Nápověda k soutěžím

Nápověda k soutěžím

Nápověda Slovensky ČeskyStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

  1. 17.9. Kontakty

Rejstřík

 • V
 • Věk žáka na přihlášce
 • Úprava soutěžního kola
 • Úprava přihlášky
 • Úprava diplomu
 • T
 • Tvorba Diplomu
 • S
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • soutěže
 • P
 • Při vyplňování bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Přihlášky do soutěže výtvarného oboru ZUŠ
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška do soutěže
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Proč nevidím přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Proč nevidím obrázek na diplomu?
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • O
 • organizace soutěží
 • Obrázek na diplom
 • N
 • Nejčastější otázky týkající se přihlášek
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nastavení soutěžního kola
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • M
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • K
 • Kontrola vyplněné přihlášky
 • Kontakty
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kam se elektronická přihláška odešle?
 • J
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jak vložit do přihlášky výtvarné práce?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak nastavím tisk diplomu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového harmonogramu?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále se mi zobrazuje i slovo ”UKÁZKA”
 • D
 • diplom
 • C
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • cena
 1. Trvalý odkaz

  17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.

  Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže cena diplom organizace soutěží

 2. Trvalý odkaz

  17.1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Je určen:
  • především pořadatelům jednotlivých soutěžních kol,
  • pedagogům, kteří přihlašují soutěžící do soutěže,
  • komukoliv, kdo se chce dozvědět informace o soutěžích,
  • slouží všem ZUŠ v ČR,
  • poskytuje údaje i pro nadřízené orgány (krajské úřady, MŠMT...).

  Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Související témata: pro koho kdo EOS používá uživatelé využití

 3. Trvalý odkaz

  17.2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Pomáhá s vyplněním nebo automaticky vytváří tyto dokumenty:
  • Přihláška do soutěže,
  • Harmonogram soutěže,
  • Prezenční listina soutěžících,
  • Prezenční listina porotců, pedagogů a hostů,
  • Rozdělení učeben,
  • Cedule na dveře učeben,
  • Soutěžní katalog,
  • Bodovací lístek,
  • Bodovací tabulka,
  • Výsledková listina,
  • Diplom,
  • Protokol o předání věcných cen,
  • Export do programu Excelence.

  Mimo jiné nabízí také tyto dokumenty:
  • Informace o soutěži,
  • Seznam soutěžících s možností hledání, filtrování a řazení,
  • Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ,
  • Obsazení poroty,
  • Seznam soutěžních skladeb.

  Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Související témata: nabídka dokumenty Co EOS umí využití základní informace

 4. Trvalý odkaz

  17.3. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ

  1. Školy obdrží odkaz na Přihlášku do soutěže.
  2. Přihlášku vyplní pedagog žáka/žáků a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku (netiskne, nepodepisuje).
  3. Přihláška se uloží do databáze na serveru, je možné se na ni později podívat, případně údaje ještě upravit.
  4. Pedagogovi přijde e-mail potvrzující odeslání přihlášky spolu s dalšími informacemi.
  5. Řediteli vysílající školy přijde e-mail (na e-mailovou adresu školy) s informací, že byla odeslána přihláška, aby ji schválil. 
  6. Pořadatelská škola daného kola po přihlášení se do EOS ZUŠ (tajemník poroty, případně další pověřené osoby) uvidí seznam všech odeslaných přihlášek, se kterými bude moci dále pracovat.
  7. Přihlášky jsou po postupu žáka do vyššího kola automaticky "přeposílány" pořadatelské škole vyššího kola.
  8. Na Přihlášce je vidět umístění žáka ve všech kolech.
  9. Ředitel vysílající školy má přístup k seznamu všech přihlášek a může sledovat jejich postup v soutěži.
 5. Trvalý odkaz

