Přihláška do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya
Adresa sídla školy
Dolný Val 12, 010 01 Žilina (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0415 620 748
E-mail
zusarvay(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zuszilina.sk/

  Nabízená studijní zaměření:
  • Hudební obor – oddělení
    • hudební nauky a PHV
      • Prípravná hudobná výchova B (ŠVP)
    • dechových nástrojů
      • Hra na sopránovej zobcovej flaute (ŠVP)
      • Hra na priečnej flaute (ŠVP)
      • Hra na klarinete (ŠVP)
      • Hra na saxofóne (ŠVP)
      • Hra na trúbke (ŠVP)
      • Hra na pozaune (ŠVP)
      • Hra na lesnom rohu (ŠVP)
      • Hra na fagote (ŠVP)
      • Hra na hoboji (ŠVP)
    • smyčcových nástrojů
      • Hra na husliach (ŠVP)
      • Hra na violončele (ŠVP)
    • strunných nástrojů
      • Hra na gitare (ŠVP)
      • Hra na cimbale (ŠVP)
      • Hra na harfe (ŠVP)
    • bicích nástrojů
      • Hra na bicích nástrojoch (ŠVP)
    • klávesových nástrojů
      • Hra na klavíri (ŠVP)
      • Hra na keyboarde (ŠVP)
      • Hra na organe (ŠVP)
      • Hra na čembale (ŠVP)
    • pěvecké
      • Spev (ŠVP)
      • Zborový spev (ŠVP)
    • akordeonové
      • Hra na akordeóne (ŠVP)
  • Výtvarný obor
    • Výtvarná tvorba (ŠVP)
  • Taneční obor
    • Tanec (ŠVP)
  • Literárně-dramatický obor
    • dramatické oddělení
      • Dramatické a slovesné oddelenie (ŠVP)
    • obor
        • Audiovizuálny odbor (ŠVP)
    zavřít

    Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

    Žák

    - zkratka s tečkou, např. Mgr.
    Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
    Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
    - zkratka s tečkou, např. Ph.D.
    - šest číslic, lomítko, čtyři číslice
    údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

    Zrušit - např. 1. leden 2000
    - obec narození; např. Praha
    - název státu; Česká republika
    pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

    - název státu; Spojené státy americké
    / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
    - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

    - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
    údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

    pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

    - adresa schránky; neco@domena.cz
    - ID datové schránky; např. abc1234
    - název , , gymnázia apod.5)
    Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2021/2022)

    - třída ve výše uvedené škole5)
    Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvje v tomto školním roce (2021/2022)

    - např. Žák je zcela zdráv
    - vyberte zdravotní pojišťovnu
    - např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

    Skrýt ukázkové údaje

    Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

    Zákonní zástupci žáka

    1. zákonný zástupce žáka


    - zkratka s tečkou, např. Mgr.
    - začínající velkým písmenem; např. Alena
    - začínající velkým písmenem; např. Nováková
    - zkratka s tečkou, např. Ph.D.
    - název zaměstnavatele
    údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

    - vykonávaná funkce na pracovišti
    údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

    / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
    - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

    - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
    údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

    pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

    - adresa schránky; neco@domena.cz
    - ID datové schránky; např. abc1234

    2. zákonný zástupce žáka


    - zkratka s tečkou, např. Ing.
    - začínající velkým písmenem; např. Jiří
    - začínající velkým písmenem; např. Novák
    - zkratka s tečkou, např. CSc.
    - název zaměstnavatele
    údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

    - vykonávaná funkce na pracovišti
    údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

    / - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
    - obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

    - telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
    údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

    pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

    - adresa schránky; neco@domena.cz
    - ID datové schránky; např. abc1234

    Skrýt ukázkové údaje

    Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
    Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

    Hudební obor – oddělení:
    hudební nauky a PHV
    dechových nástrojů
    smyčcových nástrojů
    strunných nástrojů
    bicích nástrojů
    klávesových nástrojů
    pěvecké
    akordeonové
    Výtvarný obor
    Taneční obor
    Literárně-dramatický obor
    dramatické oddělení

    Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0415 620 748).

    Souhlasy zákonných zástupců

    Súťaže
    Súhlasím s uvedením osobných údajov žiaka ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko pre účely súťaží a iných školských akcií.
    Uverejňovanie prác
    Súhlasím s uverejňovaním literárnych a výtvarných prác - meno, priezvisko, trieda v budove školy, na webovom sídle školy www.zuszilina.sk a sociálnych sieťach zameraných na prezentáciu školy.
    Uverejňovanie výsledkov
    Súhlasím s uverejňovaním mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach a prijímacích skúškach.
    Uverejňovanie fotiek a videonahrávok
    Súhlasím s uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka na školských akciách na webovom sídle školy www.zuszilina.sk a sociálnych sieťach zameraných na prezentáciu školy

    Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
    Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

    Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

    ZUŠ
    Budova/pobočkaHlavní budova
    Studijní zaměření

    Žák

    Jméno
    Příjmení
    Datum narození
    Místo narození
    Státní občanství2)Česká republika
    Místo pobytu

    Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

    Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zuszilina.sk/).
    Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

    Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

    Tisk Přihlášky do ZUŠ

    Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

    Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

    Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)