Přehled nápovědy k tématu 'čas'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: pozvánka přijímací zkoušky rodiče termín poslat šablona e-mail dodatečně poslat termíny zkoušky uchazeč místo konání počet žáků rozmezí víkendy

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující

Typy chyb v poštovní adrese
 1. Údaje adresy jsou ve špatném formátu — chyba se týká jednotlivých údajů adresy, které nesplňují základní normy. Tento typ chyb lze obvykle snadno rozeznat i opravit. Chybová zpráva zobrazená při uložení se vztahuje vždy ke konkrétnímu údaji adresy, který uveden je ve špatném formátu.
  Příklady: název ulice obsahuje číslice, obec nezačíná velkým písmenem, PSČ obsahuje pouze 4 číslice namísto 5.
 2. Adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující — chyba se týká poštovní adresy jako celku, kdy jednotlivé údaje sice jsou ve správném formátu, ale adresa neidentifikuje reálně existující adresní místo. Chybová zpráva zobrazená při uložení sděluje, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující adresa.
  Příklad: „Myšpulínova 1043/7, 999 99 Třeskoprsky“ — jednotlivé údaje adresy jsou ve správném formátu, ale nejedná se o reálně existující adresu.
Tento článek se zabývá možností opravy druhého typu chyb.

Možnosti opravy adresy, která nebyla rozpoznána jako reálně existující:
 1. Některé chyby v poštovní adrese je možné vyřešit ihned opravou nejčastějších chyb a s použitím našeptávače adres (viz níže). To, že byla oprava úspěšná, poznáte tak, že zmizí oranžové nebo červené obarvení údajů adresy, které indikovalo chybu kontroly.
 2. Pokud oprava nejčastějších chyb problém nevyřešila, je nutné získat správné informace přímo od osoby, které se adresa týká.
 3. Je-li zcela zřejmé, že poštovní adresa je zadána ve správném tvaru, ale systém přesto hlásí chybu, může jít o problém na straně databáze pro kontrolu adres (např. dané adresní místo vzniklo nově a ještě není v databázi zohledněno – nově postavený dům, nově pojmenovaná ulice, apod.). V takovém případě údaje uložte a zaklikněte zatržítko „Jedná se o reálně existující adresu“. Tím bude kontrola chyby potlačena. (Oranžové nebo červené obarvení údajů adresy však z informativních důvodů zůstane zachováno).

Poznámka k fungování našeptávače adres:
Našeptávač adres lze využívat pro doplnění chybějících opravu již vyplněných údajů poštovní adresy. Našeptávač pro konkrétní údaj adresy (např. PSČ) našeptává vždy pouze hodnoty tohoto údaje korespondující s hodnotami ostatních vyplněných údajů adresy (např. ulice, obec). Pokud ostatní vyplněné údaje adresy nejsou zadány správně, našeptávač se vůbec nezobrazí. V takovém případě zkuste vymazat některé další vyplněné údaje adresy a pokud se poté našeptávač začne zobrazovat, znamená to, že vymazané údaje adresy byly původně zadány chybně.