  17.3.1. Přihláška do soutěže

  V přihlášce do soutěže postupně vyplníte všechna políčka, případně vyberete vhodné možnosti z nabízených seznamů. 
  1. Soutěž – vyberte soutěž
  2. ZUŠ – máte možnost vybrat ZUŠ ze seznamu a nebo začít psát do volného políčka název školy a poté vybrat z níže zobrazených nabídek.
  3. Soutěžní kategorie –  vyberte soutěžní kategorii
  4. Vyplňte údaje o soutěžícím – jméno a příjmení s prvním velkým písmenem a zbytek malými, není možné napsat např. celé příjmení velkými písmeny, do kolonky škola u soutěžícího prosím napište oficiální název školy
  5. Věková kategorie – věkovou kategorii vypočítá EOS sám, podle data narození soutěžícího, věkovou kategorii lze změnit na vyšší nikoli na nižší
  6. Repertoár – u repertoáru máte nově možnost volby více autorů - autor hudby, textu, aranžmá, dramaturgie aj. Stačí kliknout na tlačítko zelené plus a vyplnit dle potřeby. Pokud skladba nemá autora - vyplňte např. Lidová, nebo Anonym.
  7. Pedagogové – alespoň u jednoho pedagoga musí být vyplněn e-mail a telefon. Pro přidání více Pedagogů či Korepetitorů zapsaných na Přihlášce, stačí kliknout na tlačítko Přidat další řádek. Tabulka s Korepetitory se objeví pouze u soutěží, u kterých korepetitoři účinkují.
  8. Poznámky – do poznámek zapište cokoli, co se do přihlášky nevešlo. U některých soutěží je více možností na poznámky jako např. technické poznámky
  9. U cizojazyčného jména nebo příjmení máte možnost zakliknout checkbox „Jedná se o cizojazyčné jméno / příjmení (kontrola jména tomu bude přizpůsobena)“.


 6. Trvalý odkaz

  17.3.2. Kontrola vyplněné přihlášky

  Poté, co přihlášku odešlete, najdete ji na straně Soutěžící. Tato strana se nachází v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží www.soutezezus.cz
  Zde můžete přihlášku zkontrolovat, v případě potřeby i upravit.


 7. Trvalý odkaz

  17.3.3. Úprava přihlášky

  Pokud potřebujete přihlášku po jejím odeslání upravit, je to možné na straně Soutěžící. Upravit přihlášku může ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy, do které žák chodí. Případně ji může upravit organizátor okresního kola, pokud se školní kolo nekoná. Přihlášku lze upravovat až do uzávěrky přihlášek okresního kola. Po tomto termínu může přihlášku upravit pouze předseda sekce ÚUR dané soutěže.

 8. Trvalý odkaz

  17.3.4.1. Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?

  Přihlášku může vyplnit kterýkoli pedagog, a to buď přímo v EOS ZUŠ (Přihláška do soutěže), nebo snadněji přímo z informačního systému iZUŠ či programu Klasifikace. Pro vyplnění přihlášky není třeba žádné heslo. Při vyplňování postupujte shora dolů, zleva doprava. Není třeba zadávat, kam se má přihláška poslat, o to už se automaticky postará EOS ZUŠ.
  Potvrzení o vyplněné přihlášce přijde na e-mail učitele přihlašovaného žáka, e-mail ředitele školy a oficiální e-mail školy.

 9. Trvalý odkaz

  17.3.4.2. Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?

  Ve školním roce 2016/2017 to ještě bylo povinné, od roku 2017/2018 je tisk přihlášky nepovinný (postačuje vyplnění elektronické přihlášky v EOS ZUŠ) a záleží na požadavcích organizátora daného soutěžního kola. Jestliže bude tištěnou přihlášku požadovat, po vyplnění elektronické přihlášky se vám nabídne možnost tisku. Přihlášku může zkontrolovat ředitel školy, případně opravit chyby nebo přihlášku smazat, ale jen do uzávěrky okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). Elektronickou přihlášku obdržel organizátor soutěže ihned po jejím vyplnění. Tištěnou přihlášku pošlete organizátorovi soutěže poštou, nebo ji přineste s sebou do místa konání soutěže.

 10. Trvalý odkaz

  17.3.4.3. Kam se elektronická přihláška odešle?

  Přihláška se nejprve vždy odešle do nejnižšího, tedy školního kola soutěže. Pokud ředitel školy zadal, že se školní kolo nekoná, přihláška automaticky poskočí do okresního kola. V opačném případě do okresního kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem. Pokud se nekoná okresní kolo, přihláška automaticky poskočí do krajského kola. V opačném případě do krajského kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem.

