Přihláška do ZUŠ - ZUŠ V. Snítila, Mimoň

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Mírová 119, 471 24 Mimoň (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
724 380 242
E-mail
reditel(zavináč)zusmimon(tečka)cz
Web
http://www.zusmimon.cz/

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu
   • Hra na saxofon
   • Hra na klarinet
   • Hra na trubku
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru
   • Hra na elektrickou kytaru
   • Hra na basovou kytaru
   • Hra na akustickou kytaru
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír
   • Hra na EKN
  • pěvecké
   • Sólový zpěv
   • Akademie pro seniory Sólový zpěv
  • akordeonové
   • Hra na akordeon
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná kreativita
  • Průřezová přípravná výchova-dvojkolečko
  • Průřezová přípravná výchova-trojkolečko
  • Akademie pro seniory Výtvarná kreativita
 • Taneční obor
  • Taneční tvorba a interpretace
  • Akademie pro seniory Taneční tvorba a interpretace
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (724 380 242).

Souhlasy zákonných zástupců

Všeobecné - školní řád a úplata za vzdělání verze 2022
Svým podpisem stvrzuji, že :
- Jsem se seznámil se školním řádem.
- Je mi známo, že úplatu za I. pololetí je třeba uhradit do 31.srpna. a za II. pololetí do 31.ledna.
- V případě potřeby souhlasím s poskytnutím základní první pomoci našemu dítěti.
- Souhlasím s prvotním prošetřením situace při podezření šikany či používaní návykových látek.
- Tento souhlas poskytuji neomezeně po dobu studia, přičemž beru na vědomí, že ho mohu kdykoliv písemně odvolat.

G Suite
Vyjadřuji souhlas, aby ZUŠ V.Snítila, Mimoň, p.o. vytvořila a používala e-mailovou adresu mého dítěte ve tvaru jmeno.prijmeni@zusmimon.cz pro zajištění přístupu do systému G Suite v období distanční výuky v případě uzavření školy nařízené zřizovatelem nebo MŠMT.

Zpracování osobních údajů
ve smyslu čl. 6 a 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
Popis údajů a operací zpracování, ke kterým se souhlas uděluje
a) použití fotografie, jména a příjmení žáka na webových stránkách školy a sociálních sítích;
b) použití fotografie, jména a příjmení žáka v tištěných propagačních materiálech školy;
c) pořízení audiozáznamu a videozáznamu z akcí školy a soutěžních vystoupení a jejich uveřejnění na webových stránkách školy nebo sociálních sítích;
d) použití písemných výtvarných, hudebních a jiných prací žáka za účelem prezentace a propagace školy;
e) předání jména, příjmení a fotografie vydavatelům tištěných nebo elektronických médií;
Souhlas se uděluje na dobu trvání školního vzdělávání. Zanikne odvoláním nebo uplynutím doby docházky. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že souhlas je vážný a svobodný. Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že byl řádně poučen o možnosti odvolání souhlasu a prohlašuje, že správce vůči němu splnil informační povinnost ve smyslu čl. 12 a 13 Nařízení.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň příspěvková organizace

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://www.zusmimon.cz/).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)