Nápověda k soutěžím

Nápověda k soutěžím

Nápověda WikiZUŠ Slovensky ČeskyStisknutím tlačítka Hledat prohledáte nápovědu. Výběrem z našeptávače přejdete na konkrétní článek.

  1. 19.7. Diplom
   1. 19.7.3. Tisk Diplomu
  2. 19.11. Kontakty

Rejstřík

 • A
 • administrativa soutěží
 • B
 • Bodování v případě 7 porotců
 • C
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • D
 • Diplom
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kontakty
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • organizace soutěží
 • P
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • přihláška do soutěže
 • Přihláška do soutěže
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • S
 • smysl EOS
 • soutěže
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • T
 • Tisk Diplomu
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • V
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO
 1. Trvalý odkaz

  19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS ZUŠ)

  Elektronický systém soutěží ZUŠ (dále jen EOS ZUŠ) je cloudový informační systém zpracovávající veškerou dokumentaci soutěží základních uměleckých škol. EOS ZUŠ umožňuje rychlou a přesnou evidenci soutěžících díky elektronické Přihlášce do soutěže a usnadňuje veškerou administrativu se soutěžemi spojenou.
  Soutěže ZUŠ se řídí Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol, jak ho zveřejňuje MŠMT.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…

  Související témata: soutěže přihláška do soutěže smysl EOS administrativa soutěží organizace soutěží

 2. Trvalý odkaz

  19.1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Je určen:
  • především pořadatelům jednotlivých soutěžních kol,
  • pedagogům, kteří přihlašují soutěžící do soutěže,
  • komukoliv, kdo se chce dozvědět informace o soutěžích,
  • slouží všem ZUŠ v ČR,
  • poskytuje údaje i pro nadřízené orgány (krajské úřady, MŠMT...).

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 1. Pro koho je EOS ZUŠ určen?

  Související témata: pro koho kdo EOS používá uživatelé využití

 3. Trvalý odkaz

  19.2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Pomáhá s vyplněním nebo automaticky vytváří tyto dokumenty:

  • Harmonogram soutěže,
  • Prezenční listina soutěžících,
  • Prezenční listina porotců, pedagogů a hostů,
  • Rozdělení učeben,
  • Cedule na dveře učeben,
  • Soutěžní katalog,
  • Bodovací lístek,
  • Bodovací tabulka,
  • Výsledková listina,
  • Diplom,
  • Protokol o předání věcných cen,
  • Export do programu Excelence.

  Mimo jiné nabízí také tyto dokumenty:
  • Informace o soutěži,
  • Seznam soutěžících s možností hledání, filtrování a řazení,
  • Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ,
  • Obsazení poroty,
  • Seznam soutěžních skladeb.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 2. Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?

  Související témata: nabídka dokumenty Co EOS umí využití základní informace

 4. Trvalý odkaz

  19.3. Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ

  1. Školy obdrží odkaz na Přihlášku do soutěže (https://www.soutezezus.cz/souteze/prihlaska_do_souteze/).
  2. Přihlášku do soutěže (dále jen Přihlášku) vyplní pedagog žáka/žáků a odešle kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku (netiskne, nepodepisuje).
  3. Přihláška se uloží do databáze na serveru, je možné se na ni později podívat přes proklik v notifikaci, případně údaje ještě upravit.
  4. Pedagogovi přijde e-mail s notifikací potvrzující odeslání Přihlášky spolu s dalšími informacemi. 
  5. Řediteli vysílající Základní umělecké školy přijde e-mail (na e-mailovou adresu školy) s informací, že byla odeslána Přihláška, aby ji zkontroloval a schválil. V případě nesouhlasu s Přihláškou ji může smazat.
  6. Pořadatelská škola daného kola po přihlášení do EOS ZUŠ (tajemník poroty, případně další pověřené osoby) uvidí seznam všech odeslaných Přihlášek, se kterými bude moci dále pracovat.
  7. Přihlášky jsou po postupu žáka do vyššího kola automaticky „přeposílány“ pořadatelské škole vyššího kola.
  8. Na Přihlášce je vidět umístění žáka ve všech soutěžních kolech.
  9. Ředitel vysílající školy má přístup k seznamu všech Přihlášek a může sledovat jejich postup v soutěži.
 5. Trvalý odkaz

