Přehled nápovědy k tématu 'vyplnění údajů'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: postup přihláška do soutěže odeslání přihlášky návod přihlášení do soutěže

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ

  1. Školy obdrží odkaz na Přihlášku do soutěže (https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/).
  2. Přihlášku do soutěže (dále jen Přihlášku) vyplní pedagog žáka/žáků a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku (netiskne, nepodepisuje).
  3. Přihláška se uloží do databáze na serveru, je možné se na ni později podívat přes proklik v notifikaci, případně údaje ještě upravit.
  4. Pedagogovi přijde e-mail s notifikací potvrzující odeslání Přihlášky spolu s dalšími informacemi. 
  5. Řediteli vysílající Základní umělecké školy přijde e-mail (na e-mailovou adresu školy) s informací, že byla odeslána Přihláška, aby ji zkontroloval a schválil. V případě nesouhlasu s Přihláškou ji může smazat.
  6. Pořadatelská škola daného kola po přihlášení do EOS ZUŠ (tajemník poroty, případně další pověřené osoby) uvidí seznam všech odeslaných Přihlášek, se kterými bude moci dále pracovat.
  7. Přihlášky jsou po postupu žáka do vyššího kola automaticky „přeposílány“ pořadatelské škole vyššího kola.
  8. Na Přihlášce je vidět umístění žáka ve všech soutěžních kolech.
  9. Ředitel vysílající školy má přístup k seznamu všech Přihlášek a může sledovat jejich postup v soutěži.

Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 7. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ

Související témata: postup přihláška do soutěže odeslání přihlášky vyplnění údajů návod přihlášení do soutěže

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)