Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
19. 1. 2013Umožnit uložit dílčí součást nadřazeného předmětu bez hodinové dotaceCelostátní učební plány obsahují předměty jako např. Příprava k souhře, Hra z listu, Improvizace apod., které nemají samostatnou hodinovou dotaci, jsou dílčí disciplínou nadřazeného předmětu (např. Hra na klavír). Nyní je možné zadat minimální i maximální hodinovou dotaci s hodnotou 0.
18. 1. 2013Zveřejnit postup, jak zapsat žákům klasifikaci na VysvědčeníDo Nápovědy jsme přidali odpověď na další často kladený dotaz "Jak zapsat žákům klasifikaci na Vysvědčení?".
17. 1. 2013Umožnit zadat počty omluvených a neomluvených hodin, pokud není vyplněna třídní knihaŠkoly, které nezačaly s iZUŠ od září, ale až později, nemají vyplněné třídní knihy, zvláště pak docházku žáků. Není tak možné podle docházky spočítat omluvené a neomluvené hodiny za celé pololetí na Vysvědčení. Z toho důvodu jsme těmto školám umožnili zadat zamešnané hodiny, které nejsou zdokumentovány, ručně. V klasifikaci učitelé těchto škol zadají kromě hodnocení i počet omluvených a neomluvených hodin. Zdokumentované hodiny (v třídních knihách) a nezdokumentované (zadané ručně při klasifikaci) se sečtou dohromady. Zadávejte tedy jen počet hodin, které nejsou uvedeny v třídních knihách.
16. 1. 2013Vytvořit funkci pro hromadné uložení Příkazů k úhradě školného všem žákům na 2. pololetíV Hromadných funkcích jsou nyní k dispozici 3 funkce: Uložit Příkazy k úhradě na 1. pololetí a celoroční, Uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí, Odeslat e-mailem Příkazy k úhradě jako Žádost o zaplacení školného
Pokud chcete všem žákům uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí hromadně (ne po jednom žákovi), klikněte na tlačítko Uložit Příkazy k úhradě na 2. pololetí. Uloží se Příkazy k úhradě 200 žákům. Opětovným kliknutím se uloží Příkazy dalším žákům, dokud nebudou uloženy Příkazy všem žákům Vaší školy (klikněte na tlačítko, počkejte na potvrzení uložení). Pokud jsou Vám známy slevy na školném či výjimky v platbách školného (přeplatek, nedoplatek, splátky apod.), jděte do Dokumentů konkrétního žáka, zobrazte si Příkaz k úhradě, upravte ho přepsáním Částky, případně si připište Poznámku a změny uložte. Takto upravte výjimky u těch žáků, kterých se týkají. Nyní namátkově zkontrolujte několik žáků různých oborů (např. jednoho žáka ve výtvarném a jednoho v tanečním oboru) a různých druhů výuky (např. jednoho vyučovaného individuálně na klavír a jednoho skupinově na keyboard). Až si budete jisti, že všichni žáci mají příkázáno správné školné, jdětě zpět do Hromadných funkcí (strana Škola – tlačítko Hromadné funkce). Kliknutím na Odeslat e-mailem Příkazy k úhradě se všechny uložené, nezaplacené, zatím neodeslané Příkazy k úhradě odešlou na e-mailové adresy žákům a jejich zákonným zástupcům jako Žádost o zaplacení školného. Odešle se vždy maximálně 50 Žádostí, proto po potvrzení o odeslání vždy klikněte na tlačítko znovu, dokud se neodešlou všechny Žádosti o zaplacení školného. Pokud nebude školné uhrazeno, můžete platbu upomínat z Dokumentů žáka kliknutím na tlačítko Upozornit v sekci Pohledávky.
15. 1. 2013Načítat výpisy transakcí z banky ve formátu GPCNyní již iZUŠ zvládá načítat výpisy, které produkuje ČSOB.
14. 1. 2013Umožnit přepínat mezi stejnými dokumenty různých zaměstnancůVedení školy často kontroluje určitý dokument u všech zaměstnanců, např. Rozvrh hodin. Dosud jste museli jít vždy na stranu Zaměstnanci, otevřít si Dokumenty zaměstnance a pak teprve zobrazit Rozvrh hodin. To je zdlouhavá cesta, zvlášť když ji musíte opakovat třeba 50x. Proto jsme přidali do levého sloupce (pod menu) seznam všech zaměstnanců, mezi kterými můžete přepínat. Stačí si tedy zobrazit dokument jednoho zaměstnance, např. jeho Rozvrh hodin, a pak jen vybrat ze seznamu jiného zaměstnance, ihned se zobrazí jeho Rozvrh hodin. Můžete též použít tlačítka Předchozí a Další, čímž můžete snadno zkontrolovat stejný dokument u všech zaměstnanců seřazených podle abecedy. Toto vylepšení oceníte i při kontrolách Osobních údajů zaměstnanců, třídních knih (dokument Výpis z třídních knih), vyplněné klasifikace (dokument Vysvědčení nebo Výpis z vysvědčení) a dalších.
14. 1. 2013Nevyžadovat vyplnění Pracoviště a Povolání zákonného zástupce žákaNa aktuálně platných dokumentech základních uměleckých škol se již nevyskytují údaje o pracovišti a povolání zákonného zástupce žáka, proto ani na Přihlášce do ZUŠ a v Osobních údajích žáka v iZUŠ již není vyžadováno vyplnění těchto údajů, uvedení Pracoviště a Povolání je nepovinné.
13. 1. 2013Umožnit po uložení předmětu zobrazit učební plányKdyž upravujete předměty, oceníte možnost zobrazit si předmět přehledně v učebních plánech, vizuálně zkontrolovat, zda je vše zadáno správně. Po uložení předmětu klikněte na tlačítko Učební plány k jejich zobrazení.
12. 1. 2013Umožnit upravit předmět přímo z učebního plánuV učebních plánech máte přehledně zobrazeny všechny předměty daného studijního zaměření v daném druhu studia ve všech ročnících. Kliknutím na počet hodin u daného předmětu v daném ročníku (např. žák má ve 3. ročníku 1 hodinu Hudební nauky, tedy kliknutím na číslo 1), můžete tento předmět upravit. Z učebních plánu můžete tak snadno upravovat všechny předměty.
11. 1. 2013Umožnit zobrazit detailnější náhled Rozvrhu hodinStandardně je zobrazen náhled Rozvrhu hodin ukazující výuku i nepřímou pedagogickou činnost mezi 6. až 22. hodinou. Prostor pro zobrazení je však omezený listem papíru A4, a proto jednotlivé hodiny jsou poměrně malé, vleze se do nich je málo textu (např. ve skupinové výuce je viditelné jméno pouze prvního žáka). Pokud chcete zobrazit výuku detailněji (např. zobrazit pro kontrolu i jméno druhého žáka ve skupině), může přepnout na zobrazení náhledu rozvrhu hodin až od 12. do 20. hodiny. Jednotlivé hodiny budou větší a vleze se do nich více textu. Přepínání mezi zobrazenými hodinami je dostupné nad náhledem rozvrhu. Tento náhled slouží pro kontrolu, když do Rozvrhu hodin zapisujete hodiny. V případě, že chcete Rozvrh hodin vytisknout, využijte tlačítko Nastavení tisku v Dokumentech zaměstnance.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)