Pro zmírnění rizika náhodného vyzrazení a použití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou (např. odezření při jejich zadávání), jednou za čas si změnit heslo (platí především pro uživatele s vyššími uživatelskými právy (např. ředitel má přístup k osobním údajům všech zaměstnanců, žáků i jejich zákonných zástupců).
 • Přihlašovací údaje si nemusíte pamatovat a stále znovu zadávat, můžete využít specializované aplikace pro uložení hesel (neplést si však s nezabezpečeným zapamatováním hesla v prohlížeči).
 • Délka hesla spolu s kombinací písmen a čísel nejsou jediným kritériem pro vymyšlení bezpečného hesla, na který byste měli brát zřetel. Pokud si nastavíte heslo “heslo123”, jedná se o slabé heslo, protože je velmi snadné jej uhodnout. Na druhou stranu nemusíte jít do extrému typu “m7sNGUfF%bJN#H”. Zvolte si heslo, které si budete dobře pamatovat, ale nenapadne nikoho jiného. Např. “housle1998Praha”, protože jste si koupili housle v roce 1998 v Praze. Málokdo ví, co, kdy a kde jste si koupili, a už vůbec, že jste si zrovna toto nastavili jako heslo do iZUŠ.
Uživatelská práva
 • Nedávejte uživatelům vyšší práva, než nezbytně potřebují (např. učitel nepotřebuje práva administrátora školy, stačí mu práva učitele).
 • Pokud již některý uživatel má vyšší práva, než potřebuje, snižte mu je.
 • U vedoucích pracovníků zvažte, zda ke všem podřízeným potřebují mít přístup, vidí totiž i všechny osobní údaje jejich žáků a zákonných zástupců.
Dvoufázové přihlašování
Nově můžete zvolit další bezpečnostní stupeň. V čem to spočívá?
Namísto pouhého uživatelského jména a hesla zadáte ještě Ověřovací kód (je zaslán na e-mail uživatele, který má v iZUŠ v Osobních údajích zaměstnance/žáka uveden). Teprve po zadání tohoto kódu je umožněn vstup do iZUŠ.
 • Nemusíte se bát, že se vám nějak proces přihlášení zkomplikuje.
 • Volba je zcela na vás, zda tento vyšší stupeň zabezpečení využijete či nikoliv.
 • Každý uživatel si může tento způsob zabezpečení zapnout v Nastavení uživatele použitím volby Dvoufázové přihlášení
 • Notifikace s Ověřovacím kódem je užitečná zvláště, když jste přihlášení do iZUŠ na dvou či více zařízeních současně
 • Dvoufázové přihlašování v mobilní aplikaci viz článek PŘIHLÁSIT/ODHLÁSIT.
 • Jestliže chcete zůstat u stávajícího způsobu přihlašování, ponechejte volbu vypnuto.
Zrušení přístupu do iZUŠ
 • Bývalým zaměstnancům odeberte přístup do iZUŠ zrušením jejich uživatelského účtu.
 • Pokud to uznáte za vhodné, můžete zrušit přístup i bývalým žákům a jejich zákonným zástupcům (již nebudou moct nahlížet do svého Žákovského sešitu, kde jsou mimo jiné i osobní údaje jejich učitelů).
Tisk a export
 • Většinu dokumentů a údajů již nemusíte tisknout, postačuje jejich elektronická podoba v iZUŠ.
 • Nad tištěnými dokumenty nemáte takovou kontrolu, jako nad jejich elektronickou verzí v iZUŠ.
 • Stejná situace platí o exportu údajů např. do aplikace Word, Excel atd., kdy přicházíte o zabezpečení údajů.
 • Při nezbytném tisku nebo exportu zvažte, zda je nutné uvádět všechny osobní údaje, zda nebude postačovat jejich pseudonymizovaná podoba.
Odhlašování z iZUŠ
 • Nepodceňujte riziko, např. když se vzdálíte od počítače, může někdo jiný získat přístup do iZUŠ pod vaším uživatelským účtem.
 • Při každém odchodu od počítače se z iZUŠ odhlaste, nebo alespoň zamkněte Windows (klávesová zkratka Win+L).
 • Při vaší nečinnosti vás iZUŠ umí automaticky po nastavené době odhlásit, čímž bude znovu zabezpečen přístup do iZUŠ (bude nutné zadat heslo). Standardně nastavená doba automatického odhlášení je 60 minut, tuto dobu můžete zkrátit i prodloužit.
 • Nespoléhejte na automatické odhlášení a raději se odhlašujte ručně, protože čím déle je iZUŠ bez vašeho dozoru, tím více roste riziko zneužití vašeho uživatelského účtu a úniku osobních údajů.
 • Pokud údaje uniknou pod vaším uživatelským účtem, ponesete za jejich únik odpovědnost vy.