  19.3.1. Přihláška do soutěže

  V Přihlášce do soutěže postupně shora dolů vyplníte všechna políčka, případně vyberete vhodné možnosti z nabízených seznamů (roletky). Nepřeskakujte jednotlivá pole k vyplnění.
  1. Soutěž – vyberte soutěž, do které chcete žáka přihlásit (např. Hra na klavír).
  2. ZUŠ – máte možnost vybrat ZUŠ ze seznamu nebo začít psát do volného políčka název školy a poté vybrat z níže zobrazených nabídek. Můžete si kliknutím Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, IČ)
  3. Soutěžní kategorie – vyberte soutěžní kategorii (např. Sólová hra na klavír, Klavírní dua...)
  4. Vyplňte údaje o soutěžícím – jméno a příjmení s prvním velkým písmenem a zbytek malými (není možné napsat např. celé příjmení velkými písmeny). Do pole škola u soutěžícího prosím napište název školy, kterou navštěvuje (např. ZŠ Krupkova). V případě potřebné opravy je nabídnutý tvar „Navrhovaná oprava“.
  5. Vypočítat věk a věkovou kategorii – věkovou kategorii vypočítá EOS sám podle data narození soutěžícího, věkovou kategorii lze změnit na vyšší, nikoli na nižší.
  6. Repertoár – u repertoáru máte možnost volby více autorů (můžete tak uvést např. autora hudby, textu, aranžmá, dramaturgie aj.) Stačí kliknout na tlačítko zelené plus (+)a vyplnit dle potřeby. Pokud skladba autora nemá – vyplňte např. Lidová, nebo Anonym (použijte velké začáteční písmeno jako u každého jiného jména).
  7. Pedagogové – alespoň u jednoho pedagoga musí být vyplněn e-mail a telefonický kontakt. Pro přidání více Pedagogů či Korepetitorů zapsaných na Přihlášce, stačí kliknout na tlačítko Přidat další řádek. Tabulka s Korepetitory se objeví pouze u soutěží, u kterých korepetitoři účinkují.
  8. Poznámky – do poznámek zapište cokoli, co se do Přihlášky nevešlo. U některých soutěží je více možností na poznámky jako např. technické poznámky k nachystání jeviště, osvětlení atd.
  9. U cizojazyčného jména nebo příjmení máte možnost zakliknout checkbox „Jedná se o cizojazyčné jméno/příjmení (kontrola jména tomu bude přizpůsobena)“.
  Pokud se po stisknutí tlačítka Odeslat přihlášku nad Přihláškou objeví text v červeném poli – „Přihlášku nebylo možné odeslat, protože některé povinné položky nejsou vyplněny nebo jsou zadané chybné údaje. Opravte, prosím, nedostatky a znovu Přihlášku odešlete.“, je to proto, že v Přihlášce nějaký údaj chybí nebo je špatně vyplněný.
  Přihlášky jsme testovali na rozličné případy chyb a překlepů, které uživatel může udělat (špatně vyplněné či nevyplněné jméno nebo příjmení, použití malého písmena na začátku, cizí jména, chybný počet soutěžících podle typu soutěže, nedostatečná minutáž, apod.). Pokud chyba vznikne, systém vás barevným zvýrazněním na konkrétní pole upozorní, proveďte opravu. Poté opětovně stiskněte tlačítko Odeslat přihlášku.

  Termín uzávěrky přihlášek – ve žlutě zvýrazněném řádku vidíte v Přihlášce termín uzávěrky přihlášek. Jedná se o termín uzávěrky přihlášek do okresního či vyššího kola. V Přihlášce se nikdy nezobrazuje termín uzávěrky školního kola. Přihlášky je možné posílat až do uzávěrky přihlášek okresního kola, taktéž i upravovat nebo mazat.


 6. Trvalý odkaz

  19.3.2. Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže

  Ředitel školy najde odeslanou Přihlášku v záložce Soutěžící. Nachází se v levém sloupci na hlavní straně Elektronické organizace soutěží.
  Může ji zde zkontrolovat a v případě potřeby upravit.
  Pedagog, který Přihlášku odeslal, ji může zkontrolovat či upravit skrze odkaz uvedený v e-mailu s notifikací přijaté Přihlášky.


 7. Trvalý odkaz

  19.3.3. Úprava Přihlášky do soutěže

  Upravit Přihlášku může ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy. Ředitel školy ji může upravit v záložce Soutěžící, kde vidí všechny soutěžící ze své ZUŠ. 
  Pedagog, který Přihlášku vyplnil a odeslal, ji může upravit přes odkaz v e-maillu s notifikaci přijaté Přihlášky. Přihlášku lze upravovat až do uzávěrky okresního kola. Po tomto termínu může Přihlášku upravit pouze předseda sekce UR dané soutěže.

 8. Trvalý odkaz

  19.3.4.1. Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?

  Přihlášku může vyplnit kterýkoli pedagog, a to buď přímo v EOS ZUŠ (záložka Přihláška do soutěže), nebo snadněji přímo z informačního systému iZUŠ či programu Klasifikace
  • Pro vyplnění Přihlášky není třeba žádné heslo
  • Při vyplňování postupujte shora dolů, zleva doprava, abyste nic nevynechali.
  • Není třeba zadávat, kam (do kterého kola nebo které pořadatelské škole) se má Přihláška poslat, o to už se automaticky postará EOS ZUŠ.
  • Potvrzení o vyplněné Přihlášce přijde na e-mail učitele přihlašovaného žáka, e-mail ředitele školy a na oficiální e-mail školy.


 9. Trvalý odkaz

  19.3.4.2. Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?

  Ve školním roce 2016/2017 to ještě bylo povinné, od roku 2017/2018 je tisk Přihlášky nepovinný (postačuje vyplnění elektronické Přihlášky v EOS ZUŠ) a záleží na požadavcích organizátora daného soutěžního kola. Jestliže bude tištěnou Přihlášku požadovat, po vyplnění elektronické Přihlášky se vám nabídne možnost tisku. Přihlášku může zkontrolovat ředitel školy, případně opravit chyby nebo Přihlášku smazat, ale jen do uzávěrky okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
  Elektronickou Přihlášku obdržel organizátor soutěže ihned po jejím vyplnění. Tištěnou Přihlášku pošlete organizátorovi soutěže poštou, nebo ji přineste s sebou do místa konání soutěže.

