Přihláška do soutěže (vyberte nejprve soutěž ze seznamu níže)

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vyplňte postupně všechna políčka nebo vyberte vhodné možnosti ze seznamů, přihlášku odešlete pomocí tlačítka Odeslat přihlášku. V případě potřeby Vás může pořadatel soutěže kontaktovat na zadaném telefonu nebo e-mailové adrese.
Ukázkové hodnoty jsou zobrazeny šedou barvou (nemusíte je mazat, můžete je skrýt pomocí tlačítko Skrýt ukázkové hodnoty), Vámi zadané údaje jsou zobrazeny černou barvou. Nápovědu k údajům máte vpravo od políčka.

Soutěž, ZUŠ, Kategorie

Soutěžící

 Příjmení žákaJméno žákaRok narozeníNázev školy (ZŠ, SŠ, VŠ)
1


Repertoár

 Příjmení autora hudbyJméno autora hudbyPřesný název skladbyNázvy částí nebo větMinutáž
1 minut sekund
2 minut sekund
3 minut sekund
4 minut sekund
5 minut sekund


Pedagog


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer3)
- adresa schránky; neco@domena.cz


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková

Pedagogové

 Tituly před jménemJménoPříjmeníTituly za příjmenímTelefonE-mail
1

Ředitel školy


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák1) uveďte školu (základní školu, gymnázium…), kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)
2) údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno
3) pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Přihlášku do soutěže je oprávněn vyplnit pouze pedagog žáka nebo ředitel školy. Odesláním Přihlášky do soutěže prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním. Dle Vyhlášky č.55/2005 Sb. §8 je organizátor soutěže povinen po skončení příslušného kola sdělit jméno, příjmení, rok narození, školu a umístění soutěžícího Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tyto údaje zveřejní v programu Excelence MŠMT. Tyto údaje budou taktéž formou prezenčních a výsledkových listin předány krajským úřadům v rámci vyúčtování soutěží a zveřejněny v systému EOS ZUŠ pro zpětnou kontrolu organizace soutěže.

Přihlášku do soutěže vyplňte a odešlete. Není nutné ji tisknout, postačuje elektronická přihláška. V případě potřeby Vás může pořadatel soutěže kontaktovat na zadaném telefonu nebo e-mailové adrese.
Je pravděpodobné, že se soutěžní vystoupení budou nahrávat nebo fotografovat, ať už pořadatelem nebo posluchači. Nezapomeňte tedy získat od zákonných zástupců žáků souhlasy s pořízováním záznamů a fotografií.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Kontaktujte vedení školy, která soutěž pořádá.

O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adresy.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)