 11. Trvalý odkaz

  17.3.4.4. Proč nevidím přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?

  Možný důvod, proč nevidíte přihlášky žáků, je ten, že vaše škola nepořádá školní kolo soutěže a vy chcete žáka přihlásit rovnou do okresního. 
  K tomu je ale potřeba, abyste u své školy nastavili, že školní kolo té konkrétní soutěže se nekoná. Přihlášky se nemohou samy automaticky poslat do okresního kola, pokud je možnost, že se školní kolo konat bude.

 12. Trvalý odkaz

  17.3.4.5. Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

  Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy, případně organizátor školního nebo okresního kola až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
  Po tomto termínu může přihlášku upravit jen předseda sekce ÚUR pro danou soutěž.
 13. Trvalý odkaz

  17.3.4.6. Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?

  Ano. Možnost vybrat další ZUŠ se odvíjí od počtu soutěžících. Kolik je vyplněno soutěžících, tolik může být ZUŠ, nejvíce však 4 ZUŠ.

 14. Trvalý odkaz

  17.3.4.7. Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v přihlášce a je po uzávěrce soutěže?

  Kontaktujte, prosíme, předsedu sekce ÚUR ZUŠ příslušné soutěže. 
 15. Trvalý odkaz

  17.3.4.8. Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?

  Smazat přihlášku může pouze ředitel školy. Učitel, který přihlášku do systému zadal, takové oprávnění nemá. Pokud tedy potřebujete smazat omylem odeslanou přihlášku, požádejte ředitele své školy. Pokud již je po uzávěrce soutěže, kontaktujte prosím předsedu sekce ÚUR pro danou soutěž.

 16. Trvalý odkaz

  17.3.4.9. Kdy je potřeba vyplnit název souboru?

  Název souboru vyplňujete pouze v případě, že přihlašujete více soutěžících na jedné přihlášce.
 17. Trvalý odkaz

  17.3.4.10. Jak mohu upravit informace o ZUŠ?

  Pokud je potřeba aktualizovat údaje o ZUŠ, klikněte na zobrazit informace o ZUŠ, tam najdete kontaktní e-mail a telefon, na které se v takovém případě můžete obrátit.
  Údaje o ZUŠ může také po přihlášení do EOS upravit přímo ředitel na straně Škola.

  1. Trvalý odkaz

   17.4. Přihlášky do soutěže výtvarného oboru ZUŠ

   Pro aktuální ročník soutěžní přehlídky bylo vyhlášeno nepovinné téma „UMĚNÍ – TADY A TEĎ“. Toto téma může být zpracováno ve všech disciplínách. 
   Pokud jste svoje práce zpracovávali k tomuto tématu, zatrhněte v přihlášce checkbox Aktuální téma. V přihlášce do soutěže jej najdete pod Soutěžní kategorií.

   Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 4. Přihlášky do soutěže výtvarného oboru…

   Související témata: aktuální téma výtvarná soutěž přihláška

  2. Trvalý odkaz

   17.4.1. Věk žáka na přihlášce

   Na Přihlášce do soutěže vždy uvádějte aktuální věk soutěžícího. Na každé práci by měl být vyznačen věk soutěžícího v době, kdy práce vznikla. Žádná práce nesmí být starší tří let.
  3. Trvalý odkaz

   17.4.2. Jak vložit do přihlášky výtvarné práce?

   Každý obrázek, který do systému EOS vložíte by měl mít maximálně 35 MB. Jako první zmenšete velikost obrázku např. přes tuto stránku: resizer.cz a teprve poté jej nahrajte do přihlášky.