 10. Trvalý odkaz

  19.3.4.3. Kam se elektronická Přihláška odešle?

  Přihláška se nejprve vždy odešle do nejnižšího, tedy školního kola soutěže. 
  • Pokud ředitel školy zadal, že se školní kolo nekoná (viz článek 19. 10.2.), Přihláška automaticky poskočí do okresního kola. V opačném případě do okresního kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem. 
  • Pokud se nekoná okresní kolo, Přihláška automaticky poskočí do krajského kola. V opačném případě do krajského kola postoupí jen žáci, kteří získali 1. cenu s postupem.

 11. Trvalý odkaz

  19.3.4.4. Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?

  Možný důvod, proč nevidíte Přihlášky žáků, je ten, že vaše škola nepořádá školní kolo soutěže a vy chcete žáka přihlásit rovnou do okresního. 
  K tomu je ale potřeba, abyste u své školy nastavili, že školní kolo té konkrétní soutěže se nekoná. Přihlášky se nemohou samy automaticky poslat do okresního kola, pokud je možnost, že se školní kolo konat bude.

 12. Trvalý odkaz

  19.3.4.5. Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?

  Ano. Údaje v Přihlášce do soutěže může upravit ten, kdo ji vyplnil, nebo ředitel školy až do uzávěrky přihlášek okresního kola (v případě jeho nekonání do uzávěrky krajského kola). 
  Po tomto termínu může Přihlášku upravit jen předseda sekce UR pro danou soutěž.
 13. Trvalý odkaz

  19.3.4.6. Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?

  Ano. Možnost vybrat další ZUŠ se odvíjí od počtu soutěžících. Kolik je vyplněno soutěžících, tolik může být ZUŠ, nejvíce však 4 ZUŠ.

 14. Trvalý odkaz

  19.3.4.7. Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?

  Kontaktujte, prosíme, předsedu sekce UR ZUŠ příslušné soutěže. 
 15. Trvalý odkaz

  19.3.4.8. Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?

  Smazat Přihlášku může pouze ředitel školy
  Učitel, který Přihlášku do systému zadal, takové oprávnění nemá. Pokud tedy potřebujete smazat omylem odeslanou přihlášku, požádejte ředitele své školy. 
  Pokud již je po uzávěrce okresní soutěže, kontaktujte prosím předsedu sekce UR pro danou soutěž (viz Kontakty na oprávněné osoby).

 16. Trvalý odkaz

  19.3.4.9. Kdy je potřeba vyplnit název souboru?

  Název souboru vyplňujete pouze v případě, že přihlašujete více soutěžících na jedné Přihlášce

  Pozn.:
  Pedagog, který používá k vyplnění hromadné Přihlášky systém iZUŠ, pak při použití tlačítka Přihláška do soutěže  – pod Třídní knihou pro kolektivní výuku – má rovnou předvyplněný název souboru (název kolektivu se z TKK přenese do Názvu souboru, např. Kytarové duo ...). 
  Výjimku tvoří Přihlášky více soutěžících ve výtvarném oboru, tam samozřejmě název TKK nevyhovuje, v tom případě si vyplňte dle potřeby. Zde se vyplňuje spíše Název portfolia, Název projektu, apod.
 17. Trvalý odkaz

  19.3.4.10. Jak mohu upravit informace o ZUŠ?

  Pokud je potřeba aktualizovat údaje o ZUŠ, klikněte na Zobrazit informace o škole /  Skrýt informace o škole
  Zde najdete kontaktní e-mail a telefon, na které se v takovém případě můžete obrátit, popř. požádejte o zařízení na souteze@sensio.cz.

 18. Trvalý odkaz

  19.4. Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ

  Pro aktuální ročník Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ pro rok 2019/2020 bylo vyhlášeno nepovinné téma „UMĚNÍ – TADY A TEĎ“. 
  Toto téma může být zpracováno ve všech disciplínách. 
  Pokud jste svoje práce zpracovávali k tomuto tématu, zatrhněte v Přihlášce checkbox Aktuální téma. V Přihlášce do soutěže jej najdete pod roletkou Soutěžních kategorií.

  Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 4. Přihlášky do Soutěžní přehlídky…

  Související témata: aktuální téma výtvarná soutěž přihláška Umění tady a teď checkbox roletka

 19. Trvalý odkaz

  19.4.1. Věk žáka na Přihlášce do soutěže

  Na Přihlášce do soutěže vždy uvádějte aktuální věk soutěžícího. Ke každé výtvarné práci by měl být vyznačen věk soutěžícího v době, kdy práce vznikla. Žádná práce nesmí být starší tří let.
  1. Trvalý odkaz

   19.4.2. Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?

   • Každý obrázek, který do systému EOS vložíte, by měl mít formát JPG a velikost maximálně 1 MB. Myslete na množství obrázků ze všech škol!
    Věnujte proto nejdříve pozornost zmenšení velikosti obrázku – např. přes nástroj resizer.cz a teprve po úpravě uložený obrázek nahrajte z vašeho počítače do Přihlášky. V opačném případě budete upozorněni, že „Soubor přesahuje povolenou velikost 1 MB“ a Přihlášku nebudete moct odeslat.
    Název obrázku by neměl obsahovat znaky s diakritikou.
   • V případě kategorie Multimediální tvorba žáků vložte Odkaz na video (např. Youtube).  2. Trvalý odkaz

   19.5. Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru

   Přihlášku počínaje školním kolem vyplňuje pedagog elektronicky v systému EOS ZUŠ. 
  3. Trvalý odkaz

   19.5.1. Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO

   Ve školním roce 2019/2020 soutěž probíhá v soutěžních kategoriích:
   1. přednes – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk v roce 2020.
   2. dramatický výstup – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk v roce 2020.
   3. slovesný projev – pro zařazení žáka do kategorie je rozhodující věk podle roku vzniku práce.
  4. Trvalý odkaz

   19.5.2. Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?

