O nás

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila, která je nejstarší uměleckou institucí v Brně.

Naše škola si mnoho desetiletí udržuje velmi vysoký standard ve všech uměleckých oborech, protože „Kvapilka“ je značkou pro moderně se rozvíjející umělecké centrum postavené na dlouholetých základech tradice. Kvapilka je produktem kreativní a vysoce odborné pedagogické činnosti, zaměřené na umělecké dozrávání dětí předškolního věku až po studenty vysokých škol. Pedagogové na Kvapilce naplňují filozofii aktivního přístupu k žákům a ovlivňují jejich schopnost vnímat, tvořit nebo interpretovat umělecké dílo. Rozvojem a osvojením si specifických dovedností, se žáci zase učí vytvářet si pozitivní vztah k umění a kultuře.

Nicméně, největším vkladem do života pro všechny děti políbené múzou zůstává, že se u nás na Kvapilce naučí nejenom rozumět hudbě, výtvarným dílům, tanci či mluvenému slovu, ale naučí se především překonávat své vlastní nezdary, protože právě systematické umělecké působení je naučí rozvíjet jejich vnitřní sílu, která jim v budoucnu může pomoci odlehčit i případné následky nečekaného životního pádu.

Eva Znojemská, ředitelka školy

Akcevíce >

 • Hlavní prázdniny
  29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
 • Den české státnosti
  28. 9. 2019
 • Den vzniku samostatného československého státu
  28. 10. 2019
 • Podzimní prázdniny
  29. 10. 2019 – 30. 10. 2019
 • Den boje za svobodu a demokracii
  17. 11. 2019

Přihláška, školné, domluva rozvrhu

Naše škola pro vedení povinné školní dokumentace používá informační systém iZUŠ. Vyplňte prosím ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, vytiskněte ji jednostranně společně se souhlasem, podepište každý dokument zvlášť a spolu se svým dítětem se dostavte do školy k vykonání přijímací/talentové zkoušky.

Po úspěšném vykonání přijímací/talentové zkoušky podepsanou přihlášku a souhlas odevzdáte vyučujícímu a nahlásíte pro Vás vhodnou dobu výuky.

Úplata za vzdělávání (příspěvek na provoz školy) se platí bezhotovostně převodem na účet. Variabilní symbol Vám bude zaslán e-mailem i s dalšími informacemi. Domluva rozvrhu se koná vždy na začátku školního roku, počátkem září.

Těšíme se na Vaše děti.