  4. Trvalý odkaz

   17.5. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

   1. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva členům ÚUR.
   2. Členové ÚUR vytvoří ústřední kola a přidělí práva tajemníkům ústředních kol, případně dalším osobám (viz Přidělování práv do EOS ZUŠ oprávněným osobám).
   3. Členové ÚUR vytvoří práva členům KUR.
   4. Členové KUR vytvoří krajská kola a přidělí práva tajemníkům krajských kol, případně dalším osobám.
   5. Členové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano - vytvoří okresní kola a přidělí práva organizátorům okresních kol, pokud ne - zvolí, která okresní kola se nekonají).
   6. Členové KUR zjistí, zda se budou ve školách konat školní kola (pokud ano - vytvoří školní kola a přidělí práva tajemníkům školních kol, pokud ne - zatrhnou, která školní kola se nekonají).
   7. Díky této posloupnosti EOS ZUŠ pozná, zda má Přihláška směřovat do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola.
   8. Tajemník poroty nejnižšího kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže, a postará se, aby všechny školy byly proškoleny, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže - elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.

   Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem mohou editovat pouze členové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplňují pouze členové ÚR. Editaci těchto údajů nemá povolena pořádající škola ani nikdo další.
   Školy si samy vkládají pouze školní kola.

  5. Trvalý odkaz

   17.5.1. Nastavení soutěžního kola

   Při nastavování soutěžního kola je třeba postupně vyplnit všechna políčka. O jakou soutěž se jedná, komu je určena, o jaký typ kola se jedná aj.
   Pozornost věnujte zejména políčkům Uzávěrka přihlášekUzávěrka úpravy repertoáruData zde uvedená vás upozorňují na nejzazší možné termíny: 
   • podání přihlášky (uzávěrka přihlášek) - do tohoto data je možné přihlášku do soutěže vyplnit a poslat, po tomto datu to již možné nebude,
   • úpravy repertoáru - do tohoto data je možné v již poslané přihlášce repertoár upravovat, např. změna skladby, změna autora. Pouze toto políčko zůstane v již vyplněné přihlášce aktivní (ostatní budou neaktivní/zašedlá, tzn. nebude možné v nich cokoliv upravovat). 
   Pokud datum Uzávěrky úpravy repertoáru nevyplníte, bude možné repertoár upravovat pouze do data Uzávěrky přihlášek.


   1. Trvalý odkaz

    17.5.2. Úprava soutěžního kola

    Pokud potřebujete aktualizovat stav vašich zaměstnanců, tj. odebrat či naopak přidat zaměstnance, kteří případně mohou soutěžní kolo upravovat, postupujte následovně:
    1. Na straně Nastavení soutěžního kola → Kolo mohou upravovat tito uživatelé - pod tabulkou se jmény naleznete kolonku Zaměstnanci, tu rozklikněte. Objeví se vám seznam všech vašich zaměstnanců. 
    2. U zaměstnanců, kteří již u vás ve škole nepracují, je třeba jim v jejich Osobních údajích vyplnit datum v ZUŠ OD a DO. Tím je v systému ukončíte.
    3. Nové zaměstnance přidáte tlačítkem  Přidat zaměstnance, poté jim vyplňte osobní údaje a uložte. 
    4. Nezapomeňte novým zaměstnancům vygenerovat přihlašovací údaje - kliknutím na vaše Přihlašovací jméno vlevo nahoře (např. Přihlášený uživatel: Jan Novák), červený text vám oznamuje, kolik zaměstnanců nemá vygenerovány přihlašovací údaje. Použijte tlačítko Vygenerovat přístupové údaje novým zaměstnancům - buďto po jenom zaměstnanci nebo automaticky všem zaměstnancům.

  6. Trvalý odkaz

   17.6. Tvorba Diplomu

   Každý organizátor soutěže vytváří diplom podle svých představ. V dalších podkapitolách se dozvíte, jakým způsobem vložit na diplom obrázek a jak diplom jednoduše upravovat.

   Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 6. Tvorba Diplomu

   Související témata: diplom

   1. Trvalý odkaz

    17.6.1. Obrázek na diplom

    Obrázek na diplom můžete vložit na straně Nastavení soutěžního kola. Obrázek, který na tuto stranu vložíte, se roztáhne jako celé pozadí diplomu. 
    Co dělat, pokud obrázek nechcete jako celé pozadí diplomu? 
    1. Nejprve obrázek vložte na prázdnou A4 (např. v programu Malování) na přesné místo, kde jej na diplomu chcete mít. 
    2. Takto upravený obrázek vložte na stranu Nastavení soutěžního kola.


