Přihláška do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Modrý Kameň
Adresa sídla školy
Lipové námestie 294/26, 992 01 Modrý Kameň (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0911 931 754
E-mail
zus.modrykamen(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zakladnaumeleckaskola.sk

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Prípravná hudobná výchova A (ŠVP)
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute (ŠVP)
   • Hra na trúbke (ŠVP)
   • Hra na priečnej flaute (ŠVP)
   • Hra na saxofóne (ŠVP)
   • Hra na klarinete (ŠVP)
   • Hra na altovej zobcovej flaute (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri (ŠVP)
   • Hra na keyboarde (ŠVP)
   • Hra na organe (ŠVP)
  • pěvecké
   • Spev (ŠVP)
   • Zborový spev (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná výchova (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Tanec (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie (ŠVP)
   • Dramatické oddelenie – príprava na vysoké školy umeleckého smeru (ŠVP)
  • slovesné oddělení
   • Dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2021/2022)

- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2021/2022)

- např. Žák je zcela zdráv
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení
slovesné oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0911 931 754).

Souhlasy zákonných zástupců

1.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
s poskytnutím kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach
2.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku
3.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka: meno, priezvisko, trieda, škola pre ubytovanie, cestovné zľavy na školských výletoch, kurzoch, plenéroch, festivaloch, iných školských, mimoškolských a medzinárodných akciách
4.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
s uvedením a sprístupnením osobných údajov v rozsahu žiaka: meno, priezvisko, trieda, škola pre zľavy do múzea, divadla, kina, filharmónie a iných inštitúcií, navštívených počas školských, mimoškolských a medzinárodných akcií
5.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
uverejňovaním literárnych, hudobných, tanečných a výtvarných prác, výsledkov tvorivej činnosti v rozsahu: s uvedením mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy, v regionálnej tlači, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike
6.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov /žiaka dosiahnutých v rôznych školských, mimoškolských a medzinárodných akciách a súťažiach na webovej stránke školy, na webovom sídle MŠVVaŠ SR v regionálnej tlači, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v printových alebo elektronických médiách
7.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
uverejňovaním osobných údajov žiaka v rozsahu: fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských mimoškolských a medzinárodných akcií a súťaží na webovej stránke školy, v regionálnej tlači, v printových alebo elektronických médiách
8.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
uverejňovaním osobných údajov žiaka v rozsahu: fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských mimoškolských a medzinárodných akcií a súťaží na webovej stránke www.facebook.com a webovej stránke: www.youtube.com
9.
Zákonný zástupca žiaka, na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov svojho dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008 Z.z o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje súhlas:
so zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovej stránke školy, v rozsahu: meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zakladnaumeleckaskola.sk).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)