Opravy nejčastějších chyb v poštovní adrese, která nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Svítí-li některé údaje adresy oranžově, znamená to, že jsou nevyplněné. Údaje můžete zkusit doplnit s pomocí našeptávače.
  • Nejčastější příčinou bývá nevyplněné číslo popisné nebo číslo orientační. Od zavedení kontroly reálných poštovních adres je v iZUŠ povinné vyplnění obou těchto čísel (ne pouze jednoho z nich jako dříve).
   • Pokud je nevyplněno pouze jedno z čísel (např. číslo orientační), bude jej nejspíše možné doplnit pouze s pomocí našeptávače. Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s nabídkou čísel, která korespondují s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí, pravděpodobně nejsou ostatní vyplněné údaje adresy zadány správně (je tedy potřeba je opravit — níže), anebo došlo k záměně čísla orientačního za číslo popisné. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
   • Pokud jsou nevyplněna obě čísla, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněn jiný údaj adresy (ulice, obec nebo PSČ), postupujte obdobně jako u nevyplněného čísla popisného nebo orientačního.
   • Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a  stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s  nabídkou, která koresponduje s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí nebo si nejste jisti správností našeptávaných údajů, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněna ulice a jedná se přitom o malou obec, která ulice nemá, zkuste jako ulici doplnit název obce.
 • Svítí-li údaje adresy červeně, znamená to, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující. Údaje adresy můžete zkusit opravit odstraněním obvyklých chyb.
  • Číslo orientační a číslo popisné může být prohozené. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
  • Ulice není zadána v obvyklém tvaru. Obvyklý tvar názvu ulice se může v různých obcích lišit. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru využijte našeptávač.
   Příklady: „třída Svobody“ (chybně) — „tř. Svobody“ (správně), „náměstí Hrdinů“ (chybně) „nám. Hrdinů“ (správně), „nám. TGM“ (chybně) „nám. T. G. Masaryka“ (správně), „Purkyňova“ (chybně) „J. E. Purkyně“ (správně).
  • Obec není zadána v obvyklém tvaru. Do názvu obce by se neměla zadávat čísla městských částí. Název městské části je nepovinný, ale lze jej uvést za pomlčkou. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru názvu obce využijte našeptávač. 
   Příklady: „Praha 6 - Dejvice“ (chybně) „Dejvice“ (chybně) — „Praha - Dejvice“ (správně) „Praha“ (správně), „Rokytnice n. Jizerou“ (chybně) — „Rokytnice“ (chybně) — „Rokytnice nad Jizerou“ (správně).
  • Přestože v praxi jsou platné různé tvary názvů ulic a obcí, vynucení jednoho obvyklého tvaru pomáhá při organizaci údajů (např. umožňuje přesně využít Filtry a hledání a dohledat všechny žáky bydlící ve stejné obci nebo ulici).
  • Pokud oprava obvyklých chyb v poštovní adrese problém nerozpoznané reálné adresy nevyřeší, bude nutné zažádat o správné informace přímo osobu, které se adresa týká.

Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE1. Vstup do iZUŠ19. Kontrola reálných poštovních adres › 1. Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla…

Související témata: poštovní adresy validace kontrola obec ulice reálná popisné číslo domu orientační dům město část směrovací číslo našeptávač

Termín přijímací zkoušky

Plánování pozvánek k přijímacím zkouškám můžete sobě i Zákonným zástupcům usnadnit, když rovnou do Přihlášky do ZUŠ nastavíte Termín přijímací zkoušky
Efektivní organizaci zkoušek a úsporu času ocení i rodiče, protože si předem zvolí termín, který jim vyhovuje. Vy naopak budete mít přehled, kolik žáků se v danou dobu dostaví. 
 • Ze záložky Škola přejeďte myší do Nastavení školy a poté klikněte na záložku Termíny přijímacích zkoušek (Škola > Nastavení > Termíny přijímacích zkoušek).
 • Klikněte na tlačítko +Nový termín přijímacích zkoušek,
 • Vyplňte Začátek a Konec přijímací zkoušky (kalendář nebo rozbalovací seznam). Rozmezí začátku a konce termínů přijímacích zkoušek může být maximálně 5 dní. Víkendy se negenerují. Termíny se vygenerují v zadaném časovém období.
 • Zadejte raději více kratších termínů, aby rodiče věděli, kdy na ně přijde řada, a dlouho nečekali. Doporučujeme termíny o délce 30 minut až 1 hodina a 5 až 10 uchazečů pro hudební a literárně-dramatický obor nebo 10 až 20 uchazečů pro výtvarný a taneční obor.
 • Pro nastavení intervalů termínů, např. po deseti minutách, použijte tlačítko +Nové termíny přijímacích zkoušek na zadané období
 • Vyberte Místo konání přijímací zkoušky z rozbalovacího seznamu,
  • pokud neznáte prozatím místo konání zkoušky, použijte název fiktivní učebny, založené na straně Škola (např. „místo konání bude dodatečně upřesněno“ nebo „místo konání bude oznámeno v SMS“. )
 • Vyplňte počet Uchazečů, kteří jsou pro daný termín očekáváni.
 • Zvolte Studijní zaměření, pro která je určen: 
  • studijní zaměření, pro která již nějaký termín byl vypsán, jsou zobrazena kurzívou, vypsané termíny se zobrazí po najetí na studijní zaměření v sloupci vpravoBerou se v potaz pouze dosud neproběhlé termíny.
  • Zakliknutím Studijního zaměření z pravého sloupce nabídky nezadáváte termín pro obor, ale přímo pro konkrétní studijní zaměření). 
  • Pokud je termín vypsán pro celé oddělení nástrojů, např. dechových nástrojů, postačí zakliknout toto oddělení. Termín se zobrazí v Přihláškách žáků s těmito studijními zaměřeními.
  • V menší škole možná zakliknete rovnou zatržítko Hudební obor – oddělení (Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor), protože budete mít pro uchazeče termín zkoušky společný.
 • Zkušební komise - sestavená příjímací komise pro tento termín zkoušky - z rozbalovacího seznamu vyberte Zkušební komisi.
 • Tlačítkem Uložit termín uložte nastavený termín přijímací zkoušky.