   2. Trvalý odkaz

    17.6.2. Úprava diplomu

    Pokud v Nastavení školního kola vložíte upravený obrázek, informace na diplomu se Vám přeskupí přesně podle obrázku.
    Samozřejmě dále můžete diplom upravovat podle svých vlastních představ. 
    To lze na straně Nastavení tisku diplomu.
    Můžete zde nastavit přesné pozice textů na diplomu, také upravit fond písma, velikost a barvu.

  7. Trvalý odkaz

   17.7. Stručný návod pro bodování porotců

   1. Každý porotce od tajemníka poroty obdrží uživatelské jméno a heslo do EOS ZUŠ (heslo si také můžete nechat zaslat vyplněním údajů zde: https://www.soutezezus.cz/nastaveni_uctu/nove_heslo/.
   2. Přihlásí se na www.soutezezus.cz vyplněním uživatelského jména a hesla do sekce Přihlášení a kliknutím na tlačítko Přihlásit.
   3. Ihned po přihlášení klikne na své jméno (pod logem EOS ZUŠ a textem Přihlášený uživatel) a dostane se na stranu Nastavení uživatele.
   4. Změní si své heslo, aby ho nikdo jiný nevěděl, vyplněním původního hesla, nového hesla (2x) a kliknutím na tlačítko Uložit.
   5. Jde na Bodovací lístek kliknutím na položku menu vlevo.
   6. Může hned začít zapisovat body (kurzor stojí u prvního soutěžícího, kterému ještě nebyly zapsány body). Vyťuká na klávesnici číslo (např. 21), na dalšího soutěžícího se posune klávesou Tab, bodování uloží klávesou Enter, případně kliknutím na tlačítko Uložit body (dole na stránce).
   7. Jakmile odchází od počítače, ohlásí se kliknutím na “odhlásit” (pod svým jménem vlevo), aby nikdo nenahlížel do jeho bodovacího lístku. Po opětovném přihlášení pokračuje v zapisování bodů (bod 6).
   8. Porotce nemůže měnit již jednou zadané body. Pokud potřebuje body opravit, požádá tajemníka poroty.

   1. cena                    2. cena          3. cena         ČU1          ČU2          Diplom za účast
   25 24 23 22 21       20 19 18       17 16 15       14 13       12 11       10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

   Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 7. Stručný návod pro bodování porotců

   Související témata: body porota výsledek přihlašovací údaje ceny hodnocení heslo zde

   1. Trvalý odkaz

    17.8.1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?

    Vaší jedinou povinností je určit, zda se ve vaší škole budou nebo nebudou konat školní kola soutěží. V obou případech je třeba se do EOS ZUŠ přihlásit heslem, které vám bylo zasláno, a přidat školní kola všech soutěží (vyplnit data konání školních kol, nebo kliknout, že se školní kola nekonají) - viz obrázky u článku Postup zadání nekonajícího se školního kola. Bez toho by přihlášky stále setrvávaly ve školním kole a čekaly na vaše rozhodnutí. 
    Pro každou soutěž můžete do EOS ZUŠ zapsat pouze jedno školní kolo!
    Na straně Soutěžící můžete vidět všechny přihlášky, které byly odeslány do soutěží za vaši školu. V kompetenci ředitele školy je zkontrolovat pečlivě přihlášky, jejich pozdější editace je možná jen do uzávěrky nejnižšího konaného soutěžního kola. Dále v EOS ZUŠ zjistíte všechny informace o konaných soutěžích a můžete sledovat výsledky vašich žáků.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v…

