Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Český Krumlov

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Adresa sídla školy
Kostelní 162, 381 01 Český Krumlov (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
606 736 990
E-mail
reditel(zavináč)zus-ceskykrumlov(tečka)cz
Web
http://www.zus-ceskykrumlov.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Přípravné studium hudebního oboru
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu
   • Hra na příčnou flétnu
   • Hra na hoboj
   • Hra na klarinet
   • Hra na saxofon
   • Hra na trubku
   • Hra na lesní roh
   • Hra na pozoun
   • Hra na baskřídlovku
   • Hra na tubu
   • Flautušky
   • Dechový orchestr
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle
   • Hra na violu
   • Hra na violoncello
   • Hra na kontrabas
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru
   • Hra na baskytaru
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír
   • Hra na varhany
  • pěvecké
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
  • akordeonové
   • Hra na akordeon
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba (PSVO)
  • Výtvarná reflexe
 • Taneční obor
  • Tanec
  • Tanec PSTO
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Herectví
   • Dramatická výchova
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (606 736 990).

Souhlasy zákonných zástupců

Souhlas rodičů
Jako zákonný zástupce dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice školy, školského zařízení k problematice GDPR, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů o mém dítěti, které je zapsáno ve výše uvedené škole, školském zařízení.


Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy, školského zařízení v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
a) zpracování podoby dítěte pořizováním a zveřejňováním údajů a fotografií:
 v tištěné podobě (umístěním na nástěnkách v prostorách školy, školského zařízení),
 v digitální podobě na webových stránkách školy,
 v digitální podobě na sociálních sítích,
b) v tištěné nebo digitální podobě ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech školy,
c) zpracování podoby dítěte pořizováním videozáznamů ze školních akcí a jejich umístění
 na webové stránky školy
 na sociálních sítích
 ve sdělovacích prostředcích,
d) zveřejněním obrázků nebo výrobku vyrobených dítětem s uvedením jména a příjmení dítěte v prostoru školy
přístupné i veřejnosti
e) zpracování základních identifikačních údajů dítěte v rámci pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, exkurze,
koncerty, soutěže včetně předání informací nutných pro zajištění akce),
f) zpracování citlivých údajů souvisejících se zdravotním stavem dětí zejména pro účely letních táborů, soustředění,
zájezdů včetně případného předání nebo zpřístupnění lékařům nebo jiným oprávněným osobám,


Souhlas poskytuji na období vzdělávání mého dítěte na této škole, na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví (školní kronika…). Škola se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě specifických případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li jeho povaha takový souhlas vyžadovat.
Dále jsem byl seznámen se skutečností, že škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie (video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než jméno a příjmení dítěte; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nepodléhá souhlasu. Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání.

Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:
 vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu této školy,
školského zařízení
 požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 v případě, že se budete domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, můžete
žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním nám udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://www.zus-ceskykrumlov.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)