Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Jozefa Potočára

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Jozefa Potočára
Adresa sídla školy
Školská 945/12, 022 01 Čadca (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0414 334 175
E-mail
zusjpcadca(zavináč)gmail(tečka)com
Web
www.zusjpcadca.sk

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Základy hudobnej kompozície
   • Hudba a počítač
   • Prípravná hudobná výchova A
   • Prípravná hudobná výchova B
  • dechových nástrojů
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute
   • Hra na priečnej flaute
   • Hra na fagote
   • Hra na saxofóne
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na viole
   • Hra na kontrabase
   • Hra na violončele
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
   • Hra na cimbale
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicích nástrojoch
  • lidových nástrojů
   • Hra na ľudové hudobné nástroje
   • Hra na heligónke
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
   • Hra na organe
   • Hra na keyboarde
   • Cirkevná a chrámová hudba
  • pěvecké
   • Spev
   • Hlasová výchova
   • Zborový spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba
 • Taneční obor
  • Tanec
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie
   • Dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť
   • Dramatické oddelenie – príprava na vysoké školy umeleckého smeru
   • Dramatické oddelenie - štúdium pre dospelých
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
lidových nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0414 334 175).

Souhlasy zákonných zástupců

Zverejňovanie účasť na výletoch
Súhlasím/nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, "školy v prírode", lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách.
Zverejňovanie účasť na súťažiach
Súhlasím/nesúhlasím s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku.
Zverejňovanie pre zľavy na výletoch
Súhlasím/nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií.
Zverejňovanie umeleckého diela žiaka
Súhlasím/nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom časopise, www.zusjpcadca.sk
Zverejňovanie výsledkov súťaží
Súhlasím/nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach.
Zverejňovanie foto, video na web
Súhlasím/nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží v školskom časopise, na www.zusjpcadca.sk
Zverejňovanie foto, video tlačoviny
Súhlasím/nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia žiaka pri zverejňovaní v ročenkách.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Státní občanství2)Česká republika
Datum narození
Místo narození
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusjpcadca.sk).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)