    Související témata: školní kolo kontrola žák

   2. Trvalý odkaz

    17.8.2. Postup zadání nekonajícího se školního kola

    Otevřete v prohlížeči stranu www.soutezezus.cz.
    Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, které vám přišly do vaší e-mailové schránky.
    V levém sloupci klikněte na Soutěžní kola, pod tabulkou příslušné soutěže klikněte úplně dole na tlačítko Přidat školní kolo soutěže (i v případě, že se nekoná) - obrázek č. 1. Na straně, která se vám zobrazí, zadáte zvýrazněnou možnost kolo se nekoná - obrázek č. 2. Potom tlačítkem Uložit kolo kolo uložíte - obrázek č. 3.
    Nyní již jsou přihlášky žáků vidět v okresním kole soutěže, do které jste žáka přihlásili.    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 2. Postup zadání nekonajícího se školního…

    Související témata: přihláška do soutěže školní kolo okresní kolo

   3. Trvalý odkaz

    17.8.3. Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.

    • Pokud vaše škola pořádala školní kolo, nebo se jedná o některé z dalších kol zkontrolujte, zda máte správně a úplně vyplněný Harmonogram soutěže (bloky v harmonogramu), vyplněné body a zapsané postupy v Bodovací tabulce. V Bodovací tabulce je nutné nejdříve zapsat body a uložit je. Teprve poté znovu otevřete Bodovací tabulku, znovu klikněte na tlačítko Zapsat body od porotců a nyní se vám v Bodovací tabulce zobrazí k zakliknutí PostupyNávrhy na postupy. 
    • Pokud soutěžící z vaší školy nepostoupili do dalšího kola a vaše škola nekonala školní kolo, zkontrolujte, zda máte zadáno, že vaše škola školní kolo nekoná. Tento úkon musí zadat ředitel školy, nebo pověřená osoba - viz článek 16. 5.516. 5. 6.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 3. Co mám udělat pro postup žáka do dalšího…

    Související témata: bodovací tabulka harmonogram soutěže školní kolo kontrola

   4. Trvalý odkaz

    17.8.4. Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?

    Pokud se po ukončení soutěže rozhodlo, že postoupí žák, který dostal pouze návrh na postup, je nutné jít zpátky do Bodovací tabulky soutěže a u konkrétního žáka odkliknout Návrhzakliknout Postup. Přihláška žáka se okamžitě objeví v následujícím kole.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 4. Co mám udělat pro postup žáka, který…

    Související témata: návrh na postup postupující žák

   5. Trvalý odkaz

    17.8.5. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

    V tomto případě volejte +737 299 398.
    Není nutné soutěžní kolo zadávat znovu, jsme schopni vám smazané kolo obnovit.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 5. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

    Související témata: chyba

   6. Trvalý odkaz

    17.8.6. Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?

    V tom případě je nutné do systému zadat, že žák se soutěže nezúčastnil. Tuto možnost najdete na straně Soutěžící
    Najdete si přihlášku konkrétního žáka a vpravo kliknete na tlačítko Neúčast. Po kliknutí na tlačítko Neúčast bude soutěžící přeškrtnutý v Harmonogramu a také mu v Bodovací tabulce zešednou políčka k bodování.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 6. Jak mám postupovat v případě, že se žák…

    Související témata: neúčast soutěžícího nemoc

   7. Trvalý odkaz

    17.8.7. Jak nastavím tisk diplomu?

    Zvolte obrázek, který na diplom chcete umístit. Obrázek bude zobrazen na pozadí celé strany A4 na výšku nebo na šířku. 
    Na straně Soutěžní kola nahrajete obrázek na diplom (viz obrázky níže)
    • kliknout na dané soutěžní kolo,
    • vybrat soubor, 
    • uložit kolo. 
    • Z nabídky v levém sloupci přejděte na stranu Diplom a kliknutím na Vytisknout zkontrolujte, zda se diplom zobrazuje, jak chcete. 
    • Pokud ne, na straně Diplom klikněte na tlačítko Nastavení tisku diplomu. Můžete využít možnost orientace papíru na výšku či šířku, popř. automaticky (podle Obrázku na diplom). Nastavte vzdálenost textu od horního a levého okraje strany, šířku textu, styl písma a velikost písma. 
    • Umístění textu na diplomu - vybíráte z možností Doleva, Doprava, Na střed, Do bloku. Vyzkoušejte nastavení v různých variantách, aby text byl ideální vzhledem k obrázku, který jste na diplom vybrali. Popřípadě můžete změnit obrázek na diplom.
    • Pokud máte vlastní diplomy s již natištěnými obrázky a potřebujete na ně jen dodat text, je třeba na straně Diplom - Nastavení tisku diplomu - zatrhnout možnost Zobrazení obrázku - Nezobrazit. V tomto případě se na hotový diplom vytiskne pouze Vámi vytvořený text bez obrázku (grafiky) na pozadí.