   Důležitou součástí Přihlášky je textová předloha. Tu přiloží do elektronické Přihlášky jako jeden soubor ve formátu PDF, max. 1 MB.
   V případě, že předlohu máte uloženou jako dokument ve formátu Microsoft Word, můžete použít tyto možnosti:
   1. některý konvertor – konvertory (převodníky) slouží k převádění dat z jednoho formátu do jiného, např.
    1. https://lightpdf.com/cz/word-to-pdf nebo https://tools.pdf24.org/cs/convert-to-pdf
    2. Dokument ve formátu *.docx si stáhnete do aplikace (konvertoru), po převodu na formát pdf stáhnete a uložíte do počítače.
    3. Uložený dokument nahrajete jako pdf přílohu do Přihlášky.
   2. Export z Wordu do PDF:
    1. Vytvořte nebo si otevřete dokument ve formátu Microsoft Word, který chcete převést do formátu pdf.
    2. Klikněte na záložku „soubor“.
    3. Z nabídky vyberte možnost „Exportovat“ a klikněte na Vytvořit soubor PDF.
    4. Uložený dokument nahrajete jako pdf přílohu do Přihlášky.

  5. Trvalý odkaz

   19.6. Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ

   1. Provozovatel EOS ZUŠ vytvoří přihlašovací údaje ředitelům ZUŠ.
   2. Ředitelé ZUŠ přidají zaměstnance a vygenerují jim přihlašovací údaje do EOS ZUŠ.
   3. Provozovatel EOS ZUŠ přidělí práva předsedovi ÚUR.
   4. Předseda ÚUR přidělí práva předsedům KUR.
   5. Předseda ÚUR vytvoří soutěže na daný školní rok a přidělí práva předsedům sekcí ÚUR k těmto soutěžím.
   6. Předsedové sekcí ÚUR vytvoří ústřední kola a určí organizátory ústředních kol (ZUŠ), čímž jim přidělí práva k úpravám ústředního kola.
   7. Předsedové KUR vytvoří krajská kola a určí jejich organizátory, čímž jim přidělí práva k editaci krajských kol.
   8. Předsedové KUR zjistí, zda se budou konat okresní kola (pokud ano – vytvoří okresní kola a určí organizátory okresních kol, pokud ne – zvolí, která okresní kola se nekonají).
   9. Ředitelé ZUŠ vytvoří školní kola soutěží a zadají nekonající se školní kola.
   10. Organizátoři soutěžních kol (ředitelé ZUŠ) přidělí práva tajemníkům porot, případně dalším zaměstnancům školy či jiným osobám.
   11. Organizátor soutěže (ředitel ZUŠ) nebo tajemník poroty nejnižšího konaného soutěžního kola určí datum, kdy bude uzávěrka Přihlášek do soutěže.
   12. Členové UR se postarají, aby všechni pedagogové škol byli proškoleni, jakým způsobem mají vyplnit Přihlášku do soutěže, tedy elektronicky na adrese: www.soutezezus.cz/prihlaska_do_souteze/.
   13. Pedagogové vyplní Přihlášku do soutěže (k tomu nepotřebují jakákoli uživatelská práva), nejpozději však do termínu Uzávěrky přihlášek nejnižšího konaného soutěžního kola.

   Díky posloupnosti konaných soutěžních kol EOS ZUŠ pozná, zda má být Přihláška poslána do školního, okresního, nebo rovnou krajského kola

   Údaje vyznačené na obrázku červeným rámečkem zadají do EOS ZUŠ předsedové KUR a to u krajských a okresních kol. V případě ústředních kol tyto údaje vyplní předsedové sekcí ÚUR. Editovat tyto a další údaje poté může organizátor soutěže. Školy si samy vkládají pouze školní kola.  6. Trvalý odkaz

   19.6.1. Nastavení soutěžního kola

   Při nastavování soutěžního kola je třeba postupně vyplnit všechna políčka. O jakou soutěž se jedná, komu je určena, o jaký typ kola se jedná aj.
   Pozornost věnujte zejména políčkům Uzávěrka přihlášekUzávěrka úpravy repertoáruData zde uvedená vás upozorňují na nejzazší možné termíny: 
   • podání Přihlášky (uzávěrka přihlášek) – do tohoto data je možné Přihlášku do soutěže vyplnit a poslat, po tomto datu to již možné nebude,
   • úpravy repertoáru – do tohoto data je možné v již poslané Přihlášce repertoár upravovat, např. změna skladby, změna autora. Pouze toto políčko zůstane v již vyplněné přihlášce aktivní (ostatní budou neaktivní/zašedlá, tzn. nebude možné v nich cokoliv upravovat). 
   Pokud datum Uzávěrky úpravy repertoáru nevyplníte, bude možné repertoár upravovat pouze do data Uzávěrky přihlášek.


