Přihláška do ZUŠ - ZUŠ Louny

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vážení rodiče, milí žáci,
vítáme vás v Informačním systému základních uměleckých škol iZUŠ, který vás v několika krocích provede vyplněním Přihlášky do ZUŠ.
Dbejte prosím opatrnosti při vyplňování osobních údajů. Údaje musí být vyplněny s diakritikou a podle rodného listu dítěte.
Vyplněné údaje budou odeslány do zvolené školy, která vás bude informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.

Studovalo již některé z Vašich dětí v ZUŠ, kam chcete podat přihlášku,
nebo vyplňovali jste již někdy přihlášku v iZUŠ?

 

Pokud znáte své uživatelské jméno a heslo do iZUŠ, můžete je zadat a vyplnění přihlášky si značně usnadnit.

Vstup do iZUŠ Pozor, klávesa Caps Lock je zapnutá, píšete velkými písmeny.   Zapomněli jste přístupové údaje?   Pokračovat bez přístupu do iZUŠ

Do které ZUŠ chcete své dítě přihlásit?
Zobrazit informace o škole (adresa, telefon, e-mail, web, studijní zaměření)

Název školy
Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
Adresa sídla školy
Poděbradova 610, 440 01 Louny (ukázat na mapě)
Telefon do sídla školy
415 672 446
E-mail
zus(zavináč)zuslouny(tečka)cz
Web
www.zuslouny.cz

  Nabízená studijní zaměření:
 • Hudební obor – oddělení
  • dechových nástrojů
   • Hra na zobcovou flétnu
   • Hra na klarinet
   • Hra na saxofon
   • Hra na příčnou flétnu
   • Hra na trubku
   • Hra na snížcový pozoun
   • Hra na tubu
  • smyčcových nástrojů
   • Hra na housle
  • strunných nástrojů
   • Hra na kytaru
   • Hra na basovou kytaru
   • Hra na elektrickou kytaru
  • bicích nástrojů
   • Hra na bicí nástroje
  • klávesových nástrojů
   • Hra na klavír
   • Hra na keyboard
  • pěvecké
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
   • Populární zpěv
  • akordeonové
   • Hra na akordeon
 • Výtvarný obor
  • Fotografie a užitá tvorba
  • Výtvarná tvorba
  • Grafika a 3D tvorba
  • Keramika a prostorová tvorba
 • Taneční obor
  • Tanec s hůlkou
  • Tanec
 • Literárně-dramatický obor
  • dramatické oddělení
   • Kolečko předškoláků
   • Dramatická tvorba a historický šerm
   • Dramatická a literární tvorba
zavřít

Uveďte, prosím, údaje o Vašem dítěti.

Žák

- zkratka s tečkou, např. Mgr.
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Jiří
Ω ö ë ü - začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
- název státu; Česká republika
pokud má žák dvě státní občanství, vyberte i 2. státní občanství (klikněte)

- název státu; Spojené státy americké
- šest číslic, lomítko, čtyři číslice
údaj není povinný, nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka, tehdy jej budete muset doplnit; pokud si nepřejete nyní uvést rodné číslo, je třeba vyplnit alespoň datum narození (klikněte)

Zrušit - např. 1. leden 2000
- obec narození; např. Praha
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Jestliže se vám nepovedlo nalézt přesnou školu, klikněte zde a napište název školy.
- název , , gymnázia apod.5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)


- třída ve výše uvedené škole5)
Uveďte školu a třídu, kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)

- Pokud má vaše dítě specifickou poruchu chování nebo potřebuje individuální přístup, prosímě specifikujte. (Tyto informace jsou požadovány za účelem zlepšení přístupu k dětem s poruchami učení a chování) např. Žák je zcela zdráv
- vyberte zdravotní pojišťovnu
- např. preferované studijní zaměření, pedagog, nástup až od pololetí

Skrýt ukázkové údaje

Uveďte, prosím, údaje o rodičích nebo jiných zákonných zástupcích žáka.

Zákonní zástupci žáka

1. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Mgr.
- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková
- zkratka s tečkou, např. Ph.D.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

2. zákonný zástupce žáka


- zkratka s tečkou, např. Ing.
- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák
- zkratka s tečkou, např. CSc.
/ - ulice; např. Horní - číslo popisné; např. 495 - číslo orientační; např. 10
- obec; např. Říčany u Prahy - PSČ; např. 10101

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer4)
údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

- adresa schránky; neco@domena.cz

Skrýt ukázkové údaje

Co chcete, aby Vaše dítě v ZUŠ studovalo?
Zaškrtněte požadovaná studijní zaměření (můžete i více).

Hudební obor – oddělení:
dechových nástrojů
smyčcových nástrojů
strunných nástrojů
bicích nástrojů
klávesových nástrojů
pěvecké
akordeonové
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
dramatické oddělení

Pokud si nevíte rady s výběrem studijního zaměření, můžete kontaktovat školu (415 672 446).

Souhlasy zákonných zástupců

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
D á v á m s o u h l a s se zpracováním osobních údajů
a to správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace, IČ 49123739, sídlem Poděbradova 610, 440 01 Louny, (dále jen „Správce“), ke zpracování následujících osobních údajů o mém dítěti:
› jméno,
› příjmení,
› fotografie (podobizna),
› zvukový záznam,
› video záznam,
› výtvarná díla vytvořená dítětem,
› informace o výsledcích při sportovních a výtvarných soutěží
Účelem zpracování uvedených osobních údajů je informování veřejnosti o dění ve škole a propagace Správce, a to prostřednictvím internetových stránek (www.zuslouny.cz), oficiálních účtů Správce na sociálních sítích (Facebook, Instagram), v tištěných materiálech, tištěných médiích a nástěnkách organizace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu studia žáka ve škole a následně po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují k archivaci školních dokumentů.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu Správci na zus@zuslouny.cz datovou zprávou na schránku Správce ID cycxc2t nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
- požadovat výmaz těchto osobních údajů,
- požadovat omezení zpracování osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Podpisem zároveň stvrzuji, že další osoby oprávněné vykonávat rodičovskou odpovědnost a práva zákonného zástupce dítěte (např. druhý rodič) byly s vyjádřením takového souhlasu seznámeny a souhlasí s tím taktéž.

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji, naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na výše uvedených internetových stránkách Správce, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce, a to v kanceláři č. 9 Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA., kontakt: poverenec@gdprdoskol.cz.

Přijetí žáka do ZUŠ musí předcházet úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Přejete si dostavit se na přijímací zkoušku v určitý termín?

Zkontrolujte, prosím, správnost údajů a potvrďte aktualizaci osobních údajů.

ZUŠ
Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace

Studijní zaměření

Žák

Jméno

Příjmení

Státní občanství2)
Česká republika

Datum narození

Místo narození

Místo pobytu

Všechny osobní údaje jsou v iZUŠ zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby (především zaměstnanci školy — učitelé žáka a jejich nadřízení) a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty třetí straně. Pokud se chcete dozvědět více informaci o zabezpečení a přístupu k osobním údajům, přečtěte si o Zásadách ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců. Dále vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Přihlášky do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním Přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé. Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte na webových stránkách školy (www.zuslouny.cz).
Pokud vás zajímají další informace, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů v iZUŠ.

Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky.

Tisk Přihlášky do ZUŠ

Děkujeme Vám za odeslání Přihlášky do ZUŠ. Vytiskněte ji, podepište a u přijímací zkoušky ji odevzdejte. Nemáte-li možnost přihlášku vytisknout, před přijímací zkouškou o to požádejte v kanceláři školy.

Těšíme se na příjemnou spolupráci a přejeme Vám hezký den.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)