Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Hlohovec

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Hlohovec
Adresa sídla školy
Pribinova 5, 920 01 Hlohovec (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0337 300 342
E-mail
zus.hlohovec(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zushlohovec.sk/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • PHV - klavír
   • PHV - keyboard
   • PHV - zobcová flauta
   • PHV - gitara
   • PHV - bicích nástrojoch
   • PHV - spev
   • PHV - husle
   • PHV - akordeón
   • PHV - violončelo
   • PHV - zborový spev
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovej flaute
   • Hra na priečnej flaute
   • Hra na klarinete
   • Hra na trúbke
   • Hra na saxofóne
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na violončele
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
   • Hra na basovej gitare
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicích nástrojoch
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
   • Hra na keyboarde
   • Hra na organe
  • pěvecké
   • Spev
   • Zborový spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarný odbor
 • Taneční obor
  • Tanec
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Literárno-dramatický odbor
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0337 300 342).

Souhlasy zákonných zástupců

zverejňovanie mena, priezviska a triedy
so zverejňovaním mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy a facebooku

uverejňovanie fotografií, videonahrávok z vystúpení žiaka zo školských akcií web a fb
so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, koncertov a súťaží na webovom sídle školy (www.zushlohovec.sk), na facebooku školy (https://www.facebook.com/zushc)

uverejňovanie fotografii z akadémií z vystúpení žiaka: printové médiá
uverejňovania fotografií z vystúpení žiaka zo školských akcií v printových médiách a v školskom časopise

uverejňovanie fotografií a videonahrávok z vystúpení žiaka: verejne prístupné priestory školy
uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií vo verejne prístupných priestoroch školy.

súťaže
s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;

výlety, exkurzie
s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, či iných školských akciách;

galéria, divadlo
s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, galérií, divadla, kina a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií;

žiacke práce
so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom časopise, na webovom sídle školy (www.zushlohovec.sk), na facebooku školy (https://www.facebook.com/zushc);

výsledky súťaží
so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach;

izus.sk
s poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu: meno, priezvisko a trieda spoločnosti Sensio.cz s.r.o. , so sídlom Na hrázi 1139/13, 750 02 Přerov, ČR, IČO: 04004621 za účelom registrácie na portáli www.izus.sk.

e-mailové konto
so spracúvaním osobných údajov žiaka v rozsahu: meno, priezvisko, trieda za účelom vytvorenia e-mailového konta, slúžiaceho na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom dištančnej formy.

propagácia zriaďovateľa
s poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu fotografií vyhotovených z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží zriaďovateľovi Prevádzkovateľa v rámci jeho propagácie.

záverečné vyhlásenie a informácie
Doba spracúvania:
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 5., 7. a 8. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Po skončení školskej dochádzky bude predmetný súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.

Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť EuroTRADING, s.r.o.., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.eurotrading.sk/zo. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa pred podpisom oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.
Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov žiaka/žiačky nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zushlohovec.sk/).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)