   1. Trvalý odkaz

    19.6.2. Úprava soutěžního kola

    Pokud potřebujete aktualizovat seznam vašich zaměstnanců, tj. odebrat či naopak přidat zaměstnance, kteří případně mohou soutěžní kolo upravovat, postupujte následovně:
    1. V Nastavení soutěžního kola, oddíl Kolo mohou upravovat tito uživatelé – pod tabulkou se jmény máte proklik do seznamu Zaměstnanců v upozornění „Přidávat další uživatele (další zaměstnance Vaší školy) můžete na straně Zaměstnanci, případně již neexistující zaměstnance v Osobních údajích zaměstnance smazat.“
    2. U zaměstnanců, kteří již u vás ve škole nepracují, je třeba jim v jejich Osobních údajích vyplnit datum v ZUŠ OD a DO. Tím je v systému ukončíte.
    3. Nové zaměstnance přidáte tlačítkem Přidat zaměstnance, poté jim vyplňte osobní údaje a uložte tlačítkem Uložit údaje nebo Uložit údaje i s chybami (nemusíte vyplňovat všechny údaje).
    4. Nezapomeňte novým zaměstnancům vygenerovat přihlašovací údaje – kliknutím na vaše Přihlašovací jméno vlevo nahoře (např. Přihlášený uživatel: Jan Novák), červený text vám oznamuje, kolik zaměstnanců nemá vygenerovány přihlašovací údaje. Použijte tlačítko Vygenerovat přístupové údaje novým zaměstnancům – buďto po jenom zaměstnanci nebo automaticky všem zaměstnancům.

  7. Trvalý odkaz

   19.7. Diplom

   Každý organizátor soutěže vytváří diplom podle svých představ. V dalších podkapitolách se dozvíte, jakým způsobem vložit na diplom obrázek a jak diplom jednoduše upravovat.

   Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 7. Diplom

   Související témata: diplom

   1. Trvalý odkaz

    19.7.1. Obrázek na Diplom

    Obrázek na Diplom můžete vložit v záložce Nastavení soutěžního kola
    Obrázek, který na tuto stranu vložíte, se roztáhne jako celé pozadí diplomu
    Co dělat, pokud obrázek nechcete jako celé pozadí diplomu
    1. Nejprve obrázek vložte na prázdnou A4 (např. v programu Malování) na přesné místo, kde jej na diplomu chcete mít. 
    2. Takto upravený obrázek vložte na straně Nastavení soutěžního kola ve formátu JPG nebo PNG, maximální velikost 10 MB.


   2. Trvalý odkaz

    19.7.2. Úprava Diplomu

    Pokud v záložce Nastavení školního kola vložíte upravený obrázek, informace na Diplomu se Vám přeskupí přesně podle obrázku.
    Samozřejmě dále můžete Diplom upravovat podle svých vlastních představ. 
    To lze na straně Nastavení tisku diplomu.
    Můžete zde nastavit přesné pozice textů na diplomu, také upravit font, velikost a barvu písma.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…7. Diplom › 2. Úprava Diplomu

    Související témata: úprava diplom text písmo font barva

   3. Trvalý odkaz

    19.7.3. Tisk Diplomu

    Doporučený prohlížeč pro tisk Diplomu je Google Chrome. Pokud tento prohlížeč nemáte nainstalovaný, můžete vyzkoušet i jiné prohlížeče. 
    Bez potíží lze Diplom vytisknout i z prohlížeče Opera. Vždy je nutné myslet na správné nastavení tisku. 
    Pokud se Vám nedaří na Diplom vytisknout obrázek (např. v prohlížeči Firefox), postupujte takto:
    1. Nejprve zkontrolujte Nastavení tisku diplomu přímo v EOS. Toto nastavení najdete v záložce Diplom. Tam vpravo nahoře uvidíte Nastavení tisku diplomu. V tomto nastavení zvolte u Zobrazení obrázku možnost: Zobrazení obrázku na pozadí diplomu.
    2. Pokud se Vám i tak obrázek na Diplomu nevytiskne, je třeba zkontrolovat nastavení tisku. Ve svém prohlížeči zvolte Menu > Vytisknout stránku > Vzhled stránky (pravděpodobně najdete vlevo nahoře) > Tisknout pozadí.
  8. Trvalý odkaz

   19.8. Stručný návod pro bodování porotců

   1. Každý porotce od tajemníka poroty obdrží uživatelské jménoheslo do EOS ZUŠ (heslo si také můžete nechat zaslat vyplněním údajů zde: https://www.soutezezus.cz/nastaveni_uctu/nove_heslo/.
   2. Přihlásí se na www.soutezezus.cz vyplněním uživatelského jména a hesla do sekce Přihlášení a kliknutím na tlačítko Přihlásit.
   3. Ihned po přihlášení klikne na své jméno (pod logem EOS ZUŠ a textem Přihlášený uživatel) a dostane se na stranu Nastavení uživatele.
   4. Změní si své heslo, aby ho nikdo jiný nevěděl, vyplněním původního hesla, nového hesla (2x) a kliknutím na tlačítko Uložit.
   5. Jde na Bodovací lístek kliknutím na položku vlevo ve sloupci Menu.
   6. Může hned začít zapisovat body (kurzor stojí u prvního soutěžícího, kterému ještě nebyly zapsány body). Vyťuká na klávesnici číslo (např. 21), na dalšího soutěžícího se posune klávesou Tab, bodování uloží klávesou Enter, případně kliknutím na tlačítko Uložit body (dole na stránce).
   7. Jakmile odchází od počítače, ohlásí se kliknutím na „odhlásit“ (pod svým jménem vlevo), aby nikdo nenahlížel do jeho Bodovacího lístku. Po opětovném přihlášení pokračuje v zapisování bodů (bod 6).
   8. Porotce nemůže měnit již jednou zadané body. Pokud potřebuje body opravit, požádá tajemníka poroty.

