Přihláška do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Hlohovec
Adresa sídla školy
Pribinova 5, 920 01 Hlohovec (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0337 300 342
E-mail
zus.hlohovec(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zushlohovec.sk/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • PHV - klavír
   • PHV - keyboard
   • PHV - zobcová flauta
   • PHV - gitara
   • PHV - bicích nástrojoch
   • PHV - spev
   • PHV - husle
   • PHV - akordeón
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovej flaute
   • Hra na priečnej flaute
   • Hra na klarinete
   • Hra na trúbke
   • Hra na saxofóne
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na violončele
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
   • Hra na basovej gitare
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicích nástrojoch
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
   • Hra na keyboarde
   • Hra na organe
  • pěvecké
   • Spev
   • Zborový spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarný odbor
 • Taneční obor
  • Tanec
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Literárno-dramatický odbor
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)

- např. Žák je zcela zdráv
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0337 300 342).

Souhlasy zákonných zástupců

zverejňovania výsledkov a uverejňovanie diplomov
zverejňovania výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach vrátane uverejňovania diplomov v rozsahu meno, priezvisko, vek, trieda a názov školy.
uverejňovania fotografií, videonahrávok z vystúpení žiaka zo školských akcií web
uverejňovania fotografií, videonahrávok z vystúpení žiaka zo školských akcií na webovom sídle školy
uverejňovania fotografii, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka: sociálne siete
uverejňovania fotografii, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií na sociálnych sieťach
uverejňovania fotografii, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka: printové médiá
uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií v printových médiách
uverejňovania fotografii. videonahrávok z vystúpení žiaka: verejne prístupné priestory školy
uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií vo verejne prístupných priestoroch školy.
záverečné vyhlásenie
Vyhlasujem a potvrdzujem, že som poskytol/poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Rovnako vyhlasujem a potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil/udelila dobrovoľne a vážne, že mi pred získavaním mojich osobných údajov boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 a 14 nariadenia vrátane informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia a práva na ich opravu/vymazanie/obmedzenie spracúvania podľa článku 16/17/18 nariadenia alebo práva namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 nariadenia, ako aj práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia.

Potvrdzujem, že som □ bol
□ nebol

informovaný o práve odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov rovnako jednoduchým spôsobom, akým som ho udelil – zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Základná umelecká škola Hlohovec, Pribinova 5, 920 01 Hlohovec bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním podľa článku 7 ods. 3 nariadenia.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zushlohovec.sk/).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)