    Na diplom nepatří další dodatečný text. Např. informace o postupu žáka. 
    Správně: 1. cena.
    Chybně: 1. cena " s postupem". Takový nápis na diplomu je nepřípustný.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 7. Jak nastavím tisk diplomu?

    Související témata: tisk nastavení grafika

   8. Trvalý odkaz

    17.8.8. Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále se mi zobrazuje i slovo ”UKÁZKA”

    Slovo „UKÁZKA“ zmizí, jakmile dle harmonogramu soutěže proběhne soutěžní výkon daného soutěžící. Tisknout diplomy dříve, než soutěžící vystoupí, není možné, proto je diplom opatřen slovem ”UKÁZKA”.

    Soutěž bez harmonogramu ještě nemá správné parametry k vytvoření náhledu diplomu. Pokud tedy není vytvořen harmonogram soutěže, nelze diplom zobrazit


    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 8. Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále…

    Související témata: tisk chyba harmonogram

   9. Trvalý odkaz

    17.8.9. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x

    V tomto případě máte toto jméno v poněkud jiném tvaru na každé z přihlášek, nejčastěji se chybuje ve tvaru titulu (např. tečka za DiS.). Opravte jména na všech přihláškách shodně a přihlášky uložte. Je-li po uzávěrce přihlášek, kontaktujte předsedu sekce ÚUR ZUŠ příslušné soutěže (viz seznam oprávněných osob).

    Zkratky v prezenční listině jsou dány MŠMT. Pokud nebudou vydány jiné pokyny, platí:
    P=Porota
    D=Doprovod
    H=Host

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 9. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a…

    Související témata: listina titul pedagog chyba údaje

   10. Trvalý odkaz

    17.8.10. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Ano. Vzhledem k tomu, že bodování je Organizačním řádem soutěží ZUŠ (vyhlašovaných MŠMT) pouze doporučené (rozmezí bodů), každý organizátor a porota si mohou stupnici zvolit. Obecně platí, že od 21 bodů je první cena, na postup do vyššího kola by mělo být vzhledem k omezenému počtu postupujících více bodů. Zapsané body Bodovací tabulce vidí pouze organizátor kola.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 10. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Související témata: bodování

   11. Trvalý odkaz

    17.8.11. Mohu vytisknout i čestné uznání?

    Ano. Čestné uznání se tiskne shodně jako Diplom, po vyplnění bodovací tabulky tajemníkem poroty se vytvoří možnosti tisku jak pro diplomy, tak pro čestná uznání. 

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 11. Mohu vytisknout i čestné uznání?

    Související témata: tisk čestné uznání

   12. Trvalý odkaz

    17.8.12. Proč nevidím obrázek na diplomu?

    Pravděpodobně nemáte aktivní funkci Grafika na pozadí. Zapněte si tuto možnost v okně pro nastavení tisku.


    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 12. Proč nevidím obrázek na diplomu?

    Související témata: obrázek na diplomu tisk chyba

   13. Trvalý odkaz

    17.8.13. Jak se tvoří Výsledková listina?

    Systém EOS ZUŠ umožňuje na základě rozhodnutí ÚUR trojí výsledkovou listinu:
    1. bez průměru bodů,
    2. s průměrem bodů,
    3. kompletní bodování celé poroty (jako je například na Prague Junior Note).
    Tři lidé mohou ovlivnit to, co vidíte: organizátor (např. ředitel školy), předseda Krajské umělecké rady (případně dané sekce), a předseda poroty. V úvodní poradě si porota názor ujednotí.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 13. Jak se tvoří Výsledková listina?