   1. cena                    2. cena          3. cena         ČU1          ČU2          Diplom za účast
   25 24 23 22 21       20 19 18       17 16 15       14 13       12 11       10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS… › 8. Stručný návod pro bodování porotců

   Související témata: body porota výsledek přihlašovací údaje ceny hodnocení heslo zde

  9. Trvalý odkaz

   19.9. Bodování v případě 7 porotců

   Tento článek není určen Vašemu typu uživatele.
   1. Trvalý odkaz

    19.10.1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?

    Vaší jedinou povinností je určit, zda se ve vaší škole budou nebo nebudou konat školní kola soutěží. V obou případech je třeba se do EOS ZUŠ přihlásit heslem, které vám bylo zasláno, a přidat školní kola všech soutěží (vyplnit data konání školních kol, nebo kliknout, že se školní kola nekonají) – viz obrázky u článku Postup zadání nekonajícího se školního kola. Bez toho by přihlášky stále setrvávaly ve školním kole a čekaly na vaše rozhodnutí. 
    Pro každou soutěž můžete do EOS ZUŠ zapsat pouze jedno školní kolo!
    Na straně Soutěžící můžete vidět všechny Přihlášky, které byly odeslány do soutěží za vaši školu. V kompetenci ředitele školy je pečlivě zkontrolovat Přihlášky, jejich pozdější editace je možná jen do uzávěrky nejnižšího konaného soutěžního kola. Dále v EOS ZUŠ zjistíte všechny informace o konaných soutěžích a můžete sledovat výsledky vašich žáků.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 1. Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v…

    Související témata: školní kolo kontrola žák

   2. Trvalý odkaz

    19.10.2. Postup zadání nekonajícího se školního kola

    Otevřete v prohlížeči stranu www.soutezezus.cz.
    Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, které vám přišly do vaší e-mailové schránky.
    V levém sloupci klikněte na Soutěžní kola, pod tabulkou příslušné soutěže klikněte úplně dole na tlačítko Přidat školní kolo soutěže (i v případě, že se nekoná) – obrázek č. 1. Na straně, která se vám zobrazí, zadáte zvýrazněnou možnost kolo se nekoná – obrázek č. 2. Potom tlačítkem Uložit kolo kolo uložíte – obrázek č. 3.
    Nyní již jsou Přihlášky žáků vidět v okresním kole soutěže, do které jste žáka přihlásili.    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 2. Postup zadání nekonajícího se školního…

    Související témata: přihláška do soutěže školní kolo okresní kolo

   3. Trvalý odkaz

    19.10.3. Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.

    • Pokud vaše škola pořádala školní kolo, nebo se jedná o některé z dalších kol, zkontrolujte, zda máte správně a úplně vyplněný Harmonogram soutěže (bloky v Harmonogramu), vyplněné bodyzapsané postupy v Bodovací tabulce.
     V Bodovací tabulce je nutné nejdříve zapsat body a uložit je. Teprve poté znovu otevřete Bodovací tabulku, znovu klikněte na tlačítko Zapsat body od porotců a nyní se vám v Bodovací tabulce zobrazí k zakliknutí PostupyNávrhy na postupy. 
    • Pokud soutěžící z vaší školy nepostoupili do dalšího kola a vaše škola nekonala školní kolo, zkontrolujte, zda máte zadáno, že vaše škola školní kolo nekoná. Tento úkon musí zadat ředitel školy, nebo pověřená osoba – viz článek Postup zadání nekonajícího se školního kola.

   4. Trvalý odkaz

    19.10.4. Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?

    Pokud se po ukončení soutěže rozhodlo, že postoupí žák, který dostal pouze návrh na postup, je nutné jít zpátky do Bodovací tabulky soutěže a u konkrétního žáka odkliknout Návrhzakliknout Postup. Přihláška soutěžícího žáka se okamžitě objeví v následujícím kole.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 4. Co mám udělat pro postup žáka, který…

    Související témata: návrh postupující žák bodovací tabulka kolo postup

   5. Trvalý odkaz

    19.10.5. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

    V tomto případě volejte +737 299 398.
    Není nutné soutěžní kolo zadávat znovu, jsme schopni vám smazané kolo obnovit.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 5. Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?

    Související témata: chyba smazat omyl zmizel opakovat kontakt pomoc soutěž

   6. Trvalý odkaz

    19.10.6. Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?

    V tom případě je nutné do systému zadat, že žák se soutěže nezúčastnil. Tuto možnost najdete na straně Soutěžící
    V seznamu soutěžících najděte Přihlášku konkrétního žáka a vpravo klikněte na tlačítko Neúčast. Po kliknutí na tlačítko Neúčast bude jméno soutěžícího v Harmonogramu zobrazeno jako přeškrtnuté a také mu v Bodovací tabulce zešednou (zneaktivní se) políčka k bodování.


