Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Ilava

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?
Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Ilava
Adresa sídla školy
Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0948 389 122
E-mail
zusil(zavináč)verejne(tečka)org
Web
www.zusil.verejne.org

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute
   • Hra na klarinete
   • Hra na trúbke
   • Hra na saxofóne
   • Hra na trombóne
   • Hra na priečnej flaute
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na kontrabase
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
   • Hra na basovej gitare
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
   • Hra na keyboarde
  • pěvecké
   • Spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
   • Hra na heligónke
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná výchova
 • Taneční obor
  • Tanec
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0948 389 122).

Souhlasy zákonných zástupců

Súhlas s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka
Súhlasím s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci žiaka v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských a mimoškolských podujatiach.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v elektronickej prihláške sú správne a pravdivé. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov týmto dávam Základnej umeleckej škole Ilava súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške, ako aj na ich získavanie, kopírovanie, skenovanie, zaznamenávanie na nosič informácií a ich uchovávanie za účelom prijímacieho konania do ZUŠ a štúdia na ZUŠ. Súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške udeľujem na dobu trvania prijímacieho konania a počas štúdia žiaka na ZUŠ. Som si vedomý svojich práv, že v súlade § 28 môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať ako aj požadovať likvidáciu mojich osobných údajov.
Súhlas s uvedením a sprístupnením osobných údajov - súťaže, divadlá
Súhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, vek, ročník, škola pre ubytovanie, cestovné zľavy a cestovné pripoistenie na školských výletoch, kurzoch, sústredeniach, exkurziách a iných školských a mimoškolských akciách a súťažiach a pre zľavy do múzea, divadla, kina a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií.
Súhlas s uverejnením literárnych, výtvarných, hudobných diel na webovom sídle
Súhlasím s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok - s uvedením mena, priezviska, bydlisko, ročník žiaka školy na webovom sídle
Súhlas s uverejnením literárnych, výtvarných, hudobných diel na sociálnych sieťach
Súhlasím s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok - s uvedením mena, priezviska, bydlisko, ročník žiaka školy na Facebooku a iných sociálnych sieťach
Súhlas s uverejnením literárnych, výtvarných, hudobných diel na reklamných produtoch
Súhlasím s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok - s uvedením mena, priezviska, bydlisko, ročník žiaka školy na plagátoch, bulletinoch, nástenných tabuliach
Súhlas s uverejnením literárnych, výtvarných, hudobných diel
Súhlasím s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok - s uvedením mena, priezviska, bydlisko, ročník žiaka školy v printových a elektronických médiách.
Súhlas s uverejnením mena, priezviska a fotografie na webovom sídle
Súhlasím s uverejnením mena, priezviska, fotografie pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských súťažiach a prezentáciách na webovom sídle
Súhlas s uverejnením mena, priezviska a fotografie na sociálnych sieťach
Súhlasím s uverejnením mena, priezviska, fotografie pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských súťažiach a prezentáciách na Facebooku a iných sociálnych sieťach
Súhlas s uverejnením mena, priezviska a fotografie na reklamných produktoch
Súhlasím s uverejnením mena, priezviska, fotografie pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských súťažiach a prezentáciách na plagátoch, bulletinoch, nástenných tabuliach, v printových a elektronických médiách
Súhlas s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení
Súhlasím s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských aktivít na webovom sídle
Súhlas s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení na sociálnych sieťach
Súhlasím s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských aktivít na Facebooku a iných sociálnych sieťach
Súhlas s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení na reklamách
Súhlasím s uverejňovaním mena, priezviska, fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských, divadelných, televíznych, filmových a mimoškolských aktivít na plagátoch, bulletinoch, nástenných tabuliach, v printových a elektronických médiách
Súhlas s uverejnením fotografie a mena na table absolventov ZUŠ
Súhlasím s uverejnením fotografie a mena žiaka na table absolventov ZUŠ
Súhlas s uchovaním kópie súdneho rozhodnutia
Súhlasím s uchovaním kópie súdneho rozhodnutia o zverení žiaka do výchovy

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Státní občanství2)Česká republika
Datum narození
Místo narození
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusil.verejne.org).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)