Přihláška do ZUŠ

Nápověda Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.
Nyní můžete přejít k vyplňování přihlášky.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?


Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre
Adresa sídla školy
Vajanského 1, 949 01 Nitra (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0377 415 629
E-mail
zusnitra(zavináč)zusnitra(tečka)sk
Web
www.zusnitra.sk/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute (ŠVP)
   • Hra na altovej zobcovej flaute (ŠVP)
   • Hra na priečnej flaute (ŠVP)
   • Hra na saxofóne (ŠVP)
   • Hra na pozaune (ŠVP)
   • Hra na klarinete (ŠVP)
   • Hra na trúbke (ŠVP)
   • Hra na heligónke (ŠVP)
   • Hra na tenorovej zobcovej flaute (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach (ŠVP)
   • Hra na violončele (ŠVP)
   • Hra na kontrabase (ŠVP)
   • Hra na viole (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare (ŠVP)
   • Hra na basgitare (ŠVP)
   • Hra na elektrickej gitare (ŠVP)
   • Hra na cimbale (ŠVP)
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicích nástrojoch (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri (ŠVP)
   • Hra na keyboarde (ŠVP)
   • Hra na organe (ŠVP)
   • Cirkevnej a chrámovej hudby (ŠVP)
  • pěvecké
   • Spev (ŠVP)
   • Zborový spev (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná výchova (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Tanec (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie (ŠVP)
   • Dramatické oddelenie- záujmová umelecká činnosť (ŠVP)
   • Dramatické oddelenie- príprava na vysoké školy umeleckého smeru (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2018/2019)

- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou bude žák navštěvovat v následujícím školním roce (2018/2019)

- např. Žák je zcela zdráv
- název, zkratka nebo kód zdravotní pojišťovny; např. 111 - VZP
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0377 415 629).

Souhlasy zákonných zástupců

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre Ja, dole podpísaný zákonný zástupca žiaka/žiačky súhlasím: 1. s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže : meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku 2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre ubytovanie, cestovné zľavy na školských výletoch, kurzoch a iných školských akciách 3. uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác – s uvedením mena priezviska a triedy na webovom sídle školy 4. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach 5. uverejňovaním fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení žiaka zo školských akcií na webovom sídle školy a iných verejnosťou dostupných miestach Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia plnenia školskej dochádzky menovaného žiaka.souhlasím
nesouhlasím

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.
Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. Přihlášku do ZUŠ vyplňte, odešlete, vytištěnou přineste do ZUŠ, kde Vám budou sděleny potřebné informace.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Shlédněte tohoto video průvodce nebo nás kontaktujte.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu


O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adresy.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Pondělí 23. dubna 2018