   7. Trvalý odkaz

    19.10.7. Jak nastavím tisk Diplomu?

    Zvolte obrázek, který na Diplom chcete umístit. Obrázek bude zobrazen na pozadí celé strany A4 na výšku nebo na šířku. 
    Na straně Soutěžní kola nahrajete obrázek na Diplom (viz obrázky níže)
    • kliknout na dané soutěžní kolo,
    • vybrat soubor, 
    • uložit kolo. 
    • Z nabídky v levém sloupci přejděte do záložky Diplom a kliknutím na Vytisknout zkontrolujte, zda se diplom zobrazuje, jak potřebujete. 
    • Pokud ne, na straně Diplom klikněte na tlačítko Nastavení tisku diplomu. Můžete využít možnost orientace papíru na výšku či šířku, popř. automaticky (podle Obrázku na diplom). Nastavte vzdálenost textu od horního a levého okraje strany, šířku textu, styl písma a velikost písma. 
    • Umístění textu na diplomu – vybíráte z možností Doleva, Doprava, Na střed, Do bloku. Vyzkoušejte nastavení v různých variantách, aby text byl ideální vzhledem k obrázku, který jste na diplom vybrali. Popřípadě můžete znovu změnit obrázek na diplom.
    • Pokud máte vlastní diplomy s již natištěnými obrázky a potřebujete na ně jen dodat text, je třeba na straně Diplom – Nastavení tisku diplomu – zatrhnout možnost Zobrazení obrázku – Nezobrazit. V tomto případě se na hotový diplom vytiskne pouze Vámi vytvořený text bez obrázku (grafiky) na pozadí.

    Diplomy v soutěžích pořádaných MŠMT – na diplom nepatří další dodatečný text, ani např. informace o postupu žáka. 
    Správně: 1. cena.
    Chybně: 1. cena „s postupem“. Takový nápis na diplomu je nepřípustný.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 7. Jak nastavím tisk Diplomu?

    Související témata: tisk nastavení grafika

   8. Trvalý odkaz

    19.10.8. Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“

    Slovo „UKÁZKA“ zmizí, jakmile dle Harmonogramu soutěže proběhne soutěžní výkon daného soutěžící. Tisknout diplomy dříve, než soutěžící vystoupí, není možné, proto je diplom opatřen slovem „UKÁZKA“.

    Soutěž bez Harmonogramu ještě nemá správné parametry k vytvoření náhledu diplomu. Pokud tedy není vytvořen Harmonogram soutěže, nelze Diplom zobrazit    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 8. Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále…

    Související témata: tisk chyba harmonogram

   9. Trvalý odkaz

    19.10.9. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x

    V tomto případě máte toto jméno v poněkud jiném tvaru na každé z Přihlášek, nejčastěji se chybuje ve tvaru titulu (např. tečka za DiS.). Opravte jména na všech Přihláškách shodně a Přihlášky uložte.
    Je–li po uzávěrce přihlášek, kontaktujte předsedu sekce UR ZUŠ příslušné soutěže (viz seznam oprávněných osob).

    Zkratky v prezenční listině jsou dány MŠMT. Pokud nebudou vydány jiné pokyny, platí:
    P=Porota
    D=Doprovod
    H=Host

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 9. Na Prezenční listině porotců, pedagogů a…

    Související témata: listina titul pedagog chyba údaje

   10. Trvalý odkaz

    19.10.10. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Ano. Vzhledem k tomu, že bodování je Organizačním řádem soutěží ZUŠ (vyhlašovaných MŠMT) pouze doporučené (rozmezí bodů), každý organizátor a porota si mohou stupnici zvolit. 
    Obecně platí, že od 21 bodů je první cena, na postup do vyššího kola by mělo být vzhledem k omezenému počtu postupujících více bodů. Zapsané body Bodovací tabulce vidí pouze organizátor kola.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 10. Může porota zvolit možnosti bodování?

    Související témata: bodování doporučení organizátor způsob

   11. Trvalý odkaz

    19.10.11. Mohu vytisknout i čestné uznání?

    Ano. Čestné uznání se tiskne shodně jako Diplom, po vyplnění Bodovací tabulky tajemníkem poroty se vytvoří možnosti tisku jak pro diplomy, tak pro Čestná uznání. 
   12. Trvalý odkaz

    19.10.12. Proč nevidím obrázek na Diplomu?

    Pravděpodobně nemáte aktivní funkci Grafika na pozadí. Zapněte si tuto možnost v okně pro nastavení tisku.


   13. Trvalý odkaz

    19.10.13. Jak se tvoří Výsledková listina?

    Systém EOS ZUŠ umožňuje na základě rozhodnutí UR dvojí výsledkovou listinu:
    1. s průměrem bodů,
    2. kompletní bodování celé poroty (jako je například na Prague Junior Note).
    Tři lidé mohou ovlivnit to, co vidíte: organizátor (např. ředitel školy), předseda Krajské umělecké rady (případně dané sekce), a předseda poroty. V úvodní poradě si porota názor ujednotí.
   14. Trvalý odkaz

    19.10.14. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Do skončení soutěže vidí výsledkovou listinu pouze odpovědné osoby pořádající školy. Po skončení soutěžního kola se již zobrazí (zveřejní) všechny výsledky. Výsledková listina v případě vícedenního soutěžního kola zobrazuje výsledky další den za den předchozí.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 14. Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?

    Související témata: výsledkový listina výsledky

   15. Trvalý odkaz

    19.10.15. Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?

    Na straně Nastavení soutěžního kola naleznete možnost Řazení soutěžících v Harmonogramu soutěže (pořadí soutěžících v rámci jednoho bloku), kde lze Zobrazit/skrýt způsoby řazení. Seřadit je můžete podle:
    1. soutěžní kategorie
    2. věkové kategorie
    3. věku
    4. abecedy – od začátku abecedy nebo od vylosovaného písmene 
    5. ZUŠ 
    V hotovém bloku Harmonogramu soutěže můžete tlačítkem Upravit znovu vstoupit do tohoto bloku a pořadí soutěžících v tomto bloku přeskupit očíslováním políček dle potřeby. Políčko uvidíte vlevo od jména (názvu) soutěžícího.
    Po změnách nezapomeňte znovu Uložit blok.

