Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Horní Slavkov

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
725 958 888
E-mail
jzapf(zavináč)zushslavkov(tečka)cz
Web
www.zushslavkov.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Přípravná estetická výchova-hudební
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu
   • Hra na klarinet
   • Hra na příčnou flétnu
   • Hra na saxofon
   • Hra na trubku
   • Hra na lesní roh
   • Hra na pozoun
   • Hra na fagot
   • Souborová a orchestrální hra
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle
   • Hra na violoncello
   • Hra na violu
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru
   • Hra na elektrickou kytaru
   • Hra na basovou kytaru
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje
  • klávesových nástrojů
   • Hra na keyboard
   • Hra na klavír
  • pěvecké
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
 • Výtvarný obor
  • Přípravná estetická výchova-výtvarný
  • Přípravná výtvarná výchova
  • Výtvarná tvorba
  • Keramika
 • Taneční obor
  • Přípravná estetická výchova-taneční
  • Přípravná taneční výchova
  • Taneční tvorba a interpretace
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Literárně dramatický obor
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (725 958 888).

Souhlasy zákonných zástupců

Generální souhlas zákonných zástupců (platný po dobu docházky žáka(yně)
Souhlasím s výjezdy a účastí na školních i mimoškolních akcích svého dítěte, pořádaných Základní uměleckou školou Horní Slavkov, příspěvkovou organizací. Své dítě svěřuji při výjezdu dozoru, který je určen vedením školy.

Souhlas s ošetřením žáka a prvotního prošetření šikany
Zplnomocňuji pedagogický personál k akutnímu ošetření a vydávám souhlas zdravotnickému zařízení k ošetření svého dítěte a k podání informací o zdravotním stavu svého dítěte odpovědnému pedagogickému dozoru. Souhlas též vydávám k prvotnímu prošetření situace při podezření z šikany či používání návykových látek.

GDPR - zpracování osobních údajů
Uděluji svůj souhlas Základní umělecké škole Horní Slavkov, příspěvkové organizaci, IČ: 75005450 s obecným Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, se zpracováním, uveřejňováním, shromažďováním a evidencí osobních a kontaktních údajů žáků a zákonných zástupců, a to zejména: jména a příjmení, data narození, bydliště, fotografií, videozáznamů, audiozáznamů a výtvarných děl za účelem:
- účasti na školních a mimoškolních akcích (soutěže a reprezentace školy)
- prezentace školy prostřednictvím školní a veřejné vitríny, nástěnky, webu školy, soc. sítí, zpravodajů
- poskytnutí osobních údajů nezbytných pro zajištění povinné školní evidence a dokumentace, a pojištění žáků
- zaznamenání a zlepšení vývoje žáka při jeho vzdělávání
Souhlas poskytuji škole k zajištění a naplnění výše uvedených účelů. Škola se zavazuje, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány a evidovány pouze po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu jejich evidence, shromažďování a zpracovávání. Svým podpisem souhlasím, že jsem byl poučen o právech, podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, zejména o právu kdykoli tento souhlas odvolat, nebo nesouhlasit (odvolat) s jednotlivými účely (nesouhlas s jednotlivými účely, vyjádřete jeho přeškrtnutím) a to i bez udání důvodů. Osobní a citlivé údaje jsou dále zpracovávány, evidovány a předávány podle zákona č. 561/2004 Sb.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zushslavkov.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)