Přihláška do ZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?
Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
487 827 323
E-mail
info(zavináč)zuscl(tečka)cz
Web
http://www.zuscl.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Přípravné studium (ŠVP)
  • dechových nástrojů
   • Hra na klarinet (ŠVP)
   • Hra na zobcovou flétnu (ŠVP)
   • Hra na flétnu (ŠVP)
   • Hra na hoboj (ŠVP)
   • Hra na saxofon (ŠVP)
   • Hra na fagot (ŠVP)
   • Hra na cornet (ŠVP)
   • Hra na lesní roh (ŠVP)
   • Hra na trubku (ŠVP)
   • Hra na tenor (ŠVP)
   • Hra na baryton (ŠVP)
   • Hra na trombon (ŠVP)
   • Hra na tubu (ŠVP)
   • Hra na klarinet – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na zobcovou flétnu – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na hoboj – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na saxofon – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na flétnu – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na tubu – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na trombon – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na fagot – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na cornet – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na tenor – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na lesní roh – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na trubku – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na baryton – Varianta B (ŠVP)
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle (ŠVP)
   • Hra na violu (ŠVP)
   • Hra na violoncello (ŠVP)
   • Hra na kontrabas (ŠVP)
   • Hra na housle – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na violu – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na kontrabas – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na violoncello – Varianta B (ŠVP)
  • strunných nástrojů
   • Hra na akustickou kytaru (ŠVP)
   • Hra na klasickou kytaru (ŠVP)
   • Hra na elektrickou kytaru (ŠVP)
   • Hra na baskytaru (ŠVP)
   • Hra na akustickou kytaru – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na baskytaru – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na elektrickou kytaru – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na klasickou kytaru – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na ukulele (ŠVP)
   • Hra na ukulele – Varianta B (ŠVP)
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje (ŠVP)
   • Hra na bicí nástroje – Varianta B (ŠVP)
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír (ŠVP)
   • Hra na varhany (ŠVP)
   • Hra na elektronické klávesové nástroje (ŠVP)
   • Hra na klavír – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na elektronické klávesové nástroje – Varianta B (ŠVP)
   • Hra na varhany – Varianta B (ŠVP)
   • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (ŠVP)
  • pěvecké
   • Sborový zpěv (ŠVP)
   • Sólový zpěv (ŠVP)
   • Sólový zpěv – Varianta B (ŠVP)
  • akordeonové
   • Hra na akordeon (ŠVP)
   • Hra na akordeon – Varianta B (ŠVP)
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná tvorba (ŠVP)
 • Taneční obor
  • Taneční obor (ŠVP)
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Studijní zaměření literárně-dramatické (ŠVP)
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234


- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2022/2023)

- např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (487 827 323).

Souhlasy zákonných zástupců

Souhlas na přihlášce
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a školní řád.

Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
a) jestliže žák nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže žák byl vyloučen ze školy,
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce
d) v případě, že zákonný zástupce neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Prohlašují, že syn/dcera netrpí chorobou, která by bránila výuce zpěvu nebo hře na dechový nástroj.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a směrnicí EU (GDPR) dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů o mém dítěti (např. fotografie, audio-videozáznam, žákovské práce), a to pro účel:
- propagace školy a její činnosti na webových stránkách školy ZUŠ Česká Lípa ve školním roce 2018/2019 (a dále po dobu studia)
- zveřejnění v propagačních materiálech školy
- účasti na soutěžích v roce 2018/2019 (a dále po dobu studia), včetně předání osobních údajů pořadateli vyššího kola soutěže a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
- zpracování ročenky školy pro rok 2018/2019 (a dále po dobu studia) a jejího dokumentačního a historického významu
Beru na vědomí, že tyto materiály mohou být archivovány až po neomezenou dobu. Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a odešlete přihlášku.

ZUŠZákladní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace
Budova/pobočkaHlavní budova
Studijní zaměření

Žák

Jméno
Příjmení
Datum narození
Místo narození
Státní občanství2)Česká republika
Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (http://www.zuscl.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)