   16. Trvalý odkaz

    19.10.16. Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají

    Je třeba zkontrolovat v záložce Porota přesný tvar jména, příjmenízejména titulů podle vložených Přihlášek, případně zakliknout u porotce, zda má či nemá mezi soutěžícími rodinného příslušníka. Případné změny nezapomeňte vždy uložit.

    • Pokud se jedná o krajské kolo, je nutné mít také správně vyplněnou ZUŠ. 
    • Okresní kolo – nehodnotí pedagog své žáky, ale svou školu ano.

   17. Trvalý odkaz

    19.10.17. Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?

    Pro Ústřední kola soutěží máte možnost zjistit procentuální počet soutěžících z jednotlivých krajů. 
    Tuto informaci najdete na straně Počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ
    Na této straně najdete počet soutěžících z jednotlivých ZUŠ, okresů a krajů. Také zde najdete procentuální podíl jednotlivých krajů v soutěži a přesný graf.

    Navigace: 19. ELEKTRONICKÁ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ ZUŠ (EOS…10. Nejčastěji kladené otázky › 17. Kde najdu počet soutěžících z…

    Související témata: procentuální podíl podíl krajů

   18. Trvalý odkaz

    19.10.18. Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?

    Na straně Soutěžící jsou jednotliví soutěžící standardně řazeni podle data a času odeslání Přihlášek. Seznam soutěžících lze také seskupit podle ZUŠ. 
    Stačí kliknout na záhlaví sloupce ZUŠ a soutěžící se přeřadí podle škol. Školy jsou řazeny po krajích, po obcích a dle názvu školy. 
  10. Trvalý odkaz

   19.11. Kontakty

   Přejděte na stranu http://www.soutezezus.cz/, tam najdete Kontakty na oprávněné osoby.

Rejstřík

 • A
 • administrativa soutěží
 • B
 • Bodování v případě 7 porotců
 • C
 • Co konkrétně EOS ZUŠ nabízí?
 • Co mám udělat, když jsem zjistil chybu v Přihlášce a je po uzávěrce soutěže?
 • Co mám udělat, když si omylem smažu kolo?
 • Co mám udělat pro postup žáka do dalšího kola? Nevidím v dalším kole žáky, kteří postoupili.
 • Co mám udělat pro postup žáka, který dostal pouze návrh na postup?
 • D
 • Diplom
 • CH
 • Chci si zkušebně vytisknout Diplom a stále se mi zobrazuje i slovo „UKÁZKA“
 • J
 • Jak mám postupovat v případě, že se žák nebo soubor na soutěž nedostavil?
 • Jak mám vyplnit Přihlášku do soutěže? Kdo ji může vyplnit?
 • Jak mohu přeskupit soutěžící v rámci bloku již hotového Harmonogramu?
 • Jak mohu upravit informace o ZUŠ?
 • Jak nastavím tisk Diplomu?
 • Jak se tvoří Výsledková listina?
 • Jak správně vložit přílohu do Přihlášky literárně–dramatické soutěže?
 • Jak vložit do Přihlášky výtvarné soutěže obrázky a fotografie?
 • Je možné Přihlášku do soutěže později ještě upravit?
 • Jsem ředitelem školy. Co můžu nebo musím v EOS ZUŠ udělat?
 • K
 • Kam se elektronická Přihláška odešle?
 • Kde najdu počet soutěžících z jednotlivých krajů?
 • Kdy je potřeba vyplnit název souboru?
 • Kdy vidí výsledkovou listinu veřejnost?
 • Kontakty
 • Kontrola vyplněné Přihlášky do soutěže
 • L
 • Lze seřadit soutěžící podle ZUŠ?
 • M
 • Mohu do soutěže přihlásit žáky z více ZUŠ?
 • Mohu vytisknout i čestné uznání?
 • Musí se Přihláška do soutěže tisknout, podepisovat a razítkovat?
 • Může porota zvolit možnosti bodování?
 • N
 • Na Prezenční listině porotců, pedagogů a hostů je jméno pedagoga 2x
 • Nastavení soutěžního kola
 • Nejčastěji kladené otázky
 • Nejčastější otázky týkající se Přihlášek
 • O
 • Obrázek na Diplom
 • organizace soutěží
 • P
 • Postup organizace soutěží v EOS ZUŠ
 • Postup přihlášení do soutěže v EOS ZUŠ
 • Postup zadání nekonajícího se školního kola
 • Proč nevidím obrázek na Diplomu?
 • Proč nevidím Přihlášky žáků, které jsem si navedl do systému?
 • Pro koho je EOS ZUŠ určen?
 • přihláška do soutěže
 • Přihláška do soutěže
 • Přihlášku jsem omylem zadal dvakrát. Jak ji mám ze systému smazat?
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky literárně–dramatického oboru
 • Přihlášky do Soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ
 • Při vyplňování Bodovací tabulky nemám zašednutá příslušná políčka u pedagogů, kteří bodovat nemají
 • S
 • smysl EOS
 • soutěže
 • Stručný návod pro bodování porotců
 • T
 • Tisk Diplomu
 • Úprava Diplomu
 • Úprava Přihlášky do soutěže
 • Úprava soutěžního kola
 • V
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže
 • Věk žáka na Přihlášce do soutěže LDO

Poznámky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iZUŠ … více času na umění

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)