Pokud Přihlášky do ZUŠ byly do školy odeslány v období, kdy jste ještě neměli možnost naplánovat v iZUŠ Termíny přijímacích zkoušek, poskytujeme vám možnost dodatečně oslovit zákonné zástupce e-mailem, z něhož proklikem (i jako nepřihlášení v iZUŠ) přejdou na stranu Termín přijímacích zkoušek a termín si vyberou.
Zde máte připraven postup:
 1. Na straně Nezařazení žáci vyberte Žáky (Zákonné zástupce), kterým potřebujete poslat zprávu a klikněte na tlačítko Poslat zprávu
 2. Klikněte na Šablony zpráv, vyberte z roletky šablonu Termín přijímací zkoušky do ZUŠ a klikněte na Použít šablonu.
 3. Předmět zprávy se vám předvyplní názvem šablony „Termín přijímací zkoušky do ZUŠ“.
 4. Klikněte na Zobrazit náhledy zpráv před odesláním.
 5. Text zprávy můžete ještě upravit a zprávu poté můžete Odeslat.
 6. Zákonnému zástupci přijde e-mail s proklikem na stranu Termín přijímacích zkoušek (můžete si vyzkoušet, jak funguje proklik v e-mailu rodičům, když v některém náhledu kliknete pravým tlačítkem myši na odkaz „Termín přijímací zkoušky“ – v Google Chrome volba „Otevřít odkaz v anonymním okně“). 
 7. Otevře se nová strana Termín přijímací zkoušky, tam si rodič zvolí termín a klikne na Uložit.
 8. Systém zajistí, že se zvolený termín přijímací zkoušky propíše i do Osobních údajů žáka.
 9. Pro jednotlivé termíny přijímacích zkoušek můžete i nyní využít filtr s názvem Termín přijímacích zkoušek.
Nastavení Poslat zprávu

Přes tlačítko Poslat zprávu posíláte různé typy zpráv.
Toto nastavení se týká zpráv s názvem „Žádost o zaplacení balíčku plateb“.

Vycházíme vstříc školám, které si přály v e-mailu „Žádost o zaplacení balíčku plateb“ zobrazovat dílčí částky platby.
Standardně se tato možnost v notifikacích neobjevuje, pokud si však přejete v přehledu plateb Balíčku zobrazovat částky k jednotlivým Studijním zaměřením, přepněte si tuto volbu v Nastavení školy.
Vyberte „Nastavení Poslat zprávu“ a zvolte Ano pro „Zobrazovat částky pro jednotlivé příkazy k úhradě“. 

Viz také článek: Balíčky plateb.

Umístění v Nápovědě: 7. ŠKOLA15. Nastavení školy › 6. Nastavení Poslat zprávu

Související témata: nastavení škol Příkazy k úhradě a žádosti o zaplacení Nastavení Poslat zprávu částka Balíčky plateb jednotlivé

Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?

V tom případě je nutné do systému zadat, že žák se soutěže nezúčastnil. Tuto možnost najdete na straně Soutěžící
V seznamu soutěžících najděte Přihlášku konkrétního žáka a vpravo klikněte na tlačítko Neúčast. Po kliknutí na tlačítko Neúčast bude jméno soutěžícího v Harmonogramu zobrazeno jako přeškrtnuté a také mu v Bodovací tabulce zešednou (zneaktivní se) políčka k bodování.


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)15. Nejčastěji kladené otázky › 7. Jak mám postupovat v případě, že se žák…

Související témata: neúčast soutěžícího nemoc absence nebodovat harmonogram přeškrtnuté

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)