O nás

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila, která je nejstarší uměleckou institucí v Brně.

Naše škola si mnoho desetiletí udržuje velmi vysoký standard ve všech uměleckých oborech, protože „Kvapilka“ je značkou pro moderně se rozvíjející umělecké centrum postavené na dlouholetých základech tradice. Kvapilka je produktem kreativní a vysoce odborné pedagogické činnosti, zaměřené na umělecké dozrávání dětí předškolního věku až po studenty vysokých škol. Pedagogové na Kvapilce naplňují filozofii aktivního přístupu k žákům a ovlivňují jejich schopnost vnímat, tvořit nebo interpretovat umělecké dílo. Rozvojem a osvojením si specifických dovedností, se žáci zase učí vytvářet si pozitivní vztah k umění a kultuře.

Nicméně, největším vkladem do života pro všechny děti políbené múzou zůstává, že se u nás na Kvapilce naučí nejenom rozumět hudbě, výtvarným dílům, tanci či mluvenému slovu, ale naučí se především překonávat své vlastní nezdary, protože právě systematické umělecké působení je naučí rozvíjet jejich vnitřní sílu, která jim v budoucnu může pomoci odlehčit i případné následky nečekaného životního pádu.

Eva Znojemská, ředitelka školy

Aktualityvíce >

 • Srdečně gratulujeme žákyni Regíně Mládkové ze třídy p. uč. Inny Aslamas k získání 3. ceny na Mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy AMADEUS v Brně.

Akcevíce >

 • Koncert na Onkologii
  21. 11. 2019 15.30–16.10
  MOÚ Žlutý kopec, Brno
 • Koncert
  24. 11. 2019 18.00–20.00
  kaple zámku Slavkov u Brna
 • Soutěž adventní a duchovní hudby s cenou Petra Ebena- Primavera
  29. 11. 2019 10.00 – 1. 12. 2019 12.00
  Praha - Hotel Olšanka, Staroměstské náměstí, kostel Sv. Martina ve zdi
 • Žákovský večer
  3. 12. 2019 17.30–19.00
  Hlavní budova - sál
 • Koncert pro Kláru "Zapalme svíčku"světový den vzpomínky na zesnulé děti
  8. 12. 2019 18.00–19.00
  Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

Přihláška, školné, domluva rozvrhu

Naše škola pro vedení povinné školní dokumentace používá informační systém iZUŠ. Vyplňte prosím ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, vytiskněte ji jednostranně společně se souhlasem, podepište každý dokument zvlášť a spolu se svým dítětem se dostavte do školy k vykonání přijímací/talentové zkoušky.

Po úspěšném vykonání přijímací/talentové zkoušky podepsanou přihlášku a souhlas odevzdáte vyučujícímu a nahlásíte pro Vás vhodnou dobu výuky.

Úplata za vzdělávání (příspěvek na provoz školy) se platí bezhotovostně převodem na účet. Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem i s dalšími informacemi. Domluva rozvrhu se koná vždy na začátku školního roku, počátkem září.

Těšíme se na Vaše děti.