Omluvenky

Elektronická omluvenka
 1. Ve spodním řádku Žákovského sešitu (po přihlášení svými přihlašovacími údaji) nalezne Zákonný zástupce odkaz na Elektronickou omluvenku – Omluvit žáka z výuky. Na uživatelském účtu nezletilého žáka je oznámení: ​Jsi přihlášen jako žák. Nezletilý žák si nemůže sám vyplnit omluvenku.
 2. Když se přihlásíte svými vlastními přihlašovacími údaji, tlačítko Uložit omluvenku vám bude fungovat správně.
 3. Zákonný zástupce vyplní údaje a zatrhne v elektronické omluvence předměty, jichž se absence týká (pokud tedy zákonný zástupce zatrhne v elektronické omluvence např. i omluvu hodiny Hudební nauky, učitel to v Třídní knize pro hudební nauku uvidí) a omluvenku potvrdí tlačítkem Uložit omluvenku. Učitel se vždy může u Omluvenky podívat, kdy a kdo Omluvenku zadal (po najetí myší na Datum se zobrazí čas a jméno zadavatele). V případě, že je v políčku hvězdička, pak ji vyplnil některý zaměstnanec školy.
 4. Omluvenku hodiny vidí vyučující v zápisu v Třídní knize pro ten den. Omluvenka by měla být vyplněna a uložena ideálně den dopředu, dříve než se vygeneruje ráno v 8,00  zápis do Třídní knihy i se zápisem "Omluven". Zpětně se omluvenka do Třídní knihy nepropíše. Pro případ, že by se Omluvenka do Třídní knihy již zapsat nestihla, přijde v kopii vyučujícímu zpráva o omluvení z výuky na jeho e-mailovou adresu. 
  V Třídní knize pro kolektivní výuku je pro rychlý přehled políčko Docházka a Hodnocení/Poznámky u omluveného žáka podbarveno zeleně, i v případě dodatečného omluvení, nebyla-li Docházka ještě vyplněna.  
  Při stornování omluvenky Zákonným zástupcem (smazání) bude rovněž automaticky odeslán e-mail učiteli; je tedy o změně omluvenky informován.
 5. Pokud např. na začátku školního roku učitel ještě neprovedl žádný zápis do Třídní knihy, nezobrazí se pole s textem: "Další pravidelná výuka připadne na ..., následná výuka by dle rozvrhu hodin měla proběhnout v ... včetně tlačítka Omluvit žáka z výuky.
  Pro tyto případy má Zákonný zástupce na Hlavní straně nově také tlačítko Přejít do Omluvenek. Zde Omluvenku standardně vyplní.

Další možné způsoby omluvení absence žáka
V menu (modrá tlačítka v levém sloupci) se nachází položka "Kontakt". Po kliknutí na ni se dostanete na stranu s rozbalovacím seznamem všech základních uměleckých škol. Vyberete tu vaši a tlačítkem Zobrazit se ukáží kontaktní údaje dané školy. Kliknutím na e-mailovou adresu můžete napsat a odeslat zprávu (omluvenku). Můžete též zavolat na uvedené telefonní číslo (většinou se jedná o telefon do kanceláře školy). Pokud chcete kontaktovat přímo vyučující, přihlaste se do iZUŠ svým uživatelským jménem a heslem. Na straně "Zaměstnanci" u daného vyučujícího klikněte na tlačítko Osobní údaje. Na uvedenou e-mailovou adresu pošlete zprávu, nebo zavolejte na uvedené telefonní číslo. Nejsou-li kontaktní údaje dostupné (vyučující je nedoplnil), využijte kontaktů uvedených na straně Škola.

Dlouhodobá omluvenka
Po dohodě s vedením školy je možné vytvořit dlouhodobé omluvení žáka, např. pro Třídní knihu kolektivní výuky, kde žák nemůže pravidelně docházet a přijde jen na dohodnuté přezkoušení. V dokumentu Omluvenka vyplní učitel nebo vedení školy žákovi omluvenku např. na celé pololetí.

Učitelé mají tyto nástroje ke zjištění Omluvenek svých žáků: 
- jsou informováni e-mailovou notifikací o všech (i dodatečně zaslaných) elektronických omluvenkách.
- mají možnost si zobrazit žáky s ještě neomluvenými hodinami (použijte Filtry a hledání). 
Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Čtvrtek 27. února 2020