Přehled nápovědy k tématu 'město'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: poštovní adresy validace kontrola obec ulice reálná popisné číslo domu orientační dům část směrovací číslo našeptávač

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující

Typy chyb v poštovní adrese
 1. Údaje adresy jsou ve špatném formátu — chyba se týká jednotlivých údajů adresy, které nesplňují základní normy. Tento typ chyb lze obvykle snadno rozeznat i opravit. Chybová zpráva zobrazená při uložení se vztahuje vždy ke konkrétnímu údaji adresy, který uveden je ve špatném formátu.
  Příklady: název ulice obsahuje číslice, obec nezačíná velkým písmenem, PSČ obsahuje pouze 4 číslice namísto 5.
 2. Adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující — chyba se týká poštovní adresy jako celku, kdy jednotlivé údaje sice jsou ve správném formátu, ale adresa neidentifikuje reálně existující adresní místo. Chybová zpráva zobrazená při uložení sděluje, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující adresa.
  Příklad: „Myšpulínova 1043/7, 999 99 Třeskoprsky“ — jednotlivé údaje adresy jsou ve správném formátu, ale nejedná se o reálně existující adresu.
Tento článek se zabývá možností opravy druhého typu chyb.

Možnosti opravy adresy, která nebyla rozpoznána jako reálně existující:
 1. Některé chyby v poštovní adrese je možné vyřešit ihned opravou nejčastějších chyb a s použitím našeptávače adres (viz níže). To, že byla oprava úspěšná, poznáte tak, že zmizí oranžové nebo červené obarvení údajů adresy, které indikovalo chybu kontroly.
 2. Pokud oprava nejčastějších chyb problém nevyřešila, je nutné získat správné informace přímo od osoby, které se adresa týká.
 3. Je-li zcela zřejmé, že poštovní adresa je zadána ve správném tvaru, ale systém přesto hlásí chybu, může jít o problém na straně databáze pro kontrolu adres (např. dané adresní místo vzniklo nově a ještě není v databázi zohledněno – nově postavený dům, nově pojmenovaná ulice, apod.). V takovém případě údaje uložte a zaklikněte zatržítko „Jedná se o reálně existující adresu“. Tím bude kontrola chyby potlačena. (Oranžové nebo červené obarvení údajů adresy však z informativních důvodů zůstane zachováno).

Poznámka k fungování našeptávače adres:
Našeptávač adres lze využívat pro doplnění chybějících opravu již vyplněných údajů poštovní adresy. Našeptávač pro konkrétní údaj adresy (např. PSČ) našeptává vždy pouze hodnoty tohoto údaje korespondující s hodnotami ostatních vyplněných údajů adresy (např. ulice, obec). Pokud ostatní vyplněné údaje adresy nejsou zadány správně, našeptávač se vůbec nezobrazí. V takovém případě zkuste vymazat některé další vyplněné údaje adresy a pokud se poté našeptávač začne zobrazovat, znamená to, že vymazané údaje adresy byly původně zadány chybně.

Opravy nejčastějších chyb v poštovní adrese, která nebyla rozpoznána jako reálně existující
 • Svítí-li některé údaje adresy oranžově, znamená to, že jsou nevyplněné. Údaje můžete zkusit doplnit s pomocí našeptávače.
  • Nejčastější příčinou bývá nevyplněné číslo popisné nebo číslo orientační. Od zavedení kontroly reálných poštovních adres je v iZUŠ povinné vyplnění obou těchto čísel (ne pouze jednoho z nich jako dříve).
   • Pokud je nevyplněno pouze jedno z čísel (např. číslo orientační), bude jej nejspíše možné doplnit pouze s pomocí našeptávače. Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s nabídkou čísel, která korespondují s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí, pravděpodobně nejsou ostatní vyplněné údaje adresy zadány správně (je tedy potřeba je opravit — níže), anebo došlo k záměně čísla orientačního za číslo popisné. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
   • Pokud jsou nevyplněna obě čísla, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněn jiný údaj adresy (ulice, obec nebo PSČ), postupujte obdobně jako u nevyplněného čísla popisného nebo orientačního.
   • Klikněte myší do nevyplněného pole tak, aby se v něm zobrazil kurzor, a  stiskněte na klávesnici šipku dolů. Tím by se měl zobrazit našeptávač s  nabídkou, která koresponduje s ostatními vyplněnými údaji adresy.
   • Pokud se našeptávač nezobrazí nebo si nejste jisti správností našeptávaných údajů, bude nutné zažádat o chybějící informace přímo osobu, které se adresa týká.
  • Je-li nevyplněna ulice a jedná se přitom o malou obec, která ulice nemá, zkuste jako ulici doplnit název obce.
 • Svítí-li údaje adresy červeně, znamená to, že adresa nebyla rozpoznána jako reálně existující. Údaje adresy můžete zkusit opravit odstraněním obvyklých chyb.
  • Číslo orientační a číslo popisné může být prohozené. Záměnu čísel lze snadno ověřit překopírováním čísel mezi poli adresy. Číslo popisné se vyplňuje jako první do levého pole, číslo orientační jako druhé do pravého pole.
  • Ulice není zadána v obvyklém tvaru. Obvyklý tvar názvu ulice se může v různých obcích lišit. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru využijte našeptávač.
   Příklady: „třída Svobody“ (chybně) — „tř. Svobody“ (správně), „náměstí Hrdinů“ (chybně) „nám. Hrdinů“ (správně), „nám. TGM“ (chybně) „nám. T. G. Masaryka“ (správně), „Purkyňova“ (chybně) „J. E. Purkyně“ (správně).
  • Obec není zadána v obvyklém tvaru. Do názvu obce by se neměla zadávat čísla městských částí. Název městské části je nepovinný, ale lze jej uvést za pomlčkou. Pro snadné nalezení obvyklého tvaru názvu obce využijte našeptávač. 
   Příklady: „Praha 6 - Dejvice“ (chybně) „Dejvice“ (chybně) — „Praha - Dejvice“ (správně) „Praha“ (správně), „Rokytnice n. Jizerou“ (chybně) — „Rokytnice“ (chybně) — „Rokytnice nad Jizerou“ (správně).
  • Přestože v praxi jsou platné různé tvary názvů ulic a obcí, vynucení jednoho obvyklého tvaru pomáhá při organizaci údajů (např. umožňuje přesně využít Filtry a hledání a dohledat všechny žáky bydlící ve stejné obci nebo ulici).
  • Pokud oprava obvyklých chyb v poštovní adrese problém nerozpoznané reálné adresy nevyřeší, bude nutné zažádat o správné informace přímo osobu, které se adresa týká.

Umístění v Nápovědě: 5. ŽIVOTNÍ SITUACE1. Vstup do iZUŠ19. Kontrola reálných poštovních adres › 1. Jak postupovat, pokud poštovní adresa nebyla…

Související témata: poštovní adresy validace kontrola obec ulice reálná popisné číslo domu orientační dům město část směrovací číslo našeptávač

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)