Přehled nápovědy k tématu 'soutěžní kola'

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

 Další související témata: uživatel přidělovat práva seznam zaměstnanců zaměstnanec školy člen poroty

Kliknutím na článek zobrazíte jeho celý obsah. Chcete-li získat podrobnější a souvislejší nápovědu, najeďte na myší daný článek a stiskněte tlačítko Zobrazit v Nápovědě.

Nastavení soutěžního kola

Při nastavování soutěžního kola je třeba postupně vyplnit všechna políčka. O jakou soutěž se jedná, komu je určena, o jaký typ kola se jedná aj.
Pozornost věnujte zejména políčkům Uzávěrka přihlášekUzávěrka úpravy repertoáruData zde uvedená vás upozorňují na nejzazší možné termíny: 
  • podání Přihlášky (uzávěrka přihlášek) – do tohoto data je možné Přihlášku do soutěže vyplnit a poslat, po tomto datu to již možné nebude,
  • úpravy repertoáru – do tohoto data je možné v již poslané Přihlášce repertoár upravovat, např. změna skladby, změna autora. Pouze toto políčko zůstane v již vyplněné přihlášce aktivní (ostatní budou neaktivní/zašedlá, tzn. nebude možné v nich cokoliv upravovat). 
Pokud datum Uzávěrky úpravy repertoáru nevyplníte, bude možné repertoár upravovat pouze do data Uzávěrky přihlášek.


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)10. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ › 1. Nastavení soutěžního kola

Související témata: termín uzávěrka změna úprava datum uzávěrka vyplnit soutěžní kola

Kdo má právo upravovat soutěžní kolo

Uživatelé, kteří mají právo upravovat soutěžní kola:
1) Administrátor školy (ředitel nebo zástupce) může přidělovat dalším uživatelům práva upravovat dané soutěžní kolo. 
2) V Nastavení soutěžního kola se zobrazí seznam zaměstnanců pořadatelské školy (uživatelem s právy upravovat dané kolo může být jen zaměstnanec školy nebo člen poroty).
a) Pokud se v seznamu zaměstnanců nachází požadovaná osoba, zvolí ji (zaklikne dole v tabulce Kolo mohou upravovat tito uživatelé).
b) Pokud ne, vyplní údaje o dané osobě (jméno, příjmení, telefon, e-mail). 


Umístění v Nápovědě: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ) › 22. Kdo má právo upravovat soutěžní kolo

Související témata: soutěžní kola uživatel přidělovat práva seznam zaměstnanců zaměstnanec školy člen poroty

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)