    Související témata: výsledková listina bodování

   14. Trvalý odkaz

    17.8.14. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Do skončení soutěže vidí výsledkovou listinu pouze odpovědné osoby pořádající školy. Po skončení soutěžního kola se již zobrazí (zveřejní) všechny výsledky. Výsledková listina v případě vícedenního soutěžního kola zobrazuje výsledky další den za den předchozí.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 14. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Související témata: výsledkový listina výsledky

   15. Trvalý odkaz

    17.8.15. Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového harmonogramu?

    Na straně Nastavení soutěžního kola naleznete možnost Řazení soutěžících v Harmonogramu soutěže (pořadí soutěžících v rámci jednoho bloku), kde lze Zobrazit/skrýt způsoby řazení. Seřadit je můžete podle:
    1. soutěžní kategorie
    2. věkové kategorie
    3. věku
    4. abecedy – od začátku abecedy nebo od vylosovaného písmene 
    5. ZUŠ 
    V hotovém bloku Harmonogramu soutěže můžete tlačítkem Upravit znovu vstoupit do tohoto bloku a pořadí soutěžících v tomto bloku přeskupit očíslováním políček dle potřeby. Políčko uvidíte vlevo od jména (názvu) soutěžícího.
    Po změnách nezapomeňte znovu Uložit blok.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 15. Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci…

    Související témata: řazení soutěžících harmonogram soutěže úpravy změna

   16. Trvalý odkaz

    17.8.16. Při vyplňování bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají

    Je třeba zkontrolovat na straně Porota přesný tvar jména, příjmenízejména titulů podle přihlášek, případně zakliknout u porotce, zda má či nemá mezi soutěžícími rodinného příslušníka. Pokud se jedná o krajské kolo, je nutné mít také správně vyplněnou ZUŠ. Případné změny nezapomeňte uložit.
    Okresní kolo – nehodnotí pedagog své žáky, ale svou školu ano.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 16. Při vyplňování bodovací tabulky nemám…

    Související témata: chyba bodovací tabulka platné údaje změna nehodnotí pedagog

   17. Trvalý odkaz

    17.8.17. Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?

    Pro Ústřední kola soutěží máte možnost zjistit procentuální počet soutěžících z jednotlivých krajů. 
    Tuto informaci najdete na straně Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ
    Na této straně najdete počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ, okresů a krajů. Také zde najdete procentuální podíl jednotlivých krajů v soutěži a přesný graf.

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 17. Kde najdu počet soutěžících z…

    Související témata: procentuální podíl podíl krajů

   18. Trvalý odkaz

    17.8.18. Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?

    Na straně Soutěžící jsou jednotliví soutěžící řazeni podle data a času odeslání přihlášek. Seznam soutěžících lze také zobrazit podle ZUŠ. 
    Stačí kliknout na záhlaví sloupce ZUŠ a soutěžící se přeřadí podle škol. Školy jsou řazeny po krajích, po obcích a dle názvu školy. 

    Navigace: 17. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…8. Nejčastěji kladené otázky › 18. Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?

    Související témata: řazení soutěžících strana Soutěžící

Rejstřík

 • V
 • Věk žáka na přihlášce
 • Úprava soutěžního kola
 • Úprava přihlášky
 • Úprava diplomu
 • T
 • Tvorba Diplomu
 • S
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • soutěže
 • P
 • Při vyplňování bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • Přihlášky do soutěže výtvarného oboru ZUŠ
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihláška do soutěže
 • přihláška do soutěže
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • Proč nevidím přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Proč nevidím obrázek na diplomu?
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • O
 • organizace soutěží
 • Obrázek na diplom
 • N
 • Nejčastější otázky týkající se přihlášek
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nastavení soutěžního kola
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • M
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • K
 • Kontrola vyplněné přihlášky
 • Kontakty
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kam se elektronická přihláška odešle?
 • J
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jak vložit do přihlášky výtvarné práce?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak nastavím tisk diplomu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového harmonogramu?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout diplom a stále se mi zobrazuje i slovo ”UKÁZKA”
 • D
 • diplom
 • C
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • cena

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)

Sobota 14. prosince 2019