Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Holíč

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?

Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základná umelecká škola Holíč
Adresa sídla školy
Bernolákova 3, 908 51 Holíč (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
0346 683 620
E-mail
zusholic(zavináč)zusholic(tečka)sk
Web
www.zusholic.sk

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • hudební nauky a PHV
   • Pripravná hudobná výchova
  • dechových nástrojů
   • Hra na priečnej flaute
   • Hra na trúbke
   • Hra na klarinete
   • Hra na saxofóne
   • Hra na sopránovej zobcovej flaute
   • Hra na altovej a sopraninovej zobcovej flaute
   • Hra na tenore
   • Hra na pozaune
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na husliach
   • Hra na violončelo
   • Hra na kontrabase
  • strunných nástrojů
   • Hra na gitare
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicích nástrojoch
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavíri
   • Hra na keyboarde
  • pěvecké
   • Spev
  • akordeonové
   • Hra na akordeóne
 • Výtvarný obor
  • Výtvarná výchova
 • Taneční obor
  • Tanec
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Dramatické a slovesné oddelenie
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
- název zaměstnavatele
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

- vykonávaná funkce na pracovišti
údaj je nepovinný, přesto budeme rádi za jeho vyplnění

/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz
- ID datové schránky; např. abc1234

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
hudební nauky a PHV
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (0346 683 620).

Souhlasy zákonných zástupců

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole
1. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci 1. polroka na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu/ alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o vážnej chorobe či zmene bydliska. Pokiaľ zákonný zástupca dieťa odhlási v priebehu roka kvoli iným dôvodom ako zmena bydliska či vážnej choroby a nezaplatil školné - musí nezaplatené mesiace uhradiť vrátane toho prebiehajúceho.
2. O predčasnom ukončení štúdia rozhoduje riaditeľ školy a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu b) keď žiak závažne poruší školský poriadok c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné.
3. Školné: podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len školský zákon/ výšku príspevku v základných umeleckých školách určuje všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ - Mesto Holíč. Platí sa vždy na polroka dopredu/ t.j. v auguste - septembri 9.-1.mesiac a v januári 2.-6. mesiac kalendárneho roku/. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, školné sa nevracia. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o poberaní dávky hmotnej núdzi z ÚPSVaR.
4. Zákonný zástupca al. plnoletý žiak súhlasí, že žiak bude vystupovať na verejných akciách ZUŠ podľa dohovoru s tr. učiteľom či vedením školy.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
1. s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke, školské aj mimoškolské súťaže: meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre školské výlety, kurzy, súťaže, vystúpenia, iné školské a mimoškolské akcie.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia pre zľavy do múzea, divadla, vernisáže a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
4. s uverejňovaním výsledkov zo súťaží hudobných, výtvarných, či tanečných – s uvedením mena, priezviska, veku, školy a triedy žiaka v printových médiách

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
5. s uverejňovaním výsledkov zo súťaží hudobných, výtvarných, či tanečných – s uvedením mena, priezviska, veku a triedy žiaka na webovom sídle školy www.zusholic.sk

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
6.s uverejňovaním výsledkov zo súťaží hudobných, výtvarných, či tanečných – s uvedením mena, priezviska, veku a triedy žiaka na facebookovej stránke ZUŠ Holíč.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
7.Svojim podpisom potvrdzujem- súhlasím: s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach na nástenke, informačnej tabuli školy.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
8. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok vystúpení žiaka zo školských akcií v printových novinách a časopisoch.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
9. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok vystúpení žiaka zo školských akcií na webovom sídle školy www.zusholic.sk

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
10. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok vystúpení žiaka zo školských akcií na facebookovej stránke ZUŠ Holíč.

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
11. s uverejňovaním fotografií, mena, priezviska, triedy žiaka v kronike školy, či zverejňovaných ročenkách

Informovaný súhlas o poskytovaní osobných údajov
Vyhlasujem a potvrdzujem, že som poskytol / poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Rovnako vyhlasujem a potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil /a/ dobrovoľne a vážne, že mi pred získavaním mojich osobných údajov boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 a 14 nariadenia vrátane informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia a práva na ich opravu/vymazanie/obmedzenie spracúvania podľa článku 16/17/18 nariadenia alebo práva namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 nariadenia ako aj práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia.
Potvrdzujem, že som informovaný o práve odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov rovnako jednoduchým spôsobom, akým som ho udelil – zaslaním písomnej žiadosti na adresu: ZUŠ Holíč, Bernolákova 3, 908 51 Holíč bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním podľa článku 7 ods. 3 nariadenia.
Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia plnenia školskej dochádzky menovaného žiaka. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 9,10,11,12 platí, kým trvá ich účel spracovania. Po skončení školskej dochádzky bude predmetný súhlas uchovaný u prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ

Budova/pobočka
Hlavní budova

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zusholic.sk).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)