Přihláška do ZUŠ - SZUŠ Akadémia muzika

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika, Sv. Martina 245, Terchová
Adresa sídla školy
Sv. Martina 245, 013 06 Terchová (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0948 890 844
E-mail
szus(zavináč)akademiamuzika(tečka)sk
Web
www.akademiamuzika.sk

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na kontrabase
   • Hra na violončele
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
  • pěvecké
   • Hlasová výchova, spev
  • akordeonové
   • Hra na heligónke
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarný odbor
 • Taneční obor
  • Tanec
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0948 890 844).

Souhlasy zákonných zástupců

Súhlas so spracovaním osobného údaja na webovej stránke školy
Zverejňovaním mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy;

Súhlas so spracovaním osobného údaja na školské a mimoškolské súťaže
S uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;

Súhlas so spracovaním osobného údaja poistenia na školských akciách
S uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, "školy v prírode", lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách;

Súhlas so spracovaním osobného údaja pre zľavy na školských akciách
S uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených pošas školských akcíí;

Súhlas so zverejňovaním diel
So zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovomkomunikačných mádiách, napr. školskom časopise, na webovú stránku školy www.akademiamuzika.sk, alebo Facebookovu stránku školy Akademia muzika;

Súhlas so spracovaním osobného údaja pri zverejňovaní výsledkov na súťažiach
So zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach;

Súhlas so zverejňovaním fotografií, videonahrávok
So zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží v školskom časopise, na webovej stránke školy www.akademiamuzika.sk, na Facebookovu stránku školy Akadémia muzika;

Súhlas so zverejňovaním v ročenkách
So zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia žiaka pri zverejňovaní v ročenkách.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov pre www.izus.sk
S poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu: meno, priezvisko a trieda spoločnosti Sensio.cz s.r.o. so sídlom Na hrázi 1139/13, 750 02 Přerov, ČR, IČO: 04004621 za účelom registrácie na portáli www.izus.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri dištančnej forme
So spracovaním jeho/jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trieda za účelom vytvorenia e-mailového konta,slúžiaceho na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu prosredníctvom dištančnej formy;

Súhlas so spracovaním osobných údajov pri športových súťažiach
S poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola za účelom ich poskytnutia organizátorom školských športových súťaží vrátane projektov Slovenského olympijského a športového výboru, so sídlom Kukučínova 991/26, 83808 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30811082 -Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), program vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) a Olympijský deň

Súhlas so spracovaním osobných údajov zriaďovateľovi
S poskytnutím osobných údajov môjho žiaka v rozsahu fotografií vyhotovených z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží zriaďovateľovi Prevádzkovateľa v rámci jeho propagácie.

Doba spracúvania:
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 5., 7. a 8. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. Po skončení školskej dochádzky bude predmetný súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.

Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len:"zákon o ochrane osobných údajov")

Som si vedomá svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoočnosť osobnýudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla trnsparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy.

Vyhlásenie dotknutej osoby:
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrzdujú, že sa pred podpisom oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov prístupné u prevádzkovateľa a/alebo zodpovednej osoby.

Dátum:.........................

...............................................................
vlastonoručný podpis zákonného zástupcu č. 1


Dátum:.........................

................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č. 2

Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov žiaka/žiačky nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákovov;

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov
Účel: uvedený vyššie v jednotlivých bodoch tohto súhlasu.
Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Doba uchovávania osobných údajov: uvedená vyššie. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.
Cezhraničný prenos osobných údajov - neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodnovania vrátane profilovania - neuskutočňuje sa.

Aké máte práva
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k disozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz ( na zabudnutie ) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosit, čo znamená, že nebudem môcť Vašej žiadosťi vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keĎ si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranou osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.č. +421/2/32313241; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňala náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správany poriadok).

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.akademiamuzika.sk).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)