Portál práce v základních uměleckých školách

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Detail nabídky práce

Pracovní poziceŘeditel
ZaměstnavatelZákladní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace
Adresa: Pohraniční stráže 67, 358 01 Kraslice
Telefon: 352 686 338
E-mail: zuskraslice(zavináč)volny(tečka)cz
Termín podání přihláškyúterý 30. 4. 2024 (za 11 dnů)
Velikosti úvazkucelý úvazek (40 hodin týdně)
Datum nástupu 1. 8. 2024
PodmínkyPředpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pro doručování, telefonní kontakt,
datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
- předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené v § 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
- odborná kvalifikace odpovídající § 10 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
- osobní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy (zejména občanská a
morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti),
- dobrý zdravotní stav.
Náležitosti přihláškyObsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce), osvědčující kvalifikační předpoklady,
- originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů, atd.),
- strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním
číslem a případně adresou elektronické pošty,
- koncepce rozvoje školy (rozsah min. 2 max. 5 stran A4 strojopisu),
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 01.12.1971)
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti
ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu).
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb. O využití tohoto nástroje, kterým je písemný test,
rozhodne konkursní komise.
PoznámkyŘeditel/ředitelka školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 30. dubna 2024 do 11.00 hodin na adresu:
Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice nebo osobně do podatelny Městského úřadu
Kraslice, nebo elektronicky prostřednictvím IS DS (ID DS riebz3t). Nepostačuje podat přihlášku včetně
příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě, ve stanovený termín musí být doručena do podatelny
MěÚ Kraslice. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího
projednávání. Obálku označte „Konkurs ZUŠ Kraslice - neotevírat“.
Bližší informacehttps://drive.google.com/file/d/1qTNUkCrEEZlm1bVtoyOPSti_404CfhdC/view?usp=sharing

Seznam nabídek práce

Pracovní poziceObecZaměstnavatelPřihláška do
Učitel: Hra na klavírHumpolecZákladní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 30. 4. 2024
ŘeditelKrasliceZákladní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace 30. 4. 2024
KorepetitorHradec KrálovéZákladní umělecká škola JITRO Hradec Králové 3. 5. 2024
Učitel: Hra na housle, Hra na bicí nástroje, Hra na keyboard, Výtvarný oborHradec KrálovéZákladní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838 17. 5. 2024
Učitel: Hra na saxofonHradec KrálovéZákladní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 30. 5. 2024
KorepetitorPardubiceZákladní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 31. 5. 2024
Učitel: Hra na klavírPelhřimovZákladní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, příspěvková organizace 31. 5. 2024
Učitel: Hra na klavírProstějovZákladní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov,příspěvková organizace 31. 5. 2024
Učitel: Sólový zpěvHrušovany nad JevišovkouZákladní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace 31. 5. 2024
Učitel: Hra na keyboard, Hra na klavírHrušovany nad JevišovkouZákladní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace 31. 5. 2024
Učitel: Hra na klavírRychnov nad KněžnouZákladní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 31. 5. 2024
Učitel: Hra na keyboard, Hra na klavírKrálův DvůrSchola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o. 14. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírNový JičínZákladní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace 20. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírKadaňZákladní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň 21. 6. 2024
Učitel: Taneční obor, Přípravná taneční výchovaDolní ÚjezdZákladní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy 24. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírRapotínZákladní umělecká škola PAMFILIA, z.s. 30. 6. 2024
Učitel: Mnichovo HradištěZákladní umělecká škola Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace 30. 6. 2024
Učitel: Hra na kytaruČestliceFLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času 30. 6. 2024
Učitel: Taneční oborHoliceZákladní umělecká škola Karla Malicha 30. 6. 2024
Učitel: Sólový zpěvRapotínZákladní umělecká škola PAMFILIA, z.s. 30. 6. 2024
Učitel: Hra na housleDvůr Králové nad LabemZákladní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83 30. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírLedeč nad SázavouZákladní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková organizace 30. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírBrnoZákladní umělecká škola Orchidea clasic s.r.o. 30. 6. 2024
Učitel: Hra na klavírČestliceFLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času 30. 6. 2024
Učitel: Hra na violoncelloČestliceFLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času 30. 6. 2024
Učitel: Výtvarný oborČestliceFLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času 30. 6. 2024
Učitel: Hra na zobcovou flétnu, Hra na flétnuČestliceFLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času 30. 6. 2024
Učitel: Sólový zpěvKrálův DvůrSchola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o. 31. 7. 2024
Učitel: Hra na klavírBrnoZákladní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 30. 8. 2024
Učitel: Hra na violoncelloJablonec nad NisouZákladní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace 31. 8. 2024
Učitel: Hra na keyboard, Hra na klavírŽandovZákladní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 31. 8. 2024
Učitel: Hra na klavírČeská LípaZákladní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace 31. 8. 2024
Učitel: Hra na kytaruČeská LípaZákladní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace 31. 8. 2024

Chcete zde zveřejnit vaši nabídku práce? Pošlete nám veškeré údaje k nabídce (popis pracovní pozice, zaměstnavatele, podmínky konkurzu a termín podání přihlášky), zde je zveřejníme.

Práce v ZUŠ

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)